Paginacija

Zadovoljstvo poduzeća poslovanjem u poduzetničkoj zoni
Zadovoljstvo poduzeća poslovanjem u poduzetničkoj zoni
Dragutin Hođa
Poduzetnička zona je područje određeno za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s izgrađenom komunalnom infrastrukturom i prometnicama. U ovom radu provedeno je istraživanje koje otkriva koliko su poduzeća zadovoljna poslovanjem u poduzetničkoj zoni. Istraživanje se temelji na intervjuu s osobama zaposlenim na visokim pozicijama u tim poduzećima. Osim samog zadovoljstva poduzetničkom zonom, ispitanici daju osvrt i na suradnju s lokalnom upravom i na ulogu države u promicanju...
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru
Lidija Vidaković
Zadovoljstvo poslom je jedna od često istraživanih tema u psihologiji i ekonomiji. U malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru važno je istražiti zadovoljstvo poslom zato što mala i srednja poduzeća zauzimaju najveći udio u informacijskom sektoru Republike Hrvatske, a ako zaposlenici nisu zadovoljni, poduzeća mogu propasti. Poduzećima je bitno da su njihovi zaposlenici zadovoljni jer žele zadržati kvalitetne zaposlenike i smanjiti troškove novog zapošljavanja i...
Zadovoljstvo potrošača u B2C elektroničkoj trgovini
Zadovoljstvo potrošača u B2C elektroničkoj trgovini
Marina Posavec
Tema ovog rada je istraživanje povjerenja kupaca u elektroničkoj trgovini putem Web servisa eBay. eBay je Web servis koji svojim korisnicima pruža online uslugu kupnje i prodaje putem aukcija ili prema zaključenim cijenama. Cilj ovog rada je definirati zadovoljstvo potrošača kvalitetom usluge, vrijednost za kupca te pobliže objasniti funkcionalnost elektroničke kupovine, primjenu eBaya te njegove glavne prednosti i nedostatke. Provedenim anketnim istraživanjem iznijet će se...
Zadovoljstvo starijih potrošača programima vjernosti u maloprodaji
Zadovoljstvo starijih potrošača programima vjernosti u maloprodaji
Mario Marčinko
Trgovci raznim metodama prate košarice svojih kupaca i njihovo ponašanje te na taj način donose razne zaključke vezane za unapređenje prodaje. Jedna od strategija praćenja potrošačkih navika, ali i stimuliranja prodaje, jesu programi vjernosti kojima trgovci mogu identificirati svoje kupce i odrediti koji su im najznačajniji, odnosno najprofitabilniji. Cilj trgovaca na malo jest razviti dugoročan odnos sa željenim segmentom kupaca. Suočeni s trendom starenja stanovništva u...
Zadovoljstvo turista kvalitetom hotelske usluge. Studija slučaja - obiteljski hotel na Makarskoj rivijeri
Zadovoljstvo turista kvalitetom hotelske usluge. Studija slučaja - obiteljski hotel na Makarskoj rivijeri
Ivana Divić
Brojna poduzeća u hotelskoj industriji svakodnevno se susreću s neočekivanim, dinamičnim i temeljitim promjenama na međunarodnom tržištu. Turisti očekuju potpunu uslugu te dobar omjer cijene i kvalitete. Postojeći hoteli, kako bi opstali, moraju ulagati u poboljšanje kvalitete kako bi ispunili zahtjeve i očekivanja krajnjih korisnika. Pružanje kvalitetne usluge jedan je od glavnih izazova s kojima će se susresti hotelski menadžment u nadolazećem razdoblju te ujedno i jedan od...
Zadovoljstvo ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka
Zadovoljstvo ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka
Anita Bićanić
Ideja ovog rada bila je objasniti elektroničko trgovanje koje je sadržano u teorijskom dijelu rada, odnosno provesti ispitivanje zadovoljstva ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka u istraživačkom dijelu rada. Istraživalo se koliko su ispitanice zadovoljne online kupovinom modnih dodataka, njihovom online ponudom, informacijama koje dobivaju putem Interneta te dostavom, samim proizvodom koji im je dostavljen i ostalim popratnim uslugama. Rad se sastoji od šest...
Zadovoljstvo županijskim i gradskim poduzetničkim poticajima u gradu Svetoj Nedelji
Zadovoljstvo županijskim i gradskim poduzetničkim poticajima u gradu Svetoj Nedelji
Branka Bogolin
Rad se bavi poduzetništvom u gradu Svetoj Nedelji. Poduzetnik se definira kao osoba koja ima puno poslovnog duha i razvijene sposobnosti rukovođenja, ima veliko znanje o poslovima i ljudima te je osoba koja je spreman preuzeti rizik upravljanja poduzeća na temelju inovacija i stalnog razvoja. Važnosti poduzetništva se vide u pogledu makroekonomskog i mikroekonomskog aspekta. Makroekonomski aspekt vidi se u razini zaposlenosti, otvaranju novih radnih mjesta, gospodarskom rastu,...
Zadovoljstvo, povjerenje i lojalnost Generacije Y prema bankama i bankarskim uslugama u Hrvatskoj
Zadovoljstvo, povjerenje i lojalnost Generacije Y prema bankama i bankarskim uslugama u Hrvatskoj
Valentina Radman
Generacija Y ili drugog naziva „Milenijalci“ obuhvaća sve osobe rođene između 1980. i 2000. godine, odnosno osobe koje u trenutku pisanja diplomskog rada imaju između 21 i 41 godine. Pripadnike ove generacije čine osobe koje su trenutno na fakultetima, koje su nedavno ušle na tržište rada, ali i osobe koje su već dugi niz godina na tom tržištu. S obzirom na to da su se pripadnici ove generacije osamostalili i veliki dio njih financijski više ne ovisi o roditeljima,...
Zadužnica i bjanko zadužnica
Zadužnica i bjanko zadužnica
Jasmina Biro
Završni rad se bavi ulogom i značajem zadužnica i bjanko zadužnica u trgovačkom pravu i poslovanju. Upotreba zadužnice počela se razvijati 90-ih godina 20. stoljeća, a veliku ulogu je odigrala u razdoblju produžene krize kao instrument kojim se na efikasan i brz način moglo osigurati te ako je bilo potrebno i naplatiti potraživanje. Od tada pa do danas zadužnica je postala neizostavan element u poslovanju svakog gospodarskog subjekta. Rad pobliže objašnjava karakteristike...
Zagreb - destinacija digitalnih nomada
Zagreb - destinacija digitalnih nomada
Damjan Banić
Trenutno se nalazimo u vremenu u kojem digitalna revolucija doživljava strelovit napredak, te se stvara potreba za novim načinima poslovanja. Jedan od tih je poslovanje digitalnih nomada koji nisu vezani za ured te mogu putovati i prebivati van države dok obavljaju svoj posao. Uz sve veću digitalizaciju poslova i dostupnosti informacija pojavljuje se jedno novo tržište sa velikim potencijalom koje nije maksimalno iskorišteno. Ovaj završni rad bavi se analizom...
Zagreb na Savi - model investiranja
Zagreb na Savi - model investiranja
Anja Žarković
U radu se opisuje višenamjenski projekt Zagreb na Savi kao i nekoliko njegovih koncepcija, analiza mogućih investicijskih modela pokretanja i razvoja projekta s naglaskom na razradu koncesijskog modela realizacije energetskog dijela projekta Zagreb na Savi učešćem građana Republike Hrvatske. Razradit će se i prikazati gospodarsko-ekonomska analiza koncesijskog modela projekta. Analizirat će se, obrazložiti i prikazati analiza troškova i koristi projekta svakom potencijalnom...
Zainteresiranost studenata bavljenjem poduzetništvom nakon završenog studija
Zainteresiranost studenata bavljenjem poduzetništvom nakon završenog studija
Nives Brnić
Koliko je poduzetništvo bitno govori sama činjenica da se kao djelatnost pojavljuje između 11. i 13. stoljeća. Kroz svoju povijest mijenjalo se, da bi danas predstavljalo generator gospodarskog razvoja i zapošljavanja u svim nacionalnim ekonomijama. U prošlosti se poduzetništvom smatrala međusobna razmjena hrane i resursa između plemena, a danas pojam poduzetništva predstavlja nešto sasvim drugo. Predstavlja djelatnost koja je kroz godine proširila svoje značenje, djelatnost...

Paginacija