završni rad
Analiza i komparacija kontrolinga u HEP-u d.d i HEP- toplinarstvu d.o.o.

Matija Lončarek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za ekonomiku poduzeća