Paginacija

Šume i gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj
Šume i gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj
Dora Mesic
U radu je definiran pojam, podjele i značenje šuma i gospodarenje istim u Republici Hrvatskoj. Navedene su funkcije šuma te međunarodni sustavi certificiranja šume i drvne industrije. Korištena je domaća i strana literatura iz relevantnih knjiga, znanstvenih te stručnih članaka. Također je prikazano šumarstvo i srodne djelatnosti u RH, uključujući povijest šumarstva u usporedbi s današnjim vremenom. Javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. je u vlasništvu države te on...
ŽENE  I  RAD U SUVREMENOM DRUŠTVU KROZ PRIZMU DVOSTRUKOG TERETA
ŽENE I RAD U SUVREMENOM DRUŠTVU KROZ PRIZMU DVOSTRUKOG TERETA
Jelena Jovanović
Sintagma pritisak vremena, korisnost i dvostruki teret najbolje opisuje situaciju u suvremenom društvu. Propitujući ulogu žene u suvremenom društvu pojam dvostrukog tereta gotovo je nezaobilazan. On podrazumijeva dvostranu ulogu žene: hraniteljice i majke. Lome se mnoga teorijska koplja a istraživačica Myrdal22 ističe kako više nije u fokusu potreba zaštite prava oženjene žene na rad, već pravo zaposlene žene na rad i na djecu. Specifičan pristup provedenom istraživanju...
ŽENE MENADŽERI U HRVATSKOJ
ŽENE MENADŽERI U HRVATSKOJ
Lucija Bulat
Već su odavno teorija i praksa potvrdile žene kao kvalificirane menadžere. U svijetu je veliki broj primjera priznatih i uspješnih žena poduzetnica i menadžera poput Helen Rubenstein, koju još nazivaju „majkom reparativne kozmetike“ ili Winfrey Oprah koja je ujedno i najbogatija žena zabavnog svijeta. Afirmacija žena u sustav vođenja deficitarnija je u tranzicijskim zemljama nego zemljama razvijenog kapitalizma (SAD, Zapadna Europa). Trend deficitarnosti afirmacije žena vođa...
ŽIVOTNI CIKLUS PODUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
ŽIVOTNI CIKLUS PODUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Ana-Marija Franjić
Tema ovog rada bila je životni ciklus organizacije, te cilj bio analizirati različite modele životnog ciklusa prema različitim autorima i cijeli rad prezentirati na primjeru. Ono što je zajedničko svim autorima koji su se bavili ovom temom je činjenica da životni ciklus organizacije možemo usporediti sa životnim ciklusom živog bića te primijeniti četiri ključne faze kao što su rođenje, rast, starenje i umiranje. Naravno ove faze imaju različite nazive, i moglo bi se reći...
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA NA PRIMJERU WEB PORTALA
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA NA PRIMJERU WEB PORTALA
Lorena Plantić
Rad obrađuje temu „Životni ciklus projekta na primjeru web portala“. Na samom početku istaknuta je važnost i sve dinamičniji rast upotrebe projektnog menadžmenta kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj. Životni ciklus projekta predstavlja termin projektnog menadžmenta koji omogućuje uspješnije upravljanje podjelom projekta u tri faze: početna faza, faza provedbe i faza zaključivanja projekta. Podaci pokazuju rastući trend posjedovanja i nabave kućnih ljubimaca, što...
Željeznička pruga u središtu grada - neučinkovita prometnica za gradsku četvrt Donji Grad, ali učinkovita za gradsku četvrt Trnje
Željeznička pruga u središtu grada - neučinkovita prometnica za gradsku četvrt Donji Grad, ali učinkovita za gradsku četvrt Trnje
Benko Mrkoci
U procesu urbanizacije, grad Zagreb kao cjelina bilježi rast ukupnoga broja stanovnika i ukupnoga broja zaposlenih, no taj proces nije ravnomjerno raspoređen na sve njegove dijelove. Željeznička pruga koja prolazi središtem grada, u nastavku definirana kao neučinkovita prometnica, utječe negativno na društveno-ekonomske aktivnosti gradske četvrti Donji Grad, ali učinkovito na g.č. Trnje. Danas ona svojim infrastrukturnim rješenjem potiče prometnu zagušenost, što uzrokuje pad...
Željeznički prijevoz tereta u Europskoj uniji
Željeznički prijevoz tereta u Europskoj uniji
Borna Bezik
U uvodnom poglavlju objašnjavaju se predmet i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka kao i sadržaj i struktura rada. Drugi dio objašnjava glavne karakteristike željeznica s naglaskom na željeznički prijevoz u Europskoj uniji. U drugom dijelu se ulazi dublje u prošlost i same početke razvoja željeznica i razloge zbog kojih su ljudi počeli gradnju željeznica u početku, a nakon toga i kada su se i pod kojim okolnostima prvi put pojavile željeznice u Hrvatskoj. Potom se...
Žene poduzetnice i maloprodaja
Žene poduzetnice i maloprodaja
Karla Perišić
Prisutnost žena u poduzetništvu i na rukovodećim funkcijama danas više nije iznenađujuća i neobična, a sve je više primjera uspješnog poslovanja poduzeća pod rukovodstvom žena. Cilj rada je osvjestiti stanovništvo o stvarnim problemima sa kojim se žene susreću u poduzetništvu. Najvažniji rezultat samog istraživanja je kako su žene u današnjem društvu još uvijek diskriminirane u smisli vođenja vlastitoga posla te većina ispitanika smatra kako žene nemaju jednak status...
Žene poduzetnice u Republici Hrvatskoj
Žene poduzetnice u Republici Hrvatskoj
Marija Vučetić
Žene su se uvijek smatrale nježnijim i osjetljivijim spolom te se smatralo da žena nije osoba koja može upravljati i voditi veći broj ljudi prema uspjehu. Kako se vremena mijenjaju i kako su žene danas ne samo kućanice i majke, nego i obrazovanije od muškaraca te vrhunske stručnjakinje u svojim poslovima, postavlja se pitanje: „Koliko žena može biti uspješna poduzetnica?“ Ova tema zanimljiva je iz nekoliko razloga. Prije svega, tiče se svih žena, ali i svih muškaraca...
Žene u poduzetništvu
Žene u poduzetništvu
Tanja Dujić
Kako bi se što bolje razumjela tema žena u poduzetništvu te utvrdila dosadašnja pozicija žena na tržištu rada, za potrebe rada su korištene knjige stranih i domaćih autora, publikacije, časopisi kao i internetski izvori. Tako je prikazan sam začetak nastanka poduzetništva te je objašnjen pojam poduzetnika kroz definicije različitih autora. Uočava se da se uz pojam poduzetnika vežu inovacije, borba i suradnja s zaposlenicima kao i težnja k maksimalizaciji dobiti, odnosno...
Žene u svijetu poduzetništva
Žene u svijetu poduzetništva
Maja Vrbanić
Diplomski rad „Žene u svijetu poduzetništva“ je rad koji će se dotaknuti svih prepreka s kojima se susreću žene u svijetu poduzetništva. Iako smo u 21. stoljeću žene u odnosu na muškarce i dalje nailaze na prepreke u pokretanju vlastitog pothvata. Istraživanje je dokazalo da se poduzetnice u svijetu i Hrvatskoj susreću s podjednakim teškoćama prilikom pokretanja, ali i prilikom vođenja poslovanja. U ovome radu su prikazani i koji čimbenici utječu na ...
Žene u svijetu poduzetništva
Žene u svijetu poduzetništva
Ivana Rožić
5. ZAKLJUČAK Sukladno ženskoj osobnosti, i ženska poduzeća karakteriziraju pomalo drugačije osobine od onih koje osnivaju muškarci. Tako su žene više usmjerene na timski rad, a radna mjesta koja one otvore su sigurnija. Veoma im je važno obrazovanje njihov zaposlenika pa znatno ulažu u taj segment. Osluškuju potrebe i stavove svih zaposlenika, slušaju, cijene i uvažavaju mišljenja drugih zaposlenika te ih potiču na donošenje odluka bez obzira na razinu njihovog radnog mjesta....

Paginacija