Paginacija

Utjecaj cestovnog prometa na zdravlje i okoliš
Utjecaj cestovnog prometa na zdravlje i okoliš
Irena Drmić
Ljudsko zdravlje i zdravlje okoliša neodvojivo su povezani. Za normalno funkcioniranje, svim ljudima je svakodnevno potreban čist zrak, voda i hrana. Zdrav okoliš pridonosi razvoju svake osobe, ali i razvoju cijele zajednice. Glavni rizik za zdravlje su onečišćenje zraka, te buka, izrazito u velikim gradovima. Cestovni promet je glavni izvor onečišćenja koji šteti ljudskom zdravlju i okolišu. Promet je zbog upotrebe fosilnih goriva odgovoran za 25% emisija ugljika, dušikovih...
Utjecaj dana u tjednu i blagdana na kupovne navike potrošača
Utjecaj dana u tjednu i blagdana na kupovne navike potrošača
Ana Žlender
Promjenom životnog stila potrošača i sve dužim radnim vremenom, zbog kojeg je vrijeme postalo ograničeni resurs, događaju se promjene u kupovnim navikama potrošača. Prodavači moraju biti spremni na promjene u poslovanju kako bi poticali potrošnju kupaca i što bolje zadovoljili njihove potrebe. Cilj rada je istražiti, koji su ključni čimbenici ponašanja potrošača obzirom na kupovinu u pojedinom danu u tjednu i blagdansku kupovinu. Nadalje, istražit će se koji demografski...
Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini
Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini
Jelena Rakarić
Proučavanjem ponašanja potrošača istražuje se utjecaj različitih čimbenika na proces donošenja odluke o kupovini. Riječ je o složenom procesu koji obuhvaća prepoznavanje potrebe koju treba zadovoljiti, traženje informacija o proizvodu, vrednovanje alternativa, kupovinu proizvoda te poslijekupovno vrednovanje. Cilj ovog rada je istražiti utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini. Promjene u društvu kao što su starenje stanovništva,...
Utjecaj demografskih promjena na dugoročnu održivost mirovinskih sustava u odabranim zemljama
Utjecaj demografskih promjena na dugoročnu održivost mirovinskih sustava u odabranim zemljama
Mislav Križanović
Polazeći od činjenice da živimo u svijetu u kojem svjedočimo sve naglijim promjenama u demografskim strukturama stanovništva, promjenama koje značajno utječu na mirovinske sustave zemalja, postavlja se pitanje održivosti postojećih mirovinskih sustava. U ovom radu ćemo analizirati mogući održivi razvoj mirovinskog sustava na primjeru nekoliko zemalja. Kako bismo to napravili, potrebno je razumjeti kako je nastao trenutni mirovinski sustav zemlje, analizirati demografske promjene...
Utjecaj demografskih promjena na makroekonomske politike u Japanu
Utjecaj demografskih promjena na makroekonomske politike u Japanu
Marko Ćelap
U Diplomskom radu se obrađuju demografski trendovi u Japanu i njihove direktne posljedice na društvo kao i na ekonomiju. Negativni demografski trendovi se najviše odražavaju na kontinuirano smanjenje ukupne populacije kao i njeno ubrzano starenje. Vrlo niska razina totalne stope fertiliteta pokazuje koliko je za žene teško odgajati djecu i ostati na tržištu rada. Zbog nedostatka radne snage i njenog starenja najveći teret podnosi tržište rada. Japan trenutno ima krutu politiku...
Utjecaj demografskih promjena na održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava
Utjecaj demografskih promjena na održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava
Lea Habljak
Svrha pisanja ovog rada je bolje upoznavanje mirovinskog i zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kako bi se bolje razumio problem njihove dugoročne održivosti. Cilj je povezivanje uzroka i posljedica demografskih promjena te utjecaj istih na mirovinski i zdravstveni sustav u Hrvatskoj i zemljama članicama Europske Unije. Pri tome korištena metodologija oslanja se prvenstveno na sekundarne podatke iz domaće i strane literature dok se stanje o svjesnosti pojedinca o...
Utjecaj demografskih promjena na potrošnju energije u Sjedinjenim Američkim Državama
Utjecaj demografskih promjena na potrošnju energije u Sjedinjenim Američkim Državama
Vladimir Vujičić
Dobna struktura stanovništva ima ključan utjecaj na brojne segmente gospodarstva te je postala temeljni čimbenik analize potrošnje proizvoda i usluga. Međutim, dobna struktura još uvijek predstavlja sporednu varijablu prilikom projiciranja buduće potrošnje energije. Obzirom na starenje stanovništva zapadnih zemalja i stalan rast svjetske potrošnje energije, bitno je istražiti kakav utjecaj demografske promjene, s naglaskom na starenje stanovništva, imaju na potrošnju. U ovom...
Utjecaj demografskih promjena na potrošnju energije u kućanstvima
Utjecaj demografskih promjena na potrošnju energije u kućanstvima
Tea Antolić
Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj demografskih promjena u Republici Hrvatskoj na potrošnju energije u kućanstvima. Istraživanje će se bazirati na promatranju demografskih promjena u Republici Hrvatskoj tijekom 21. stoljeća, te na koji su način promjene utjecale na potrošnju energije u kućanstvima. Pobliže ćemo objasniti povijest demografskih promjena u Republici Hrvatskoj, prednosti i nedostatke tih promjena. Detaljno ćemo istražiti koje vrste energije troše kućanstva u...
Utjecaj demografskih trendova na promjene u ponudi prodavaonica u susjedstvu
Utjecaj demografskih trendova na promjene u ponudi prodavaonica u susjedstvu
Stefan Rajić
Djelatnost maloprodaje se suočava s sve većom konkurencijom i koncentracijom na tržištu, što znači da prodavaonice u susjedstvu sve više gube svoj tržišni udio te mali nezavisni maloprodavači nestaju s tržišta. Kako bi opstale na tržištu prodavaonice u susjedstvu moraju pratiti i prilagođavati se trendovima, a jedan od najznačajnijih je i trend starenja stanovništva. Starije stanovništvo ima specifične potrebe i želje koje treba zadovoljiti, sami proces kupnje...
Utjecaj demografskih trendova na tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj
Utjecaj demografskih trendova na tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj
Mario Jularić
Starenje stanovništva, smanjenje nataliteta i iseljavanje mladih su ključni demografski trendovi koji su zahvatili niz europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku. Razvijenost i promjene na tržištu nekretnina imaju značajan utjecaj na sve segmente gospodarstva Hrvatske, pa samim time i kvalitetu života pojedinca. Cilj ovog rada je istražiti složenu vezu između demografskih procesa i tržišta nekretnina u Hrvatskoj, koja se definira kroz analizu demografskih trendova i tržišta...
Utjecaj demografskih trendova na tržište rada, potrošnju i štednju u Republici Hrvatskoj
Utjecaj demografskih trendova na tržište rada, potrošnju i štednju u Republici Hrvatskoj
Marina Slavić
Starenje stanovništva, depopulacija, migracija mladih, niske stope nataliteta, fertiliteta prikazuju negativnu demografsku sliku Republike Hrvatske. Sa problemom starenja stanovništva suočene su gotovo sve članice Europske unije te se Hrvatska nalazi pri samom vrhu najstarijih nacija Europe. Ovaj rad nastoji identificirati i prikazati kako sve negativniji demografski trendovi utječu na tržište rada, na osobnu i državnu potrošnju kao i na štednju u Republici Hrvatskoj. Na tržištu...
Utjecaj demografskog starenja na gospodarstvo Republike Hrvatske
Utjecaj demografskog starenja na gospodarstvo Republike Hrvatske
Ariana Juraić
U današnjem suvremenom društvu i dinamičnom svijetu demografske promjene imaju značajan utjecaj na različite aspekte društvenog i gospodarskog života te predstavljaju ključni faktor koji oblikuje društvene, ekonomske i političke tokove. Jedan od najizraženijih demografskih fenomena je demografsko starenje. Manifestira se u većini svjetskih zemalja i ističe kao izuzetno značajan i sveprisutan faktor koji duboko utječe na različite aspekte društva. Republika Hrvatska je...

Paginacija