Pages

ANALIZA PODUZETNIČKIH RIZIKA U INDUSTRIJI SPORTA
ANALIZA PODUZETNIČKIH RIZIKA U INDUSTRIJI SPORTA
Karla Jurišić
Predmet rada je analiza poduzetničkog rizika u sportskoj industriji. Cilj je istražiti što je poduzetništvo, poduzetnički rizik i poduzetnički rizik sportske industrije i analizirati ga iz odabranih primjera sportske industrije (Gymshark, Reebok i Puma). Ovim radom se želi unaprijediti znanje o poduzetničkim rizicima u sportskoj industriji te koje su poduzetničke prepreke sportskih brendova. Koristit će se sekundarni izvori podataka, kao što su financijski izvještaji odabranih...
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
Ileana Peronja
Održivi razvoj turizma definira se kao onaj koji unapređuje kvalitetu života na prostoru na kojemu se odvija turizam, osigurava visokokvalitetne doživljaje za posjetitelje te održava kvalitetu okoliša o kojem ovisi kako domaće stanovništvo, tako i posjetitelji. Otočna skupina Lošinjskog arhipelaga turistički razvoj doživljava već u 19. stoljeću, a razlog su povoljni geografski položaj, reljef, razvedenost obalnog područja, flora, fauna i klima. Posljednjih desetljeća...
ANALIZA POLJOPRIVREDE U PERIFERNIM ZEMLJAMA I OSVRT NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
ANALIZA POLJOPRIVREDE U PERIFERNIM ZEMLJAMA I OSVRT NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
Ivan Marković
Poljoprivreda kao jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti kroz povijest uključuje konstantan rast i razvoj novih metoda obrađivanja tla kako u perifernim tako i u razvijenim zemljama. Iznimna važnost razvijenosti poljoprivredne proizvodnje je u brizi i sprječavanju gladi u svijetu. Unatoč sve većem razvitku doprinosa po hektaru obrađene zemlje, stvara se problem smanjivanja ukupne površine obradivog tla. Razvojem znanosti i tehnologije, uvođenjem novih političkih mjera i...
ANALIZA PONUDE DESTINACIJA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ PREMA SPEKTRU MRAČNOSTI
ANALIZA PONUDE DESTINACIJA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ PREMA SPEKTRU MRAČNOSTI
Anja Biruš
Koncept mračnog turizma bazira se na pretpostavci ljudskog postojanja. Smrt, patnja, tragedija i genocid čine fenomen mračnog turizma koji sve više prodire u suvremeni turizam. Mračni turizam bilježi kontinuiran rast i razvoj. Njegov proizvod je kompleksan, različite svrhe i prirode. Obzirom na to mračni turistički spektar može se rangirati od svjetlije prema mračnijoj nijansi ovisno o stupnju jezivosti i turobnosti. U Hrvatskoj za ovaj obliku turizma postoji veliki potencijal....
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Gregoran
Zdravstveni turizam postaje sve značajniji oblik turizma u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Jedan je od specifičnih oblika turizma, a njegovi oblici su lječilišni turizam, termalni spa turizam, wellness turizam i medicinski turizam. Republika Hrvatska ima dobre uvjete za odvijanje zdravstvenog turizma, a njih čine brojni prirodni ljekoviti činitelji, povoljni klimatski uvjeti, turistička atraktivnost prostora, kvalificirano stručno osoblje, razvijeni medicinski standardi, dobar...
ANALIZA POSEBNIH POREZA I TROŠARINA TE NJIHOV UTJECAJ NA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA POSEBNIH POREZA I TROŠARINA TE NJIHOV UTJECAJ NA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Antonija Tokić
Tema ovog diplomskog rada jesu posebni porezi i trošarine, te njihov utjecaj na državni proračun. Iznošenjem teorijskog i praktičnog dijela ovog rada, objašnjava se značaj posebnih poreza i trošarina za odabrane zemlje Europske unije, te njihov utjecaj na prihode državnog proračuna. U uvodu rada se definira predmet i cilj rada, sadržaj i struktura rada, te izvori podataka i metode prikupljanja podataka. Nadalje se definiraju odrednice i struktura državnog proračuna Republike...
ANALIZA POSLA POMOĆU MREŽE ZANIMANJA NA PRIMJERU KOMERCIJALNOG RADIJA
ANALIZA POSLA POMOĆU MREŽE ZANIMANJA NA PRIMJERU KOMERCIJALNOG RADIJA
Monika Bošnjak
Osnovni cilj ovoga rada bio je provesti analizu posla na primjeru komercijalne lokalne radiopostaje pomoću baze podataka Mreže zanimanja te putem opisa poslova i odabranih karakteristika posla usporediti dizajn odabranih radnih mjesta na analiziranoj radiopostaji s dizajnom posla koji je predložen u Mreži zanimanja. U teorijskom dijelu rada definiraju se pojmovi analize posla i sistematizacije posla, opis posla i specifikacija posla kao rezultati analize posla te se posebno pojašnjava...
ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
Marija Palić
U ovom radu je analizirano poslovanja factoring društava u Republici Hrvatskoj i svijetu. Prikazano je kako je uređeno financijsko tržište općenito i factoring tržište. Nadalje, prikazani su rizici s kojima se susreću factoring društva te način na koji smanjuju svoju izloženost rizicima i osiguravaju svoja potraživanja. Također, prikazani su početci poslovanja factoring društava i njihov razvoj te širenje. Kroz određene statističke podatke prikazani su i analizirani...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA "OMCO CROATIA D.O.O."
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA "OMCO CROATIA D.O.O."
Iris Oberški
Razumijevanje poslovne analize poduzeća u zadnje vrijeme sve više dobiva na važnosti zbog sveobuhvatnog i cjelovitog promatranja poduzeća, a i izvan njega. Dugo vremena su u fokusu poduzeća bile isključivo brojčane analize kao prikaz realnosti, fokusirane isključivo na poduzeće. U suvremenim uvjetima poslovanja brojčane analize su i dalje nužne i neizostavne, ali nisu više dovoljne. Prvim dijelom rada dobit će se uvid u teorijski pregled poslovne analize, odnosno definirat...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE KOKA D.D.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE KOKA D.D.
Petra Matjašić
Prehrambena industrija jedna je od vodećih industrijskih grana u Republici Hrvatskoj. Regionalni lider prehrambene industrije je Grupa Vindija koja obuhvaća 14 poduzeća od kojih je jedno Koka d.d. čije će se poslovanje analizirati u ovom radu. Poduzeće Koka d.d. je osnovano 1961. godine i danas je najveći hrvatski proizvođač pilića, svježeg pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa. Svoje proizvode poduzeće plasira na tržište pod poznatom robnom markom Cekin. Poduzeće Koka...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA RIMAC AUTOMOBILI D.O.O. U GOSPODARSKIM UVJETIMA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA RIMAC AUTOMOBILI D.O.O. U GOSPODARSKIM UVJETIMA REPUBLIKE HRVATSKE
Dominik Antić
Rimac Automobili d.o.o. hrvatski je proizvođač automobila sa sjedištem u Svetoj Nedelji Predmet rada je poslovna analiza poduzeća Rimac Automobili d.o.o., odnosno procjena sposobnosti optimalnog djelovanja poduzeća u gospodarskim uvjetima Republike Hrvatske. Primarni cilj rada je interpretacijom financijskih izvještaja i ostalih informacija o poduzeću dijagnosticirati trenutno stanje poduzeća te vrednovati i prognozirati smjer industrije električnih automobila u Republici Hrvatskoj....
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.
Lorena Kunović
U današnje vrijeme ekonomije su nestabilne i turbulentne što od poduzeća zahtijeva efikasnu prilagodbu novonastalim situacijama. Uzimajući u obzir interne i eksterne čimbenike koji djeluju na organizaciju i poslovanje, poduzeća određuju strategije i načine poslovanja. S kontinuiranim promjenama uvjeta poslovanja pojavljuju se nove prilike i šanse, ali i prijetnje, odnosno rizici koje poduzeće mora pravovremeno detektirati te na njih adekvatno reagirati. Kvalitetan sud o postojećoj...

Pages