Paginacija

AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA PRODAJE NA PRIMJERU KATEGORIJE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE
AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA PRODAJE NA PRIMJERU KATEGORIJE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE
Alen Šourek
Hrana za kućne ljubimce je hrana koja se prodaje na globalnom tržištu i namijenjena je isključivo konzumaciji kućnih životinja. Obično se prodaje u trgovinama za kućne ljubimce i supermarketima, specifična je za vrstu životinje, kao što je hrana za pse ili mačke. Većina mesa koje se koristi za životinje nusproizvod je ljudske prehrambene industrije i ne smatra se kvalitetnim za konzumaciju ljudi. Godine 2021. svjetsko tržište hrane za kućne ljubimce ...
ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA U FUNKCIJI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA
ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA U FUNKCIJI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA
Dea Dopuđ
S ekonomskim promjenama dolazi do potrebe za razvojem novih izvora sredstava, odnosno alternativnih izvora sredstava. Posebice se ta potreba ističe u vrijeme ekonomskih kriza kao što je posljednja globalna ekonomska kriza te potencijalna kriza koja može nastati kao posljedica aktualnog korona virusa. U odnosu na tradicionalne izvore financiranja, s posebnim naglaskom na kreditne izvore, alternativni izvori su vrlo specifični te su najčešće bespovratni izvori sredstava, zbog...
ALTERNATIVNI MODELI VOĐENJA MONETARNE POLITIKE U SUVREMENIM UVJETIMA - PRIMJER ISLANDA
ALTERNATIVNI MODELI VOĐENJA MONETARNE POLITIKE U SUVREMENIM UVJETIMA - PRIMJER ISLANDA
Anđela Katavić
Suvremena kreacija novca, koja je danas implementirana u monetarnom sustavu, temelji se primarno na kreaciji novca od strane poslovnih banaka. Na temelju primljenih depozita, banke odobravaju kredite klijentima, te tako stvaraju kreditni novac. Novac se time multiplicira, te se povećava ponuda novca u gospodarstvu. Privatne banke kreirajući novac povećavaju rizik nastanka krize i pada gospodarstva. Središnje banke nastoje kontrolirati ponudu novca, koristeći instrumente monetarne...
ANALIZA  PLATNE TRANSAKCIJE PRIJE I U VRIJEME COVID KRIZE U EU
ANALIZA PLATNE TRANSAKCIJE PRIJE I U VRIJEME COVID KRIZE U EU
Ivana Habijanec
Razdoblje COVID krize dovelo je do velikih promjena u ekonomiji uključujući tržište platnih usluga i platne transakcije. Procedura i koncept načina plaćanja se promijenio te je izrazito utjecalo na potrošače i poslovne subjekte. Plaćanje karticom uz interno i mobilno bankarstvo zamijenilo je gotovinsko plaćanje zbog epidemioloških mjera koje su vladale u razdoblju COVID krize. Iako se prije COVID krize digitalni način plaćanja počeo kontinuirano koristiti kroz godine, ipak se...
ANALIZA BANKOVNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA BANKOVNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Josipa Žutić
Banka živi od svoga ugleda i tuđeg povjerenja.- Arthur Hailey. Banke su kroz povijest bile u većini zemalja i danas su najvažnije institucije financijskog posredovanja. Uz štedne depozitne institucije tzv. depozitno-kreditni kompleks ili kompleks kreditnih institucija koji predstavlja financijski sustav svih zemalja. Novčana sredstva banka najvećim dijelom prikuplja primanje depozira i pasira ih najviše u kredite, baveći se uz to i financijskim uslugama. Iz toga nam proizlazi...
ANALIZA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKU I KINU
ANALIZA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKU I KINU
Lucija Kljaković-Gašpić
Brodograđevna industrija, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Kini prolazi kroz velike promjene kao posljedica kontinuiranog širenja i sve većih zahtjeva domaćeg i međunarodnog tržišta kojem se treba prilagoditi. Važnost segmenta brodograđevne industrije temelji se na korištenju više bitnih i značajnih industrijskih grana. Osim orijentacije k međunarodnom tržištu, brodogradnja uvelike nalazi svoje uporište u domaćem industrijskom okruženju, gdje se njena uloga najviše...
ANALIZA CILJEVA SREDIŠNJIH BANAKA NA PRIMJERU HRVATSKE NARODNE BANKE, EUROPSKE CENTRALNE BANKER I SUSTAVA FEDERALNIH REZERVI
ANALIZA CILJEVA SREDIŠNJIH BANAKA NA PRIMJERU HRVATSKE NARODNE BANKE, EUROPSKE CENTRALNE BANKER I SUSTAVA FEDERALNIH REZERVI
Luka Kobi
U prvom dijelu rada pojmovno se definiraju ciljevi, vrste ciljeva i međusobna povezanost ciljeva središnjih banka. Zatim se detaljno razrađuju sve vrste ciljeva središnjih banaka. Prvo se opisuju vrste krajnjih ciljeva, njihova primjena kroz povijest i koji se ciljevi danas koriste. Naglašava se važnost ciljeva središnjih banka i zašto dolazi do konflikta između ciljeva. Zatim se objašnjava važnost intermedijarnih ciljeva i detaljno analizira svaki intermedijarni cilj zasebno. Na...
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ADRIATIC OSIGURANJA D.D. I MERKUR OSIGURANJA D.D.
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ADRIATIC OSIGURANJA D.D. I MERKUR OSIGURANJA D.D.
Anja Smokrović
U današnje vrijeme poslovni subjekti uz ekonomske ciljeve i maksimiziranje dobiti sve više pažnje usmjeravaju i na društvo u kojem djeluju te na zadovoljavanje njihovih potreba i interesa. Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je strategija koja je usmjerena na brigu o zajednici i opću korist te predstavlja važan segment poslovanja svakog poduzeća. Implementacija DOP-a u poslovanje predstavlja potencijalnu priliku za poduzeće jer ono na taj način stvara bolju sliku o sebi u javnosti...
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA IZABRANIH PODUZEĆA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PIVA
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA IZABRANIH PODUZEĆA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PIVA
Antonija Košutić
Održiv razvoj i društveno odgovorno poslovanje u djelatnosti proizvodnje piva predmet su istraživanja ovog rada. Takve aktivnosti postaju sve češći imperativ u poslovanjima poduzeća. Bez obzira na veličinu i količinu godišnjih prihoda, većina poduzeća pokušava barem na neki način doprinijeti okolišu, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini. Projektima na tom području, organizacije postaju privlačnije moralnoj i kvalitetnoj radnoj snazi, potrošačima koji čeznu za...
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Krešimir Šutalo
Duhanska industrija u Republici Hrvatskoj je vrlo koncentrirana. Sastoji se od nekoliko većih ponuđača koji su svi redom svjetski brandovi te se žestoko bore za što veći tržišni udio. Međutim, u posljednjih 5 godina profitni potencijal industrije opada te povećanje tržišnog udjela nije moguće ostvariti bez uzimanja tržišnog kolača konkurentu. Tome padu najviše su doprinijele promjene nastale u okruženju industrije, odnosno donesene su odluke na koje poduzeća iz industrije...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
Iva Todorić
Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija koja u svojem poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, sa istobnom prisutnošću na tržištima više od 30 zemalja diljem svijeta. Temeljem dosadašnjeg poslovanja Atlantic Grupa je izrasla u vodećeg europskog proizvođača prehrane za sportaše, regionalnog lidera u proizvodnji vitaminskih napitaka i dodataka prehrani, istaknutog regionalnog proizvođača kozmetike i proizvoda za osobnu...
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
Zrinka Martinović
U strateškom menadžmentu postoji puno elemenata na koje se bitno koncentrirati. No prema analizi, može se zaključiti da je najbitniji dio i centralna pojava poslovno odlučivanje kao dio strateškog menadžmenta, odnosno faza donošenja odluka u procesu strateškog odlučivanja.. Strateško odlučivanje je ključno jer uključuje temeljne odluke koje oblikuju daljnje poslovanje poduzeća. Kada se govori o strateškom odlučivanju može se reći da postoji puno načina na koji donositelj...

Paginacija