Paginacija

Sustav upravljanja odnosima s kupcima na primjeru poduzeća Posao.hr
Sustav upravljanja odnosima s kupcima na primjeru poduzeća Posao.hr
Nina Pocrnja
Tema ovog diplomskog rada je upravljanje odnosima s kupcima (engl. Customer Relationship Management – CRM), područje koje danas postaje središnja stvar interesa mnogih poduzeća. Vrijednost kupaca iznimno je važna odrednica poslovanja poduzeća, dok su informacijski sustavi, s druge strane, sredstva preko kojih poduzeća dolaze do informacija od strane kupaca. Dobivene informacije upotrebljavaju da bi unaprijedili svoje poslovanje, kroz kontinuirano dobar odnos s kupcima od njih...
Sustav upravljanja talentima kao potpora digitalizaciji ključnih procesa u ljudskim resursima
Sustav upravljanja talentima kao potpora digitalizaciji ključnih procesa u ljudskim resursima
Filip Bošković
Ljudski kapital predstavlja najdragocjeniju imovinu svake kompanije, a upravljanje kapitalom podrazumijeva privlačenje i selekciju novih zaposlenika, te nastavno zapošljavanje i pružanje perioda prilagodbe. Procesi unutar kompanije se sve više digitaliziraju i prilagođavaju suvremenim tehnologijama i stoga kompanije sve više moraju ulagati i u ljudski kapital kako bi ostali konkurentni i ostvarili zacrtane ciljeve. Isto vrijedi i za procese zapošljavanja te uvođenja zaposlenika u...
Sustav za upravljanjem učenjem - LMS
Sustav za upravljanjem učenjem - LMS
Sanja Marin
Learning Managament System obuhvaća skup funkcionalnosti. Njihov cilj je praćenje, izvještavanje i administriranje sadržaja učenja, praćenje napredovanja polaznika kao i omogućavanje interakcije među sudionicima edukacija, tečajeva, testova, kvizova... Postoji mnogo predstavnika ovakvih sustava, a neki od njih su: Moodle, Claroline, WebCt... Cilj ovoga rada je ustanoviti razlike među pojedinim alatima LMS-a te ustanoviti koliko je LMS zastupljen na područjima Republike Hrvatske na...
Sustavi i institucije financiranja izvornih poslova
Sustavi i institucije financiranja izvornih poslova
Marina Žabić
Osnovna svrha ovog rada jest u razmatranju uloge financijskih institucija u financiranju izvoza kao determinante ekonomskog rasta, posebice za male otvorene ekonomije. Kada je riječ o međunarodnom okruženju i uvjetima poslovanja na svjetskom tržištu nacionalne ekonomije suočene su trendom globalizacije svih gospodarskih aktivnosti pa tako i izvoza. U većini država svijeta oblikovan je cjelovit sustav financiranja izvoza u kojem sudjeluje država, različite izvozne organizacije,...
Sustavi kategorizacije smještajnih objekata u Hrvatskoj i odabranim zemljama EU
Sustavi kategorizacije smještajnih objekata u Hrvatskoj i odabranim zemljama EU
Tena Kiš
Regionalne i nacionalne posebnosti, rascjepkanost i relativno mala veličina hotelske industrije, unatoč početnom protivljenju hotela, doveli su do toga da se kategorizacijom hotela počelo baviti na razini Europske Unije. Pružanje jedinstvenog tržišta i zaštite prava potrošača doista predstavlja jedinstveno označavanje hotela sa zvjezdicama, na različitim razinama sadržaja i ponude, u malo drugačijem svijetlu jer razlike u nacionalnim sustavima kategorizacije otežavaju odluku...
Sustavi mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Sustavi mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Lara Benković
Predmet ovog istraživanja sustavi su mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj te stupanj korištenja usluga mobilnog bankarstva mladog stanovništva RH. Cilj je bio istražiti značenje pojma mobilnog bankarstva, što ono zapravo obuhvaća i na koji način se razvijao u svijetu i u Europi. Na temelju anketnog upitnika prikupili su se i analizirali podaci o stavovima, učestalosti korištenja i preferencijama konzumenata mobilnog bankarstva na području RH. Analizirajući ponudu...
Sustavi naplate cestarine
Sustavi naplate cestarine
Miroslav Tomić
Predmet ovog rada je analiza sustava naplate cestarine, njegov dosadašnji razvoj i pogled na budućnost sustava. Uz glavni predmet istraživanja isprepliću se još neke povezane teme, kao što su utjecaj sustava naplate cestarine na broj vozila na cesti i utjecaj sustava naplate na okoliš.
Sustavi planiranja resursa poduzeća u prodaji građevinskih strojeva
Sustavi planiranja resursa poduzeća u prodaji građevinskih strojeva
Roman Ilijić
Završni rad temelji se na istraživanju ERP sustava u prodaji građevinskih strojeva. Detaljno su obrađene definicija, povijest razvoja, te prednosti i izazovi korištenja ERP sustava. Posebna pažnja posvećena je ulozi ERP sustava u prodaji, uključujući odabir sustava, faze implementacije te optimizaciju procesa prodaje. Također, analizira se upravljanje zalihama, narudžbama te pruža pregled analitike prodaje. U radu se provodi usporedba različitih popularnih ERP sustava, s...
Sustavi preporuke kao alati efikasnijeg donošenja odluka : primjer aplikacija za odabir smjera na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Sustavi preporuke kao alati efikasnijeg donošenja odluka : primjer aplikacija za odabir smjera na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Borna Nikolić
Donošenje odluka je jedno od najzanimljivijih područja znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima. Bihevioralna ekonomija nam je pokazala da suprotno prethodno uvaženom mišljenju, pojedinci nisu u potpunosti racionalni agenti te padaju pod utjecaj kognitivnih pristranosti koje rezultiraju ne optimalnim odlukama i ishodima. Opisani problemi se ne javljaju samo u tradicionalnim situacijama poput kupovine, već i u svim bitnim životnim odlukama poput onih koje studenti moraju...
Sustavi ranog upozorenja kao instrumenti prevencije krize u organizacijama
Sustavi ranog upozorenja kao instrumenti prevencije krize u organizacijama
Gabrijela Lovrić
Poduzeća i organizacije koje posluju u današnjem svijetu moraju biti spremne na razne turbulencije koje dolaze iz promjenjive okoline. Krize su nešto s čim se susreće svaka organizacija i neizbježan su dio poslovnog ciklusa. One se ne pojavljuju nenadano već imaju svoj cijeli proces pojavnih oblika koji mogu biti manja ili veća prijetnja organizaciji ili poduzeću. Pomoću indikatora ranog upozorenja moguće je prepoznati uzroke krize dok su još mali i preslabi da bi naštetili...
Sustavi sprječavanja pranja novca i uloga banaka u sprječavanju pranja novca
Sustavi sprječavanja pranja novca i uloga banaka u sprječavanju pranja novca
Mato Jakopović
Pranje novca je vrsta globalne, duboko ukorijenjene kriminalne aktivnosti u kojoj se novac usmjerava na radnje za koje nije prvobitno namijenjen. Svrha pranja novca je oprati novac stečen kriminalnim radnjama te ga integrirati u regularne novčane tokove. Tri su faze procesa kojim se to ostvaruje, odnosno procesa pranja novca: polaganje, oplemenjivanje odnosno ležanje i integracija. Europa kao izuzetno bankocentrično društvo, a Republika Hrvatska kao još ekstremniji primjer, zbog...

Paginacija