Paginacija


Uloga vještine vođenja projektnog menadžera tijekom izvedbe projekata
Uloga vještine vođenja projektnog menadžera tijekom izvedbe projekata
Iva Baršić
Na današnjem kompetitivnom i promjenjivom tržištu posjedovanje samo tehničkih vještina nije dovoljno za postizanje projektnog uspjeha koji zadovoljava sve korisnike projekta. Projektni menadžer osim vođenja projekta vodi i projektni tim, a to podrazumijeva posjedovanje vještina koje će biti usmjerene na povećanje efikasnosti i motivacije članova tima. Putem šest škola misli je vidljivo kako je vodstvo kombinacija osobnih karakteristika i područja kompetencija. Odnosno, ono...
 Poslovna etika posrednika u osiguranju
Poslovna etika posrednika u osiguranju
Ana Filipović-Grčić
Poslovna etika posrednika u osiguranju kao pojam se pokazao značajan s više aspekata. Nužnost definiranja pravila i standarda ponašanja te strogog provođenja etičkih načela u poslovanju je nešto što mora biti sastavni dio poslovne politike osiguravajućih društava. Posrednici u osiguranju su skupina koja takvu poslovnu politiku osiguravajućih društava mora prezentirati i provoditi prema ciljanim skupinama odnosno klijentima ali u kombinaciji sa osobnim moralnim načelima. Bilo...
 Revizija informacijskih sustava primjenom CobiT metodologije
Revizija informacijskih sustava primjenom CobiT metodologije
Suzana Varga Vodička
Ovim radom došla sam do sljedećih spoznaja i zaključaka: Revizija informacijskih sustava postaje sve veći i značajniji čimbenik u suvremenim kompanija Revizija informacijskih sustava prikazuje kompanijama i organizacijama razinu zrelosti upravljanja i kontrole informacijskih sustava Temelj revizorskog posla čine dobre prakse upravljanja informacijskim sustavima. Procesi se moraju izvoditi u skladu s regulativom i internim aktima kompanije i istodobno trebaju biti osmišljeni i...
"APPTIVO"
"APPTIVO"
Katarina Leva
Rad sam započela tako da sam se najprije registrirala na web aplikaciju Apptivo. Slijedom toga ispunila sam sve potrebne podatke, te tako napravila svoj korisnički profil. Nadalje sam pomoću svog profila imala prilike kreirati razne poslovne rasporede, poslovne kalendare, poslovne zadatke i razne druge stvari s pomoću kojih sam spoznala kako se u poslovanju organiziraju sastanci, poslovni planovi i sve s time povezano. Apptivo je slobodna softver usluga koja uključuje rješenja za...
"RAZVOJ PARTY TURIZMA NA HVARU"
"RAZVOJ PARTY TURIZMA NA HVARU"
Dora Kos
Party turizam uključuje drugačije specifičnosti od ostalih oblika turizma. Razlike su vezane za drugačiji način informiranja o putovanjima, motivaciji za odabirom putovanja, organizaciji te korištenju smještajnih kapaciteta odabranoj u destinaciji. Potreba za novim iskustvima koja pokreće populaciju mladih povećava putovanja i potrošnju. Osnovni motivi putovanja mladih je želja za upoznavanjem novih kultura, obrazovanje, rad, volontiranje, učenje stranih jezika i ...
"Road and belt" inicijativa kao podloga za poduzetništvo i investicije NR Kine u centralnoj i istočnoj Europi
"Road and belt" inicijativa kao podloga za poduzetništvo i investicije NR Kine u centralnoj i istočnoj Europi
Matija Maretić
Tržišna ekonomija sve više utječe na razvoj nacionalnih gospodarstava koja nisu u stanju opstati fokusirajući se samo na poslovne aktivnosti unutar svojih granica. Moderne zemlje ulažu u razvoj infrastrukture za privlačenje stranih investitora kako bi maksimizirali koristi i prilike otvorenog tržišta. NR Kina prepoznala je želju zemalja diljem svijeta za privlačenje investitora koji bi stvorili što više koristi i dodane vrijednosti. Kvalitetnim planom i analizom kineski ulagači...
A cybercrime awareness among young adults with special reference to Croatian college students
A cybercrime awareness among young adults with special reference to Croatian college students
Matea Bošnjak
Cybercrime is a really big problem all over the world, and a growing number of people online has resulted in rising in cybercrimes. Most believe how cybercrime will not fade but rise and outgrow traditional crime. It is not just about laptops, mobiles, and computers. What everyone should do first is to understand it. It is a kind of criminal activity in which a computer, computer network, or any device is the main target. Cybercriminals can be both, individuals and organizations. In some...
ABC METODA ALOKACIJE OPĆIH TROŠKOVA PROIZVODNJE NA NOSITELJE TROŠKOVA I NJEZIN UTJECAJ NA PROFITABILNOST PROIZVODNOG PODUZEĆA
ABC METODA ALOKACIJE OPĆIH TROŠKOVA PROIZVODNJE NA NOSITELJE TROŠKOVA I NJEZIN UTJECAJ NA PROFITABILNOST PROIZVODNOG PODUZEĆA
Ivona Grgić
U današnjici je prisutan intenzivan razvoj informatičke tehnologije te su prisutne konstantne tehnološke inovacije. Ukoliko poduzeće želi preživjeti na tržištu mora imati sve veću automatizaciju proizvodnih procesa te mora biti u korak s konkurencijom i sve većim zahtjevima kupaca. To se dakako odražava i na promjene u strukturi troškova jer se povećanjem automatizacije unutar poduzeća smanjuju troškovi direktnog rada kao posljedica gubitka radne snage. ABC metoda pojavila...
ACHIEVING AND MAINTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE MOBILE PHONE INDUSTRY
ACHIEVING AND MAINTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE MOBILE PHONE INDUSTRY
Petra Jerger
For a company to define its competitive advantage it needs to follow a series of steps in analyzing its industry environment and business characteristics that will determine its strengths, which have the potential of becoming it's sustainable competitive advantage. In order to maintain this competitive advantage, a firm needs to be active and innovative, but also never lose focus on the actions of its closest competitors. The mobile phone industry comes with a vast range of opportunities. By...
ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA U FUNKCIJI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA
ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA U FUNKCIJI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA
Dea Dopuđ
S ekonomskim promjenama dolazi do potrebe za razvojem novih izvora sredstava, odnosno alternativnih izvora sredstava. Posebice se ta potreba ističe u vrijeme ekonomskih kriza kao što je posljednja globalna ekonomska kriza te potencijalna kriza koja može nastati kao posljedica aktualnog korona virusa. U odnosu na tradicionalne izvore financiranja, s posebnim naglaskom na kreditne izvore, alternativni izvori su vrlo specifični te su najčešće bespovratni izvori sredstava, zbog...
ALTERNATIVNI MODELI VOĐENJA MONETARNE POLITIKE U SUVREMENIM UVJETIMA - PRIMJER ISLANDA
ALTERNATIVNI MODELI VOĐENJA MONETARNE POLITIKE U SUVREMENIM UVJETIMA - PRIMJER ISLANDA
Anđela Katavić
Suvremena kreacija novca, koja je danas implementirana u monetarnom sustavu, temelji se primarno na kreaciji novca od strane poslovnih banaka. Na temelju primljenih depozita, banke odobravaju kredite klijentima, te tako stvaraju kreditni novac. Novac se time multiplicira, te se povećava ponuda novca u gospodarstvu. Privatne banke kreirajući novac povećavaju rizik nastanka krize i pada gospodarstva. Središnje banke nastoje kontrolirati ponudu novca, koristeći instrumente monetarne...
ANALIZA BANKOVNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA BANKOVNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Josipa Žutić
Banka živi od svoga ugleda i tuđeg povjerenja.- Arthur Hailey. Banke su kroz povijest bile u većini zemalja i danas su najvažnije institucije financijskog posredovanja. Uz štedne depozitne institucije tzv. depozitno-kreditni kompleks ili kompleks kreditnih institucija koji predstavlja financijski sustav svih zemalja. Novčana sredstva banka najvećim dijelom prikuplja primanje depozira i pasira ih najviše u kredite, baveći se uz to i financijskim uslugama. Iz toga nam proizlazi...

Paginacija