Paginacija

ANALIZA MOTIVA UPISA I ZADOVOLJSTVA STUDENATA UPISANIM STUDIJEM
ANALIZA MOTIVA UPISA I ZADOVOLJSTVA STUDENATA UPISANIM STUDIJEM
Antonela Samodol
Naglim porastom broja visokih poslovnih škola, postavlja se pitanje ukupne kvalitete visokog obrazovanja te u kojoj mjeri iste „ugrožavaju“ već desetljećima dobro uhodane državne fakultete. Stoga, osnovni cilj ovog rada je utvrditi motive upisa i zadovoljstva studenata dviju institucija visokog obrazovanja u okviru jednakih područja izučavanja, poslovne ekonomije, odnosno menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, no različitog statusa osnivača - Ekonomskog fakulteta...
ANALIZA MULTIMODALNE MREŽE U EUROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA POTENCIJALE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA MULTIMODALNE MREŽE U EUROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA POTENCIJALE REPUBLIKE HRVATSKE
Matea Knežević
Promet ima velik utjecaj na suvremeni način života svakog pojedinca, ali još više, na razvoj gospodarstva u cjelini. S razvojem prometa iz godine u godinu mijenjali su se i oblici transporta od jednostavnijih konvencionalnih do suvremenijih multimodalnih načina. Multimodalni transport predstavlja koncept transporta koji se odvija brže i sigurnije, uz niže troškove, te uz manje onečišćenje okoliša. Ključ multimodalnog prijevoza je u prebacivanju prometa s cesta na željeznice,...
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
Ivana Pejazić
Organizacijska kultura svake organizacije obuhvaća relativno postojane karakteristike. Ona se razvija tijekom godina i temelji se na vrijednostima koje sam vlasnik promiče i razvija, a prema kojima zaposlenici osjećaju snažnu predanost. Osim toga, postoji nekoliko sila koje kontinuirano djeluju da bi održavale određenu kulturu. Te sile uključuju pisane iskaze o misiji i filozofiji organizacije, dizajn fizičkih prostora i zgrada, dominantan stil vodstva, kriterije zapošljavanja,...
ANALIZA OBRAZOVANJA KAO KLJUČNOG ASPEKTA RAZVOJA GOSPODARSTVA
ANALIZA OBRAZOVANJA KAO KLJUČNOG ASPEKTA RAZVOJA GOSPODARSTVA
Petra Vrančić
U ovom radu analiziran je utjecaj obrazovanja na razvoj gospodarstva nekih država svijeta i Europske Unije s fokusom na Hrvatsku. Obrazovanje je danas neizostavan čimbenik ekonomskog prosperiteta svake države. Prikupljani su i analizirani podaci iz područja obrazovanja te uspoređeni s gospodarskim pokazateljima u državama EU i Republici Hrvatskoj. U središnjem dijelu rada razmatraju se podaci o javnim ulaganjima u obrazovanje, stanju i stupnju obrazovanja te njegovom utjecaju na BDP...
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matea Borojević
U Republici Hrvatskoj se obrazovanje provodi na četiri razine: predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje i za to se izdvaja 4,3% BDP-a što je drugi najniži iznos u zemljama Europske Unije.Taj pokazatelj nam ukazuje na veliki problem koji treba riješiti. Ministarstvo bi u suradnji s Vladom trebalo donijeti strateške planove i postaviti ciljeve koji će, povećanjem tog iznosa, dovesti do razvoja programa za poboljšanje hrvatskog...
ANALIZA ODABRANIH OGRANIČAVAJUĆIH ČIMBENIKA RAZVOJA TURIZMA U HRVATSKOJ
ANALIZA ODABRANIH OGRANIČAVAJUĆIH ČIMBENIKA RAZVOJA TURIZMA U HRVATSKOJ
Matej Vekić
U ovom radu analizira se trenutni poslovni model razvoja turizma u Hrvatskoj. Je li turizam blagoslov ili prokletstvo za Hrvatsku jedna je od dvojbi o kojoj se raspravlja u radu. Prema turističkoj satelitskoj bilanci, turizam izravno i neizravno generira 16,9% bruto dodane vrijednosti u Hrvatskoj u 2016. godini. Ta brojka ukazuje na značaj turizma za Hrvatsku koji je danas suočen s mnogim izazovima kao što su izražena sezonalnost, nedostatak radne snage, nepovoljna struktura...
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
Iva Hajdić
Porezni klin predstavlja razliku između iznosa koji poslodavci isplaćuju kao plaće zajedno s doprinosima i iznosa koji nakon oporezivanja dobivaju posloprimci uzimajući u obzir izuzeća pri plaćanju doprinosa i primanja. U Republici Hrvatskoj porezni klin čine doprinosi poslodavaca, doprinosi posloprimaca te porez na dohodak umanjeni za državne transfere. Najveći udio u poreznom opterećenju dohotka od rada u Hrvatskoj imaju doprinosi za socijalno osiguranje. Kod kućanstava koji...
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER  ZARA
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER ZARA
Irena Paraščić
Važno je napomenuti da adekvatna i jaka kultura temelj je za ostvarivanje određene strategije i zamjena za niz pravila, propisa i drugih organizacijskih mehanizama koji reguliraju odnose i ponašanje članova u poduzeću. Može se reći da je organizacijska kultura zapravo način rada i života u poduzeću koja se manifestira kroz pravila i rituale u svakidašnjem poslovanju. Ona je sustav vrijednosti, uvjerenja i običaja unutar neke organizacije koji su u interakciji i s formalnom...
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
Ivona Borić
Prema modelu ukupne nagrade plaće nisu jedino što motivira zaposlenike na rad, ali su nezaobilazna stavka koja ima velik utjecaj zbog toga što omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih potreba. Prilikom odluke o upisu na fakultet, većina studenata, uz zanimanje za određeno područje rada, također razmišlja o mogućnostima zaposlenja i plaći nakon završetka istog. Studenti za vrijeme obrazovanja formiraju različita očekivanja o plaći koja se mogu, ali i ne moraju podudarati s...
ANALIZA PERFORMANSI ODABRANIH DIONICA CEE REGIJE I NACIONALNIH TRŽIŠTA
ANALIZA PERFORMANSI ODABRANIH DIONICA CEE REGIJE I NACIONALNIH TRŽIŠTA
Marija Mihalj
Rad je usmjeren na modernu teoriju portfelja kao i na model procjenjivanja kapitalne imovine. Svrha rada je analiza rizično-profitnih obilježja odabranih dionica srednjoistočne Europe te utvrđivanje optimalnosti novoformiranih reprezentativnih indeksa regije u odnosu na nacionalne indekse. Metodom glavnih komponenata analiziraju se odabrane dionice regije u pogledu njihove izloženosti latentnim faktorima rizika. Novoformirani indeksi CEE regije rezultat su primjene različitih metoda...
ANALIZA PODUZETNIČKIH RIZIKA U INDUSTRIJI SPORTA
ANALIZA PODUZETNIČKIH RIZIKA U INDUSTRIJI SPORTA
Karla Jurišić
Predmet rada je analiza poduzetničkog rizika u sportskoj industriji. Cilj je istražiti što je poduzetništvo, poduzetnički rizik i poduzetnički rizik sportske industrije i analizirati ga iz odabranih primjera sportske industrije (Gymshark, Reebok i Puma). Ovim radom se želi unaprijediti znanje o poduzetničkim rizicima u sportskoj industriji te koje su poduzetničke prepreke sportskih brendova. Koristit će se sekundarni izvori podataka, kao što su financijski izvještaji odabranih...
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
Ileana Peronja
Održivi razvoj turizma definira se kao onaj koji unapređuje kvalitetu života na prostoru na kojemu se odvija turizam, osigurava visokokvalitetne doživljaje za posjetitelje te održava kvalitetu okoliša o kojem ovisi kako domaće stanovništvo, tako i posjetitelji. Otočna skupina Lošinjskog arhipelaga turistički razvoj doživljava već u 19. stoljeću, a razlog su povoljni geografski položaj, reljef, razvedenost obalnog područja, flora, fauna i klima. Posljednjih desetljeća...

Paginacija