Paginacija

Značaj računovodstvene profesije u izvještavanju internih i eksternih korisnika
Značaj računovodstvene profesije u izvještavanju internih i eksternih korisnika
Ivana Konjević
Prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima dio je procesa uslijed kojeg nastaje financijski izvještaj. Financijski izvještaj finalni je proizvod računovodstvenog prikupljanja podataka. Proces prikupljanja i obrade podataka o nastalim poslovnim događajima obavlja računovođa te sastavlja financijske izvještaje. Financijske izvještaje koje sastavi računovođa koriste interni i eksterni korisnici. Internim korisnicima su potrebni kako bi uvidjeli kuda usmjeriti svoje...
Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama
Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama
Tomislav Korotaj
Financijske prijevare, uključujući pranje novca, predstavljaju ozbiljan problem u današnjem poslovnom svijetu. Banke kao najznačajnije financijske institucije posebno su izložene riziku prijevare i polako, ali sigurno pribjegavaju novim rješenjima u toj borbi. Računovodstvena djelatnost iznjedrila je novu profesiju - tzv. forenzično računovodstvo. Uloga revizije u poslovanju više je usmjerena na unaprjeđenje kvalitete rada organizacije. Novi forenzični odjeli primarno su...
Značaj revizijskih aktivnosti Europskog revizorskog suda za kreiranje javnih politika i zaštitu financijskih interesa Europske unije
Značaj revizijskih aktivnosti Europskog revizorskog suda za kreiranje javnih politika i zaštitu financijskih interesa Europske unije
Antea Radić
Revizijske aktivnosti i metodologija rada Europskog revizorskog suda zanimljivo su područje istraživanja iz više razloga. Jedan od njih je svakako i činjenica da se Sud bavi revizijom javnog sektora, ali ne može se smatrati tipičnom vrhovnom revizijskom institucijom. Sud je osnovan sa svrhom revizije financija Europske unije koja je nadnacionalna zajednica 28 država članica koje su samo djelomično prenijele svoj suverenitet na europske institucije. U obavljanju svojih revizijskih...
Značaj rizičnog kapitala kao alternativnog izvora financiranja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Značaj rizičnog kapitala kao alternativnog izvora financiranja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Danijela Macan
Fokus ovog rada jeste analiza značaja rizičnog kapitala u poticanju i pokretanju gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a ciljevi ove analize jesu na primjeru Hrvatske i Europske unije utvrditi značajke tržišta rizičnog kapitala, objasniti njegove ključne prednosti i nedostatke, istražiti implikacije rizičnog kapitala na rast i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske i Europske unije te istražiti trendove i perspektive razvoja tržišta rizičnog kapitala....
Značaj sistemskog rizika za financijsku stabilnost
Značaj sistemskog rizika za financijsku stabilnost
Marko Neveščanin
Sistemski rizici su ekonomska pojava koja se posebno promatra nakon globalne krize 2008. godine. Prije toga su promatrani, ali nisu bili u fokusu kao sada. Cilj promatranja sistemskih rizika je uočavanje i sprečavanje moguće krize i ublažavanje njezinih efekata ako do nje dođe. Financijske sustave proteklih godina obilježili su procesi globalizacije, financijske liberalizacije i integracije te sve brži tehnološki napredak. Upravo financijska liberalizacija postala je jedan od izvora...
Značaj softvera za angažiranje zaposlenika i njihova primjena u praksi
Značaj softvera za angažiranje zaposlenika i njihova primjena u praksi
Petra Pavlović
Angažiranost zaposlenika zadnjih nekoliko godina ističe se kao jedna od najvažnijih stvari koja pokreće svaku organizaciju. Zapošljavanje vrhunskog talenta oduvijek je bilo bitno, ali zadržavanje istog tog talenta, uz njihovu punu angažiranost, postaje od kritične važnosti za kvalitetno djelovanje organizacije. Angažiranost zaposlenika temelji se na pozitivnom psihološkom radnom stanju koje vodi zaposlenika da se u poslu aktivno izrazi, odnosno da u posao sebe uloži emocionalno,...
Značaj suvremenih i tradicionalnih metoda obračuna troškova
Značaj suvremenih i tradicionalnih metoda obračuna troškova
Amra Durak
Troškovi su izrazito važni kada je riječ o upravljanju troškovima pod čime se podrazumijeva smanjivanje i kontrola troškova. Smanjivanjem troškova pokušava se svesti troškove na najnižu moguću razinu kako bi se otklonili suvišni i bespotrebni troškovi. Kontrola troškova uključuje nastanak troškova, ali i njihov ostanak unutar zacrtanih okvira. Troškovima se može upravljati samo ako ih možemo mjeriti stoga je važno odrediti odgovarajuću i adekvatnu metodu obračuna ...
Značaj trgovine kao gospodarske djelatnosti
Značaj trgovine kao gospodarske djelatnosti
Andrija Blažinović
U završnom radu objašnjeni su osnovni pojmovi vezani uz trgovinu i podjele trgovine kao gospodarske djelatnosti, te su prikazani na primjeru gospodarstva Republike Hrvatske. Važnost trgovine kroz povijest uvijek je bila velika, no kroz posljednje stoljeće postaje vidljivo pravo i neizostavno značenje trgovine kao gospodarske djelatnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske. Trgovina na veliko jest djelatnost kupnje i preprodaje robe industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima...
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Nazmije Krasniqi
Rad sadrži četiri dijela, a započinje uvodom kojim se na sažet način objašnjava predmet i cilj istraživanja, metode i izvori podataka te sama struktura rada. Nakon uvoda slijedi teorijski dio koji objašnjava pojam turizma, turističkog tržišta i destinacije te daje uvid u značajke suvremenog turizma i njegov utjecaj na gospodarstvo. Empirijskim dijelom rada daje se uvid u osnovne odrednice Hrvatske kao turističke destinacije, a zatim se temeljem dostupnih statističkih podataka...
Značaj ulaganja mirovinskih fondova u turizam Republike Hrvatske
Značaj ulaganja mirovinskih fondova u turizam Republike Hrvatske
Andrija Kaštelan
Turizam je jedna od najbrže rastućih djelatnosti u cijelom svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Kako je već spomenuto, Republika Hrvatska je europska država s najvećim udjelom turizma u BDP-u. Turizam u mnogim državama ima iznimno veliku ulogu u gospodarstvu, a upravo za hrvatsko gospodarstvo turizam je glavni pokretač i strateški pravac razvoja. Mnogi stručnjaci slažu se s tezom da je vrlo rizično graditi svoje gospodarstvo na turizmu, a ove godine uvjerit ćemo se u njenu...
Značaj zemlje podrijetla pri odluci o kupovini različitih kategorija proizvoda
Značaj zemlje podrijetla pri odluci o kupovini različitih kategorija proizvoda
Daria Arežina
Zemlja podrijetla marke i proizvoda kao i percepcija koju potrošači imaju o određenoj zemlji utječe na donošenje kupovne odluke pri odabiru proizvoda. U uvjetima globalizacije, zemlja podrijetla vrlo često nije istovjetna kao i zemlja proizvodnje, zemlja sastavljanja ili zemlja dizajniranja proizvoda. Iako je informacija o zemlji podrijetla i zemlji proizvodnje objektivna činjenica, potrošači ju mogu interpretirati vrlo subjektivno pod utjecajem potrošačkog etnocentrizma,...
Značaj zračnog prometa za Dubrovnik kao turističku destinaciju s osvrtom na COVID-19 pandemiju
Značaj zračnog prometa za Dubrovnik kao turističku destinaciju s osvrtom na COVID-19 pandemiju
Filip Ćibarić
Zračni promet od velike je važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske zbog svog ogromnog značaja u razvoju jedne od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj - turizma. Pandemija COVID-19 ima ogroman utjecaj na zrakoplovnu industriju i zračna putovanja, te je kao takva zadala ogroman gubitak za našu najposjećeniju destinaciju Dubrovnik. Popularnost Dubrovnika, dijelom potaknuta kruzerskim i filmskim turizmom, i dalje dovodi rekordan broj posjetitelja u regiju općenito, a...

Paginacija