završni rad
ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U OSTVARIVANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA

Marcela Jajtić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za organizaciju i management