završni specijalistički
Analiza potencijala razvoja poslovnog turizma grada Rijeke temeljem strategije povećanja kongresnih kapaciteta

Marina Barkiđija (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet