Paginacija

Značaj mobilnih tehnologija pri uvođenju edukacijsko - zabavnih prostorija za studente
Značaj mobilnih tehnologija pri uvođenju edukacijsko - zabavnih prostorija za studente
Ivona Miljko
Mobilne komunikacije su postale neizostavni dio svakodnevnog života. Gotovo više i ne postoji segment gdje mobilna tehnologija ne nalazi svoju primjenu. Mobilno poslovanje odnosno poslovanje u pokretu označava početak nove ere inovacija u poslovanju. Osobna računala i Internet odredili su izgled elektroničkog poslovanja, dok je mobilno poslovanje dobilo zadatak proširenja i poboljšanja načina organiziranja i vođenja posla i tako promijenila odnose između poduzeća, klijenata,...
Značaj nabavne funkcije u prehrambenoj industriji
Značaj nabavne funkcije u prehrambenoj industriji
Marija Sabljić
Upravljanje lancem opskrbeu prehrambenoj industriji uključuje aktivnosti ili radnje od proizvodnje, distribucije i potrošnje za učinkovito upravljanje pitanjima kvalitete i sigurnosti hrane. Uloga nabave postala je više strateška, što je dovelo do promjena u upravljuanju nabavom. Uloga strategije nabave također se povećala, a danas je neophodno da tvrtke imaju strategije nabave kako bi definirale svoje djelovanje u tom sustavu. Strategija nabave sastoji se od nekoliko elemenata a...
Značaj nafte i robnih burzi u zemljama u razvoju
Značaj nafte i robnih burzi u zemljama u razvoju
Filip Lisec
Pojam zemlje u razvoju obuhvaća gospodarstva između razine razvijenog i nerazvijenog čija tržišta kapitala nemaju visok stupanj razvoja, već se umjesto vrijednosnih papira trguje robom. Robne burze podrazumijevaju kupovinu i prodaju plemenitih metala, nafte te poljoprivrednih proizvoda. Riječ je o prirodnim bogatstvima koji mogu doprinijeti gospodarskom razvoju pa se zato stručni doprinos rada ogleda kroz uvid u značajnost robnih burzi za zemlje u razvoju. Među robama...
Značaj nautičkih sajmova u turističkoj ponudi Republike Hrvatske na primjeru Biograd Boat Showa
Značaj nautičkih sajmova u turističkoj ponudi Republike Hrvatske na primjeru Biograd Boat Showa
Dora Jelić
Ovaj diplomski rad istražuje značajnu ulogu nautičkih sajmova u turističkoj industriji Republike Hrvatske, fokusirajući se na Biograd Boat Show kao glavni primjer. Nautički sajmovi imaju višestruku ulogu u promicanju nautičkog turizma, poticanju gospodarstva, produljenju turističke sezone i predstavljanju hrvatske pomorske baštine. Konkretno, Biograd Boat Show služi kao platforma za lokalne i međunarodne tvrtke za izlaganje proizvoda, potiče gospodarski rast povećanjem prihoda...
Značaj niskotarifnog zračnog prometa u gradskom turizmu Republike Hrvatske
Značaj niskotarifnog zračnog prometa u gradskom turizmu Republike Hrvatske
Matea Radoš
Posljednih godina turizam u Hrvatskoj dobiva na sve većoj važnosti. Iz godine u godinu bilježi se kontinuirani rast inozemnih turista koji dolaze na ljetovanje dok sezona polako ali sigurno postaje sve duža. Niskotarifni zračni prijevoznici imaju značajnu ulogu za razvoj hrvatskog turizma, dok bi Hrvatska s druge strane trebala još više poraditi na tome da se uvede još veći broj linija koje povezuju hrvatske gradove sa inozemnim odredištima, i to ne samo u ljetnim mjesecima,...
Značaj pomorskog prometa za otočni turizam u Hrvatskoj
Značaj pomorskog prometa za otočni turizam u Hrvatskoj
Anamarija Glasnović
Rad sažima temeljne značajke pomorskog turizma koji su ključni za razvoj otočnog turizma u Hrvatskoj. Otočni turizam jedan je od najposebnijih oblika selektivnog turizma i kao takav je vrlo značajan za Hrvatsku jer je naša obala bogata otocima i jedna je od majznačajnijih u Europi obzirom na brojnosti i mogućnost razvoja otočnog turizma.
Značaj poslovnih anđela u financiranju startup poduzeća
Značaj poslovnih anđela u financiranju startup poduzeća
Tea Briški
Fokus ovog rada je definiranje značaja poslovnih anđela za financiranje startup poduzeća. Poslovni anđeli su neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlada poduzeća i poduzetnike te im pomažu u razvoju poduzeća. Oni financiraju startup poduzeća visokog rizika koja ne zadovoljavaju uvjete za financiranje od strane banaka ili fondova rizičnog kapitala te osim vlastitim kapitalom, doprinose razvoju poduzeća svojom ekspertizom, vještinama te...
Značaj poslovnih anđela za financiranje poduzetničkog pothvata
Značaj poslovnih anđela za financiranje poduzetničkog pothvata
Lucija Zgurić
Zaključak Poslovni anđeli su uspješni poduzetnici te uspješni lideri tvrtki/korporacija koji financiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata. To su neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu. Njihova je najveća vrijednost “pametno financiranje” — odnosno pružanje ekspertize, vještina...
Značaj primjene fleksibilnog proračuna u doba pandemije virusa COVID-19
Značaj primjene fleksibilnog proračuna u doba pandemije virusa COVID-19
Marko Ferić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati i pojasniti važnost primjene koncepta standardnih cijena, glavnog poslovnog plana i fleksibilnog proračuna u nesigurnim i nestabilnim vremenima kao što je to bilo tijekom 2020. godine u doba pandemije virusa COVID-19. Temeljem postavljenih teorija nekoliko autora doneseni su najvažniji zaključci vezani uz standardne troškove, glavni poslovni plan te fleksibilni proračun. Praktični dio obrađen je kroz brojne primjere koji trebaju olakšati i...
Značaj proračunskih klasifikacija u komparaciji proračunske potrošnje između županija
Značaj proračunskih klasifikacija u komparaciji proračunske potrošnje između županija
Diana Krndija
Proračun predstavlja akt, odnosno jedan je od najvažnijih dokumenata na razini države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dijelom javnog sektora Republike Hrvatske. U proračunu su na cjelovit i detaljan način objedinjene informacije o prihodima, primicima, te rashodima i izdacima. Također, na sistematiziran način u proračunu je prikazana struktura proračunske potrošnje ovisno o korištenoj proračunskoj klasifikaciji. U radu se objašnjava transparentnost...
Značaj radijsko-frekvencijske identifikacije za sigurnost poslovanja
Značaj radijsko-frekvencijske identifikacije za sigurnost poslovanja
Andrea Šibalić
Poslovna sigurnost predstavlja standardni način zaštite poslovnih procesa, važno je naglasiti da je pitanje zaštite poslovanja nužnost u svakom poslovnom obliku. Sigurnost je kontrola neizvjesnosti pri čemu se prepoznata opasnost svodi u granice prihvatljivog rizika. Diplomski rad tematizira sigurnost primjene radijsko-frekvencijske identifikacije na primjeru grupacije Inditex. Radio-frekvencijska identifikacija naziv je za tehnologiju koja automatski identificira objekte pomoću radio...
Značaj računovodstva za kontroling
Značaj računovodstva za kontroling
Ivana Vrkić
Kontroling je funkcija unutar poduzeća bez koje je teško zamisliti poslovanje poduzeća. Iako postoji mnoštvo literature koja se bavi proučavanjem računovodstva i kontrolinga, jako je malo literature koja uspoređuje i prikazuje poveznicu među njima. Ovim radom se povezuju ova dva područja te se na taj način znanstveno doprinosi značaju i važnosti kontrolinga te točnosti i preciznosti računovodstvenih podataka. Nakon objašnjenog i iznesenog profila kontrolinga iznosi se...

Paginacija