Pages


Uloga vještine vođenja projektnog menadžera tijekom izvedbe projekata
Uloga vještine vođenja projektnog menadžera tijekom izvedbe projekata
Iva Baršić
Na današnjem kompetitivnom i promjenjivom tržištu posjedovanje samo tehničkih vještina nije dovoljno za postizanje projektnog uspjeha koji zadovoljava sve korisnike projekta. Projektni menadžer osim vođenja projekta vodi i projektni tim, a to podrazumijeva posjedovanje vještina koje će biti usmjerene na povećanje efikasnosti i motivacije članova tima. Putem šest škola misli je vidljivo kako je vodstvo kombinacija osobnih karakteristika i područja kompetencija. Odnosno, ono...
 Poslovna etika posrednika u osiguranju
Poslovna etika posrednika u osiguranju
Ana Filipović-Grčić
Poslovna etika posrednika u osiguranju kao pojam se pokazao značajan s više aspekata. Nužnost definiranja pravila i standarda ponašanja te strogog provođenja etičkih načela u poslovanju je nešto što mora biti sastavni dio poslovne politike osiguravajućih društava. Posrednici u osiguranju su skupina koja takvu poslovnu politiku osiguravajućih društava mora prezentirati i provoditi prema ciljanim skupinama odnosno klijentima ali u kombinaciji sa osobnim moralnim načelima. Bilo...
 Revizija informacijskih sustava primjenom CobiT metodologije
Revizija informacijskih sustava primjenom CobiT metodologije
Suzana Varga Vodička
Ovim radom došla sam do sljedećih spoznaja i zaključaka: Revizija informacijskih sustava postaje sve veći i značajniji čimbenik u suvremenim kompanija Revizija informacijskih sustava prikazuje kompanijama i organizacijama razinu zrelosti upravljanja i kontrole informacijskih sustava Temelj revizorskog posla čine dobre prakse upravljanja informacijskim sustavima. Procesi se moraju izvoditi u skladu s regulativom i internim aktima kompanije i istodobno trebaju biti osmišljeni i...
"APPTIVO"
"APPTIVO"
Katarina Leva
Rad sam započela tako da sam se najprije registrirala na web aplikaciju Apptivo. Slijedom toga ispunila sam sve potrebne podatke, te tako napravila svoj korisnički profil. Nadalje sam pomoću svog profila imala prilike kreirati razne poslovne rasporede, poslovne kalendare, poslovne zadatke i razne druge stvari s pomoću kojih sam spoznala kako se u poslovanju organiziraju sastanci, poslovni planovi i sve s time povezano. Apptivo je slobodna softver usluga koja uključuje rješenja za...
ACHIEVING AND MAINTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE MOBILE PHONE INDUSTRY
ACHIEVING AND MAINTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE MOBILE PHONE INDUSTRY
Petra Jerger
For a company to define its competitive advantage it needs to follow a series of steps in analyzing its industry environment and business characteristics that will determine its strengths, which have the potential of becoming it's sustainable competitive advantage. In order to maintain this competitive advantage, a firm needs to be active and innovative, but also never lose focus on the actions of its closest competitors. The mobile phone industry comes with a vast range of opportunities. By...
ALTERNATIVNI MODELI VOĐENJA MONETARNE POLITIKE U SUVREMENIM UVJETIMA - PRIMJER ISLANDA
ALTERNATIVNI MODELI VOĐENJA MONETARNE POLITIKE U SUVREMENIM UVJETIMA - PRIMJER ISLANDA
Anđela Katavić
Suvremena kreacija novca, koja je danas implementirana u monetarnom sustavu, temelji se primarno na kreaciji novca od strane poslovnih banaka. Na temelju primljenih depozita, banke odobravaju kredite klijentima, te tako stvaraju kreditni novac. Novac se time multiplicira, te se povećava ponuda novca u gospodarstvu. Privatne banke kreirajući novac povećavaju rizik nastanka krize i pada gospodarstva. Središnje banke nastoje kontrolirati ponudu novca, koristeći instrumente monetarne...
ANALIZA CILJEVA SREDIŠNJIH BANAKA NA PRIMJERU HRVATSKE NARODNE BANKE, EUROPSKE CENTRALNE BANKER I SUSTAVA FEDERALNIH REZERVI
ANALIZA CILJEVA SREDIŠNJIH BANAKA NA PRIMJERU HRVATSKE NARODNE BANKE, EUROPSKE CENTRALNE BANKER I SUSTAVA FEDERALNIH REZERVI
Luka Kobi
U prvom dijelu rada pojmovno se definiraju ciljevi, vrste ciljeva i međusobna povezanost ciljeva središnjih banka. Zatim se detaljno razrađuju sve vrste ciljeva središnjih banaka. Prvo se opisuju vrste krajnjih ciljeva, njihova primjena kroz povijest i koji se ciljevi danas koriste. Naglašava se važnost ciljeva središnjih banka i zašto dolazi do konflikta između ciljeva. Zatim se objašnjava važnost intermedijarnih ciljeva i detaljno analizira svaki intermedijarni cilj zasebno. Na...
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Krešimir Šutalo
Duhanska industrija u Republici Hrvatskoj je vrlo koncentrirana. Sastoji se od nekoliko većih ponuđača koji su svi redom svjetski brandovi te se žestoko bore za što veći tržišni udio. Međutim, u posljednjih 5 godina profitni potencijal industrije opada te povećanje tržišnog udjela nije moguće ostvariti bez uzimanja tržišnog kolača konkurentu. Tome padu najviše su doprinijele promjene nastale u okruženju industrije, odnosno donesene su odluke na koje poduzeća iz industrije...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
Iva Todorić
Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija koja u svojem poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, sa istobnom prisutnošću na tržištima više od 30 zemalja diljem svijeta. Temeljem dosadašnjeg poslovanja Atlantic Grupa je izrasla u vodećeg europskog proizvođača prehrane za sportaše, regionalnog lidera u proizvodnji vitaminskih napitaka i dodataka prehrani, istaknutog regionalnog proizvođača kozmetike i proizvoda za osobnu...
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
Zrinka Martinović
U strateškom menadžmentu postoji puno elemenata na koje se bitno koncentrirati. No prema analizi, može se zaključiti da je najbitniji dio i centralna pojava poslovno odlučivanje kao dio strateškog menadžmenta, odnosno faza donošenja odluka u procesu strateškog odlučivanja.. Strateško odlučivanje je ključno jer uključuje temeljne odluke koje oblikuju daljnje poslovanje poduzeća. Kada se govori o strateškom odlučivanju može se reći da postoji puno načina na koji donositelj...
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Glorija Mesić
Na temelju provedene analize inozemne zaduženosti može se zaključiti kako Republika Hrvatska još uvijek pripada skupini ozbiljno zaduženih zemalja. Stanje bruto inozemnog duga Hrvatske se od početka krize zadržava na razini dvostruko većoj od razine duga prije krize. Na kraju 2015. je iznosio 45.5 milijardi eura. a tek se na kraju prvog kvartala 2016. smanjuje na oko 44,3 milijardi eura. Pokazatelji zaduženosti prikazuju poboljšanje u odnosu na prethodne godine, ali još se uvijek...
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
Ana Banić
Poduzeće Atlantic grupa danas je multinacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje na tržištima Hrvatske, uže regije kao i na tržištima Zapadne Europe. Atlantic Grupa je europski proizvođač prehrane za sportaše, istaknuti regionalni proizvođač u proizvodnji vitaminskih napitaka, dodataka prehrani i proizvoda za osobnu njegu, te istaknuti distributer robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi....

Pages