Paginacija

Značaj elektroničkog potpisa za malo i srednje poduzetništvo
Značaj elektroničkog potpisa za malo i srednje poduzetništvo
Adela Milkić
Uvodno autorica piše o obilježjima i važnosti malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Upravo ona smatraju se ključnim pokretačem cjelokupnog gospodarstva jedne zemlje. Pojava Interneta donijela je promjene i u načinu poslovanja, te se razvio novi oblik poslovanja, odnosno elektroničko poslovanje. E-poslovanje donijelo je povećanje brzine i reakcija tvrtki na globalne promjene, udaljenost je prestala biti presudan faktor u poslovanju, a globalno tržište je postalo mjesto...
Značaj elektroničkog teretnog lista u međunarodnom transportu robe
Značaj elektroničkog teretnog lista u međunarodnom transportu robe
Marin Horvat
Ovaj rad bavi se elektroničkim prijevoznim ispravama, preciznije elektroničkim teretnim listom u različitim granama prijevoza. Modernizacija i sve veća primjena inovativnih tehnologija u procesu transporta izazvale su prelazak sa papirnih fizičkih dokumenata na elektroničke dokumente. Iako je elektronički teretni list digitalna inačica teretnog lista u papirnoj verziji, postoje značajne razlike kako u njihovoj primjeni, tako i u koristima koje pružaju sudionicima u opskrbnom lancu....
Značaj financijske analize za proces donošenja odluka na primjeru poduzeća Huawei Technologies
Značaj financijske analize za proces donošenja odluka na primjeru poduzeća Huawei Technologies
Lucijan Krpan
U ovom radu obrađena je tematika vezana uz financijsku analizu kroz teorijski te praktični pristup na primjeru poduzeća Huawei Technologies. U obradi analize temeljnih financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja prikazano je da je financijska analiza važan (ako ne i najvažniji) alat pri donošenju odluka menadžmenta i drugih zainteresiranih strana. Ispravna analiza financijskih izvještaja može dati odličnu podlogu za odlučivanje i donošenje ispravnih odluka vodstva...
Značaj financijskih izvještaja za uspješno upravljanje poduzećem
Značaj financijskih izvještaja za uspješno upravljanje poduzećem
Ivan Sonarić
Analiza financijskih izvješća najvažniji je dio ocjene poslovanja društva. Analiza omogućava odgovor na pitanje kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju i kako poboljšati rezultat u narednom razdoblju. Ona predstavlja preduvjet racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva. Željeni rezultati poslovanja poduzeća ne mogu se dobiti bez adekvatnih financijskih izvještaja te je obveza svakog poduzeća redovno sastavljati obračune i dostavljati ih nadležnim tijelima....
Značaj hrvatske vojske kroz prizmu članstva u NATO Savezu
Značaj hrvatske vojske kroz prizmu članstva u NATO Savezu
Klara Gašparović
Vojna industrija Republike Hrvatske najviše se počela razvijati za vrijeme Domovinskog rata kada se javila velika potreba za naoružanjem hrvatske vojske i dragovoljaca te se od tada sve više ulaže u vojnu opremu. Već tada su se počeli isticati određeni proizvođači te vrste opreme što je rezultiralo i njihovim kasnijim priznanjem na globalnoj razini. Ulaskom u NATO Savez, 2009. godine, Hrvatska je dodatno povećala svoju sigurnost i količinu opreme kako ljudske tako i materijalne....
Značaj i objava bilješki uz financijsko izvještivanje banaka
Značaj i objava bilješki uz financijsko izvještivanje banaka
Ana Dangubić
Banke i bankarsko poslovanje igraju jednu od ključnih uloga u suvremenom gospodarstvu. Alokacijom sredstava utječu na gospodarski rast i razvoj svake pojedine zemlje. U svojem svakodnevnom poslovanju susreću se sa više vrsta rizika kao što su kreditni rizik, kamatni rizik, tržišni rizici te operativni rizik. Zbog same kompleksnosti njihovog poslovanja, ali i njihove uloge, postoji potreba za regulacijom njihovog poslovanja te nadzorom kako bi se utvrdilo da li poštuju važeće zakone...
Značaj i perspektive razvoja osiguranja poljoprivrede
Značaj i perspektive razvoja osiguranja poljoprivrede
Leon Leko
Predmet istraživanja u ovom diplomskom radu je poljoprivredno osiguranje te njegov značaj i perspektiva. Cilj rada je sistematizirati karakteristike i ponudu poljoprivrednog osiguranja Europske unije i Republike Hrvatske, te utvrditi značaj i perspektivu poljoprivrednog osiguranja. Osiguranje danas predstavlja jedan od temeljnih metoda transfera rizika, kako za privatne tako i za poslovne korisnike. Isto vrijedi i za poljoprivredu koja je iznimno rizičan posao, a...
Značaj i uloga franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Značaj i uloga franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Ema Culi
Tema specijalističkog poslijediplomskog rada obrađuje značaj i ulogu franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Franšiza kao model poslovanja predstavlja način širenja poslovanja uz značajne prednosti kao što je potreba za manjim inicijalnim kapitalom za početak poslovanja, manji je rizik od neuspjeha, koristi se uspješno i poznato poslovno ime i stečena reputacija na tržištu, a standardni proizvod i kvaliteta se prodaju kroz potvrđeni sistem poslovanja....
Značaj industrije video igara s osvrtom na stanje u Republici Hrvatskoj
Značaj industrije video igara s osvrtom na stanje u Republici Hrvatskoj
Mislav Karamatić
Industrija video igara u današnjem svijetu predstavlja jednu od najmoćnijih medijskih industrija u svijetu svakodnevno ostvarujući rastuće poslovne rezultate, broj zaposlenih u njoj kao i rastuće trendove širenja tržišta diljem svijeta. Video igra je elektronička igra koja se može igrati na računalnom uređaju, kao što je osobno računalo, igraća konzola ili mobilni telefon. Osim osobnih računala, postoje i drugi uređaji koji imaju sposobnost igranja igara, ali nisu namjenski...
Značaj informacijsko komunikacijske tehnologije za razvoj društvenog poduzetništva
Značaj informacijsko komunikacijske tehnologije za razvoj društvenog poduzetništva
Marina Juričić
Informacijsko komunikacijska tehnologija predstavlja ključan resurs u poduzeću jer omogućava organizaciji rast, stabilnost i konkurentnu prednost na tržištu. Cilj diplomskog rada je istražiti i prikazati stanje i trendove informacijsko-komunikacijske tehnologije u poduzetništvu, odnosno uloga iste u promociji na primjeru udruge Marijanski zavjet za domovinu. Te dokazati mogu li udruge iskoristiti opću privrženost društvenim mrežama i aktivirati korisnike istih na povezivanje...
Značaj kibernetičkog kriznog menadžmenta za sigurnost poslovanja na primjeru telekomunikacijskog poduzeća
Značaj kibernetičkog kriznog menadžmenta za sigurnost poslovanja na primjeru telekomunikacijskog poduzeća
Katarina Jelić
Napretkom tehnologije raste i broj prijetnji s kojima se poduzeća susreću, a posebnu pozornost hakera zaokupljaju telekomunikacijska poduzeća koja u svakodnevnom poslovanju koriste osobne podatke korisnika. Upravo ranjivost koju telekomunikacijska poduzeća imaju te manjak znanja o sigurnosti poslovanja u telekomunikacijskoj industriji navode na pisanje ovog rada. Na početku rada upoznajemo se s teorijskim znanjima o kriznom menadžmentu te s njegovom ulogom u zaštiti kibernetičke...
Značaj međunarodnih financijskih institucija za gospodarsku diplomaciju
Značaj međunarodnih financijskih institucija za gospodarsku diplomaciju
Irena Magdić
Gospodarska diplomacija se bavi ekonomskim odnosima između država, ali i između država i drugih aktera. Diplomacija je najstariji način suradnje među državama i ima mnoštvo klasifikacija, a ovaj rad se usredotočuje na gospodarsku diplomaciju, njezine značajke i funkcije. Funkcije se odnose na promociju domaćeg gospodarstva i domaćeg proizvoda, privlačenje inozemnih investitora uz zaštitu tuzemnog tržišta te probitak na inozemno i međunarodno tržište. Pri tome, za razvoj...

Paginacija