diplomski rad
Utjecaj elektroničke komunikacije od usta do usta putem društvenih mreža na izbor restorana

Ivana Beg (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet