završni rad
Usporedba ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj sa odabranim zemljama Europske unije

Ana Bunjan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje