Paginacija

Utjecaj CAGE okvira na međunarodnu razmjenu
Utjecaj CAGE okvira na međunarodnu razmjenu
Ivana Žiška
Tema ovog diplomskog rada bazira se na široj analizi međunarodne razmjene putem obrade CAGE okvira i praćenja relevantnih trendova i događanja u području međunarodne trgovine. Još od povijesti, čovječanstvo teži međusobnom povezivanju, bržoj razmjeni informacija, ostvarenju trgovinske razmjene i nesmetanom putovanju bilo u privatne ili poslovne svrhe. S razvitkom globalnog gospodarstva, svijet se uistinu počeo sve više povezivati te ta događanja danas nazivamo globalizacijom....
Utjecaj COVID - 19 na kretanje cijena na robnim burzama (zlato i nafta)
Utjecaj COVID - 19 na kretanje cijena na robnim burzama (zlato i nafta)
Katarina Čunčić
Nafta je najznačajnija strateška sirovina na svijetu i vrlo čest naziv za naftu je „crno zlato“. Nafta ima veliko značenje za industriju pa tako je i od ekonomskog značaja za ekonomije mnogih zemalja diljem svijeta. Utječe na funkcioniranje cjelokupnog gospodarstva svijeta jer je neizostavan izvor energije, a u svijetu se više od 40 % potreba za energijom koja se koristi zadovoljava naftom. Benzin je jedan od najbitnijih proizvoda sirove nafte, a on pokreće velik broj automobila...
Utjecaj COVID 19 pandemije na poslovanje poduzeća na Zagrebačkoj burzi
Utjecaj COVID 19 pandemije na poslovanje poduzeća na Zagrebačkoj burzi
Zdravko Sedlo
Kraj 2019. godine obilježio je nepoznati virus po imenu COVID-19 ili Corona virus. Sama pojava virusa na prostoru Republike Hrvatske desila se sredinom ožujka 2020. godine. Virus nije ostao ravnodušan ni prema jednoj zemlji na svijetu, od velikog broja umrlih do oslabljenje ekonomije. Tema i cilj rada je pojasniti što je Burza, kako ona funkcionira te stanje Zagrebačke Burze prije Corona virusa, i ono stanje u kakvo je sada. Osim nekih općih podataka i informacija, stanje Burze biti...
Utjecaj COVID krize na uspješnost poslovanja društva Takko Fashion Croatia d.o.o.
Utjecaj COVID krize na uspješnost poslovanja društva Takko Fashion Croatia d.o.o.
Ana Brajković
Globalna pandemija Covid-19 uzrokovala je globalnu krizu koja se prelijeva na sve industrijske sektore; pa tako i na tekstilnu industriju. Lockdown kao temeljna metoda za suzbijanje pandemije ograničava kretanje trgovačke robe, odnosno ograničava ulaz, tj. nabavu robe, kao i izlaz, odnosno prodaju. Mnoga društva suočena su s gubicima u poslovanju uslijed nemogućnosti prodaje i ostvarivanja prihoda, dok se troškovna komponenta nije značajnije smanjila. Alternativna mogućnost...
Utjecaj COVID-19 krize na godišnje financijske izvještaje Farmacia zdravstvene ustanove
Utjecaj COVID-19 krize na godišnje financijske izvještaje Farmacia zdravstvene ustanove
Ninoslav Prlić
Godina 2020. je bila obilježena velikim gospodarskim pomacima koji su bili uzrokovani COVID-19 krizom i njezinim posljedicama koje osjećamo još i danas. Sektor koji je tokom krize bio pod povećanim obujmom posla je svakako ljekarnički sektor zbog pružanja primarne zdravstvene zaštite pacijentima. Rad istražuje na koji način je COVID-19 kriza utjecala na poslovanje Farmacia zdravstvene ustanove – jednog od najvećih ljekarničkih lanaca na tržištu Republike Hrvatske. Također,...
Utjecaj COVID-19 krize na tržište osiguranja uz razradu primjera digitalizacije
Utjecaj COVID-19 krize na tržište osiguranja uz razradu primjera digitalizacije
Daniela Sabljak
Industrija osiguranja jedna je od industrija koja ima značajnu ulogu u gospodarstvu određene zemlje te njena razvijenost značajno utječe na rast i razvoj gospodarstva zbog čega joj se posebna pozornost pridaje u izazovnim vremenima kao što je pojava pandemije COVID-19 bolesti. Svrha ovog rada je istaknuti važnost osiguranja i mogućnosti digitalizacije osiguranja. Cilj je, koristeći sekundarne izvore podatka, istražiti situaciju na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj, utjecaj...
Utjecaj COVID-19 na poslovanje prijevozničkih poduzeća u turizmu
Utjecaj COVID-19 na poslovanje prijevozničkih poduzeća u turizmu
Ivan Stojak
U radu ću predstaviti virus COVID-19 koji se pojavio koncem 2019.godine, simptome virusa i njegovo širenje te kako je utjecao na suvremeno društvo. Zatim ću opisati fenomen turizma i njegove karakteristike te infrastrukturu i organizaciju prometnog sustava. Detaljinje ću proći kroz vrste prometnih grana i prometnih vozila te ću opisati međuovisnost prometa i turizma. U finalnom djelu rada vidjet ćemo utjecaj koji je do sada imao virus na globalnu svjetsku ekonomiju i gospodarske...
Utjecaj COVID-19 na sektor investicijskih fondova u Hrvatskoj
Utjecaj COVID-19 na sektor investicijskih fondova u Hrvatskoj
Klara Kolarić
Zdravstvena kriza uzrokovana COVID-19 virusom uzrokovala je dosad nezabilježene posljedice na nacionalne ekonomije. Nužne mjere za suzbijanje širenja virusa koje su donijele većina zemalja odrazile su se na smanjenje ekonomske aktivnosti, ali ujedno predstavljaju veliku prijetnju stabilnosti globalnog financijskog sustava. Investicijski fondovi kao značaj dio financijskog sustava pogođeni su u velikoj mjeri velikim odljevima i padom neto imovine. U radu se objašnjava i analizira...
Utjecaj COVID-19 pandemije na digitalnu transformaciju distributivne trgovine - studija slučaja
Utjecaj COVID-19 pandemije na digitalnu transformaciju distributivne trgovine - studija slučaja
Lucija Pehar
U ovome radu analizira se proces digitalne transformacije u sektoru distributivne trgovine, poglavito nakon pojave pandemije Covid-19 . Pandemija je uzrokovala potrebu za ubrzanom digitalizacijom i pridonijela razvoju mnogih novih poslovnih modela. Naime, kompanije su promijenile način na koji obavljaju svakodnevne poslove, kupci su promijenili način na koji se ponašaju, a posljedično tome su i menadžeri promijenili način na koji upravljaju kompanijama. Da bi opstali na tržištu...
Utjecaj COVID-19 pandemije na korištenje bezgotovinskih platnih instrumenata
Utjecaj COVID-19 pandemije na korištenje bezgotovinskih platnih instrumenata
Lea Črnčec
Važan dio gospodarskog sustava svake države jest platni promet čija je osnovna funkcija osigurati učinkovit prijenos novčanih sredstava između sudionika platnog sustava putem gotovinskih i bezgotovinskih transakcija. Bezgotovinsko plaćanje počinje se koristiti još 1950-ih godina korištenjem računala kojima su se automatizirali pojedini procesi, a u optjecaju su se pojavile i platne kartice. Ubrzani tehnološki razvoj te razvoj internetskog i mobilnog bankarstva i kartičnih...
Utjecaj COVID-19 pandemije na malo gospodarstvo Republike Hrvatske
Utjecaj COVID-19 pandemije na malo gospodarstvo Republike Hrvatske
Željka Butigan
Na početku 2020. godine, COVID-19 pandemija je zahvatila gotovo sve zemlje i više od 50 milijuna ljudi diljem svijeta. U to vrijeme, vlade i vođe država su djelovale u kontekstu radikalne neizvjesnosti i bile suočene s teškim kompromisima s obzirom na zdravstvene, ekonomske i socijalne izazove koje je pandemija postavila. Uzevši u obzir utjecaj pandemije na cijeli svijet, postavilo se zanimljivim ukazati na uspješnost poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s obzirom na...
Utjecaj COVID-19 pandemije na ponašanje potrošača na primjeru e-prodavaonice namještaja
Utjecaj COVID-19 pandemije na ponašanje potrošača na primjeru e-prodavaonice namještaja
Ivona Tipurić
U radu se istražuju teorijske pretpostavke i određenja e-trgovine i digitalnih platformi te se prikazuje utjecaj COVID-19 pandemije na ponašanje potrošača na primjeru e-prodavaonice poduzeća IKEA. Istraživanje ponašanja potrošača provedeno je putem anketnog upitnika na primjeru IKEA e-prodavaonice za vrijeme COVID-19 pandemije pokazalo je kako potrošači i dalje preferiraju fizički odlazak u prodavaonicu. Najviše zadovoljstva prilikom online kupovine kupci su pokazali u...

Paginacija