Pages

Uloga financijske pismenosti u smanjenju financijske isključenosti potrošača
Uloga financijske pismenosti u smanjenju financijske isključenosti potrošača
Marija Mamić
Svakodnevni život nezamisliv je bez korištenja financijskih proizvoda i usluga, a pojava svjetske krize prije nekoliko godina ograničila je određene skupine društva u korištenju istih. Ta se pojava naziva financijska isključenost i ona je postala općepoznat problem na svjetskoj razini, s kojim se suočava svako moderno društvo. Usko je povezana s problemom socijalne isključenosti i siromaštva, te se njen utjecaj na gospodarstva ne smije podcijeniti. U smanjenju problema...
Uloga financijskih institucija u kreiranju financijski odgovornih potrošača
Uloga financijskih institucija u kreiranju financijski odgovornih potrošača
Ante Dedivanović
U suvremenom su svijetu potrošači izloženi mnogobrojnim informacijama koje na različite načine utječu na njihovo financijsko ponašanje. Dobivene informacije potrošači filtriraju na različite načine te ih prilagođavaju svojim osobnim preferencijama i načinu života. Veliki značaj u pripremi i financijskom opismenjavanju potrošača imaju i financijske institucije te će se njihova uloga kroz rad detaljnije istražiti. Kroz rad se ispituje utjecaj financijske pismenosti na...
Uloga financijskih izvještaja u poslovanju poduzeća
Uloga financijskih izvještaja u poslovanju poduzeća
Antonio Kožić
Predmet ovog rada je uloga financijskih izvještaja u poslovanju poduzeća. Financijska izvješća smatraju se završnom fazom u obradi računovodstvenih podataka te se stoga smatraju jednom od najadekvatnijih informacijskih baza koje služe za postizanje odličnih rezultata u poslovanju poduzeća. Financijska izvješća, osim internih korisnika, koriste i eksterni korisnici koji žele dobiti određene informacije o financijskom položaju društva i rezultatima koje je postiglo svojim...
Uloga financijskih pokazatelja u prepoznavanju poslovne krize i postupku restrukturiranja poduzeća
Uloga financijskih pokazatelja u prepoznavanju poslovne krize i postupku restrukturiranja poduzeća
Nina Pilat
Poslovna kriza ima negativan učinak na poslovanje poduzeća uslijed djelovanja različitih vanjskih i unutarnjih faktora što može naposlijetku dovesti poduzeće do likvidacije i bankrota. Simptomi krize su mnogi, a potrebno ih je identificirati u što ranijoj fazi kako bi menadžment mogao poduzeti potrebne mjere za suzbijanje negativnog rezultata poslovanja, odnosno preokrenuti dosadašnji tijek poslovanja k pozitivnim trendovima. Cilj ovog rada je utvrditi stanje promatranog poduzeća...
Uloga fintech industrije u digitalnim načinima plaćanja u turizmu
Uloga fintech industrije u digitalnim načinima plaćanja u turizmu
Filip Marušić
Fintech, odnosno financijske tehnologije, trenutno su jedna od najaktualnijih tema svjetskog financijskog tržišta, a sama fintech industrija jedna je od najbrže rastućih industrija u svijetu. Fintech, kao takav, vrlo je općenit pojam i podrazumijeva brojna nova tehnološka rješenja koja za cilj imaju poboljšanje i automatizaciju raznih vrsta financijskih usluga. Iz godine u godinu globalna turistička ponuda raste i unaprjeđuje se kako bi se prilagodila suvremenoj turističkoj...
Uloga fondova rizičnog kapitala u procesima spajanja i preuzimanja
Uloga fondova rizičnog kapitala u procesima spajanja i preuzimanja
Kristina Ivančić
U ovom radu analizira se uloga i značenje fondova rizičnog kapitala u kontekstu spajanja i preuzimanja (engl. Mergers and Acquisitions) te njihov utjecaj na poduzeće koje preuzimaju. Iako su investicije temeljene na rizičnom kapitalu prisutne u zemlji već od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, Hrvatska tek počinje koristiti potencijal ovog oblika financiranja za poticanje gospodarskog razvoja. Cilj ovog istraživanja je dublja analiza uloge i važnosti fondova rizičnog...
Uloga fondova rizičnog kapitala u procesu spajanja i preuzimanja na primjeru odabranog poduzeća
Uloga fondova rizičnog kapitala u procesu spajanja i preuzimanja na primjeru odabranog poduzeća
Petra Turković
Cilj ovog rada je analizirati ulogu i značaj fondova rizičnog kapitala u procesima spajanja i preuzimanja te kritički sagledati odabranu transakciju i poslovanje odabranog poduzeća prije i nakon preuzimanja. Fondovi rizičnog kapitala pomažu vlasnicima i menadžmentu da poslovanje njihovih poduzeća dosegne razinu koja im je do tada bila nezamisliva. Izvrstan primjer upravo takve ekspanzije je i poduzeće Studenac d.o.o. - lokalni lanac trgovina, koji je bio prepoznatljiv na području...
Uloga forenzičnog računovodstva u otkrivanju računovodstvenih manipulacija
Uloga forenzičnog računovodstva u otkrivanju računovodstvenih manipulacija
Ivana Klanac
U suvremenom poslovnom okruženju postoji velika potražnja za zanimanjem forenzičnog računovođe zbog interdisciplinarnih znanja i vještina koje ih razlikuju od tradicionalnih računovođa. Sve većoj potražnji za forenzičnim računovođama pridonosi i sve više poslovnih prijevara, lažnog izvještavanja i drugih nepravilnosti u financijskom izvještavanju. Temeljni financijski izvještaji su temeljna podloga poslovnom odlučivanju te kao takvi moraju sadržavati fer i objektivne...
Uloga formalnog srednjoškolskog obrazovanja u funkciji razvoja budućih ljudskih potencijala u turizmu
Uloga formalnog srednjoškolskog obrazovanja u funkciji razvoja budućih ljudskih potencijala u turizmu
Mirna Andročec
Rad se bavi ulogom formalnog srednjoškolskog obrazovanja za turistička zanimanja u funkciji razvoja budućih ljudskih potencijala u turizmu. U teorijskom dijelu obrazlaže se razvoj školstva kroz povijest u svijetu i Hrvatskoj, važnost obrazovanja u suvremenom društvu te uloga turizma u gospodarstvu. U empirijskom dijelu analizira se zadovoljstvo učenika i zaposlenika u turizmu formalnim srednjoškolskim obrazovanjem u funkciji razvoja budućih ljudskih potencijala u turizmu....
Uloga franšize u razvoju hotelijerstva u Republici Hrvatskoj
Uloga franšize u razvoju hotelijerstva u Republici Hrvatskoj
Jelena Slišković
Franšiza je način širenja poslovanja i distribucije proizvoda i usluga koji pruža mogućnost vođenja poslovanja pod prepoznatljivim imenom. Franšiza se pojavljuje ako ima sljedeća tri elementa: poduzetnik dopušta korištenje svojim imenom, dopušta korištenje svojim sustavom poslovanja i ostvaruje prihod u obliku pristojbi, na početku ili tijekom trajanja ugovora. Franšiza se javlja kada davatelj franšize daje mogućnost primatelju franšize da koristi: marku i njegov način...
Uloga funkcije interne revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara
Uloga funkcije interne revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara
Kristina Ivić
Funkcija interne revizije u poduzeću ima savjetodavnu ulogu, time što pomaže menadžmentu u donošenju poslovnih odluka koje podupiru ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva poduzeća. Na ostvarivanje poslovnih ciljeva utjecaj imaju brojni interni i eksterni čimbenici, a jedan od njih je svakako i kako poduzeće upravlja svojim sustavom upravljanja rizicima. Rizik s kojim se susreću sva poduzeća, bez obzira u kojem sektoru posluju i geografskom području i bez obzira na njihovu...
Uloga gastronomije pri donošenju odluke o odabiru turističke destinacjie u Republici Hrvatskoj
Uloga gastronomije pri donošenju odluke o odabiru turističke destinacjie u Republici Hrvatskoj
Paula Dobrenić
Osim što ima osnovnu ljudsku potrebu za hranom, čovjek rado uživa istražujući nove okuse, teksture i tradicije. Također, sve više ljudi stavlja naglasak na pravilnu prehranu, društveno odgovorne potrošače, kvalitetno i lokalno, domaće i prirodne proizvode. Što se tiče turista i putovanja, naglasak je na jedinstvenom iskustvu. Istraživanje provedeno putem anketnog upitnika sažeto u ovome radu govori koliko gastronomija, koja je širok pojam i obuhvaća različite vještine i...

Pages