diplomski rad
Utjecaj demografskog starenja stanovništva Republike Hrvatske na odabrane stavke javnih prihoda i rashoda

Nikola Prizmić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet