Pages

ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SMJEŠTAJNE PONUDE U DALMATINSKOJ ZAGORI
ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SMJEŠTAJNE PONUDE U DALMATINSKOJ ZAGORI
Marjeta Pušić
Dalmatinska zagora područje je koje je oduvijek bilo bogato kulturnim i prirodnom znamenitostima. Unatoč tomu, to je ujedno i područje koje je nekad bilo izuetno nepovoljno i nezahvalno za život ljudi. Uzročno posljedično tomu, s vremenom je usljedila depopulacija, odnosno znatan broj stanovnika promatranog područja je iselio u veće gradove, čime je u Dalmatinskoj zagori ostalo uglavnom starije stanovništvo. To predstavlja izuzetno veliku prepreku razvoju turizma područja, ali ...
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O WEB SERVISIMA ZA OBRADU SLIKA I VIDEA
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O WEB SERVISIMA ZA OBRADU SLIKA I VIDEA
Ivana Talić
Tema ovog seminarskog rada je Imgflip.com-web servis za obradu slika i videa. U njemu su nabrojane, objašnjene i kroz primjere prikazane sve funkcionalnosti web servisa. Uvodni dio opisuje predmet i cilj rada, a to je razrada web društvene stranice za stvaranje i dijeljenje slika i videa. Glavne mogućnosti su izrada su meme-a i GIF-ova. Nabrojani su izvori i metode prikupljanja podataka. Zadnji dio uvodnog djela sastoji se od opisanog sadržaja i strukture rada. U drugom dijelu opisan je...
ANALIZA STRATEGIJE POSLOVNOG MODELA POMOĆU TEHNIKE "7S"
ANALIZA STRATEGIJE POSLOVNOG MODELA POMOĆU TEHNIKE "7S"
Ante Čizmić
McKinseyev „7s“ model je odličan instrument za uspoređivanje sadašnjeg stanja i željenog stanja poduzeća. Model prikazuje kako je sve u poduzeću povezano i kako se promjene mogu postići. Različiti elementi su međusobno isprepleteni i zadatak vođe je da iskoristi svoje znanje i iskustvo kako bi donio učinkovite organizacijske promjene. Njegov zadatak je da razumije osnovne i najutjecajnije čimbenike koji utječu na organizaciju i utvrditi kako najbolje uskladiti organizaciju s...
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Marko Sučić
Posljednjih nekoliko godina financijska kriza je zahvatila mnoga poduzeća, koja su se suočila sa poslovnim teškoćama, pa tako i sa predstečajnom i stečajnom nagodbom, likvidacijom, itd. Na žalost, to je postalo dio naše svakodnevnice, s obzirom da se svakim danom zatvara sve veći broj poduzeća. Poslovni uspjeh vrlo brzo može postati poslovni pad i za sebe ostaviti samo nekoć poznato i cijenjeno ime poduzeća i mnoštvo dugova, koje nisu uspjeli prevladati. Svi mediji stalno...
ANALIZA STRATEŠKOG RESTRUKTURIRANJA IZ PERSPEKTIVE POJEDINIH SKUPINA DIONIKA
ANALIZA STRATEŠKOG RESTRUKTURIRANJA IZ PERSPEKTIVE POJEDINIH SKUPINA DIONIKA
Ivan Paladina
U ovom radu se analizira proces restrukturiranja poduzeća na primjeru koncerna Agrokor. Cilj rada je definirati oblike restrukturiranja koji su provedeni u koncernu Agrokor, analizirati njihov uspjeh te dati preporuke za nastavak procesa restrukturiranja, s posebnim naglaskom na strateško restrukturiranje. Temeljem primarnog (anketni upitnik) i sekundarnog (analiza financijskih izvještaja) istraživanja rad pruža odgovore na nekoliko ključnih istraživačkih pitanja. Prvo, koji su...
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
Maša Filipović-Grčić
Da bi savez mogli nazvati uspješnim, mora postojati prednost kombiniranja resursa dvaju ili više poduzeća koja ulaze u savez. Pri tome svako poduzeće mora posjedovati određene resurse koje njegovi partneri ne mogu samostalno razviti odnosno samostalan bi razvoj tih kompetencija bio ili skup ili bi predugo trajao. Kontrola zajedničkih poslova ključna je da bi se ostvarili ciljevi saveza. Neslaganje partnera po nekim pitanjima može dovesti do nedostatka kontrole nad poslovanjem, kako...
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
Mia Jurić
Iz ovog povijesnog pregleda vidljivo je da je novac tijekom povijesti često mjenjao svoje oblike i značaj. Razvoj novca od najprimitivnijeg robnog novca, preko metalnog kovanog novca i naposlijetku apstraktnog digitalnog novca pratio je rast i razvitak ljudi i gospodarstava diljem svijeta. Značajniji razvoj novca započeo je razvojem trgovine i željom ljudi da ne budu ovisni samo o razmjeni dobara u istom trenutku već da svoje proizvode mogu prodati kada za njih nađu kupce, a svoju...
ANALIZA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH
ANALIZA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH
Lovro Brcković
U radu je razrađeno ustrojstvo i osnovne komponente sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Nadalje, definirane su specifičnosti sustava socijalne skrbi, a posebice sustav financiranja. Tijekom analize pokazatelja u ovom radu stječe se dojam da je potrebno reformirati hrvatski mirovinski, zdravstveni i socijalni sustav, a pogotovo njihovo financiranje na način na koji bi se ti sustavi približili tržištu i tržišnoj utakmici, a odvojili od državnog proračuna. Nalazi analize...
ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Barbara Barbarić
Stvaranje poticajnog okruženja za ulaganje u ljudski kapital sve se češće pojavljuje kao jedan od važnih elemenata politika na tržištu rada razvijenih zemalja. Teškoće povezane s empirijskom primjenom teorije ljudskog kapitala odnose se na mjerenje povrata ulaganja u ljudski kapital, koje je moguće mjeriti sa stajališta pojedinca i sa stajališta društva. Glavne obrazovne institucije u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj su sveučilišta (sa svojim sastavnicama –...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
Vedrana Moćnik
Specifični oblici turizma čine sastavni dio turističke ponude Fransuke. Ono što je izuzetno pozitivno i iz čega bi mnoge svjetske zemlje mogle izvući pouku jest uska suradnja pojedinih turističkih sektora i državnih tijela. Na taj način se vrlo brzo uočavaju mogući problemi te se može brzo reagirati kao što je već bio slučaj. Također postoji dobro razvijena i jasna strategija razvoja pojedine vrste turizma što čini svaku investiciju kvalitetnom. Razvoj turističke ponude sa...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
Jelena Pavelić
Turistička ponuda Stockholma je vrlo raznolika. Obuhvaća široki spektar turističkih resursa. Iako snaga švedskog turizma nije na razini svjetskog prosjeka, ipak turizam ima značajan utjecaj na gospodarstvo Švedske. Broj dolazaka stranih turista u Švedsku smanjuje se od 2012. godine i 2014. godine ostvareno je smao 10.750.000 dolazaka. Te iste godine u Švedskoj je ostvarena turistička potrošnja u iznosu od 23.695 milijuna američkih dolara. Najrazvijenija turistička destinacija...
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
Ivan Pivac
Hrvatska bi trebala kao i svaka druga članica EU koja nije članica monetarne unije voditi razumnu ekonomsku politiku sa jasnim ciljevima i vizijom za budućnost kako bi se udovoljilo postavljenim zahtjevima i postigla dugoročna stabilnost gospodarstva. Zasigurno se podrazumijeva provođenje strukturnih reformi kroz cijeli sustav kojima nismo bili svjedoci od osnutka države, što se može vidjeti i kroz provedenu analizu u samom radu. Makroekonomski pokazatelji su rezultat i ogledalo...

Pages