završni specijalistički
Primjena sustava za upravljanje poslovnim procesima u upravljanju rizicima

Kristina Marinić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet