Paginacija

Karić, Darko
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Kokolek, Natalija
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Buntić, Luka
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Tuličić, Željko
Utjecaj financijskih instrumenata alociranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na uspješnost poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
Kokot, Karolina
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Vlahović Mlakar, Tea Silvia
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Đunđek Kokotec, Ivana
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Skala, David
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
Novoselec, Tomislav
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Horvatinović, Tin
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Lovrenčić Butković, Lana
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Renić, Mijo
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata

Paginacija