Pages

ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
Matija Pintur
Budući da je Malthus napisao svoju teoriju populacije u razdoblju kada su se događale velike promjene i previranja u svijetu koja su izravno utjecala na razvoj civilizacije i populacije kakva se pojavljuje danas, njegova ostavština može doprinijeti boljem razumijevanju civilizacije i populacije kakva je prisutna u današnjem svijetu. Socijalni, ekonomski i ostali utjecaji populacija koje je Malthus proučavao i opisao mogu se primijeniti i danas što je i ovaj rad pokazao na konkretnim...
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
Marko Vidović
Ovaj završni rad imao je cilj istražiti marketinške aktivnosti u malom turističkom poduzeću Vila Kruna i Palma. Metodom dubinskog intervjua s vlasnikom poduzeća i analizom komunikacije putem online kanala te proučavanjem dostupnih znanstvenih članaka došlo se je do sljedećih zaključaka. U malim i srednjim poduzećima se, za razliku od velikih, koristi ad hoc marketing, tj. nestrukturiran, spontan oblik marketing. Nema jasno definiranog i pismenog traga strategije i željenih...
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
Dalia Budimir
Marketing je jedna od okosnica uspješnosti poslovanja svakog poduzeća. Kao što se već gore navodilo, neki marketinški programi su manje uspješni, neki više ali ono što je najvažnije je da su proizvođači svojim aktivnostima stalno prisutni. Bez obzira na financijsko zaleđe, važno je iz onoga što imaš izvući najbolje. Bez marketinga poduzećima bi bilo jako teško probiti se na tržište, postati i ostati prepoznatljivi u očima potrošača. Osim marketinga vrlo je važna...
ANALIZA MARKETINŠKO MIKSA ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVALA
ANALIZA MARKETINŠKO MIKSA ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVALA
Josipa Mance
Event marketing promotivna je strategija koja uključuje kontakt licem lice. Uspjeh nekog događaja ne mora ovisiti o vrsti događaja, glavnoj atrakciji ili razlogu održavanja, već se uspjeh strategije očituje u tri E, zabavi, uzbuđenju i poduzetnosti. Marketing uvijek nastoji dati odgovor na pet pitanja: zašto, tko, kada, gdje i što. Marketinški miks event marketinga sastoji se od 7P, proizvoda, cijene, distribucije, promocije, ljudi, fizičkog okruženja te procesa pružanja usluga....
ANALIZA MARKETINŠKOG OKRUŽENJA I ORGANIZACIJE MARKETINGA NA PRIMJERU PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA MARKETINŠKOG OKRUŽENJA I ORGANIZACIJE MARKETINGA NA PRIMJERU PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
Ilka Bartulić
Prikaz djelovanja marketinga te objašnjenje kako marketing utječe na organizaciju poduzeća te kako je povezan s ostalim odijelima u poduzeću Valamar Riviere. Prikazana je međusobna povezanost marketinga s ciljanim kupcima te načini na koje tvrtka provodi i prezentira svoje promotivne aktivnosti kako bi zadržali vodeću poziciju između turističkih poduzeća. Sama koncepcija diplomskog rada odrađena je u dva dijela: u prvom dijelu predstavljeni su termini i područja o organizaciji...
ANALIZA MODELA SUPRIJEVOZA U URBANOM TRANSPORTU
ANALIZA MODELA SUPRIJEVOZA U URBANOM TRANSPORTU
Dora Palić
Sve veći broj stanovnika postaje rastući problem za brojne gradove koji nisu bili dizajnirani tako da omoguće sve potrebe za putovanjem sve većeg broja ljudi. Zbog toga se sve češće javljaju problemi zagušenja u prometu u urbanim područjima, zagađenja okoliša, prevelika potrošnja neobnovljivih izvora energije te buka koja stvaraju vozila. Kao moguće rješenje na sve veću potražnju za mobilnošću stanovništva javlja se suprijevoz odnosno sustav dijeljenja automobila...
ANALIZA MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE PODUZETNIKA KREDITOM ILI LEASINGOM BANAKA I LEASING DRUŠTVA
ANALIZA MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE PODUZETNIKA KREDITOM ILI LEASINGOM BANAKA I LEASING DRUŠTVA
Tamara Stojanović
Ovaj rad je rezultat provedenog istraživanja mogućnosti pribavljanja financijskih sredstava za nabavu dugotrajne imovine, poglavito materijalne imovine – osnovnih sredstava, koje poduzetnik mora osigurati ako je donio odluku o investiranju. Razmatrani su mogući izvori financiranja nabave osnovnih sredstava, pri čemu su istraženi teoretski načini financiranja opisani u relevantnoj literaturi, ali i izvori financiranja u praksi. Opisana su i analizirana glavna obilježja kreditnih...
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI DRŽAVNE REVIZIJE
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI DRŽAVNE REVIZIJE
Mario Đurić
Tema diplomskog rada obuhvaća istraživanje i analizu specifičnosti provođenja državne financijske revizije korisnika državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, kao i važnost primjene Međunarodnih revizijskih standarda od strane vrhovnih revizijskih institucija. Iz tog razloga, vrlo važan dio ovog rada bit će posvećen ispitivanju i analizi mogućnosti primjene Međunarodnih revizijskih standarda prilikom provedbe državne revizije i utvrđivanju sličnosti i razlika primjene kada...
ANALIZA MONETARNE POLITIKE CEE ZEMALJA OD 2007. GODINE
ANALIZA MONETARNE POLITIKE CEE ZEMALJA OD 2007. GODINE
Marija Fofić
Svjetska gospodarska kriza je utjecala na cijeli svijet pa tako i na zemlje CEE. Neke od tih zemalja se nisu oporavile sve do danas te su zapravo takve zemlje najveća „kočnica“ od postepenog oporavka od gospodarske i financijske krize. Za vrijeme takvog teškog stanja, vlade mnogih zemalja su prisiljene poduzeti neke korake koje automatski smanjuju rast gospodarstva a samim time i oporavka a sve s ciljem da se održi stabilnost financijskog sustava država i zemalja članica. Tako su...
ANALIZA MOTIVA I ZADOVOLJSTVA MLADIH SPORTSKIM NATJECANJIMA NA PRIMJERU SPORTSKIH IGARA MLADIH
ANALIZA MOTIVA I ZADOVOLJSTVA MLADIH SPORTSKIM NATJECANJIMA NA PRIMJERU SPORTSKIH IGARA MLADIH
Jurica Kljajić
U radu su koncepti motiva i zadovoljstva objašnjeni u kontekstu neprofitnih organizacija, odnosno sportskih natjecanja usmjerenih na osvješćivanje ljudi ka zdravom načinu života i postizanju sportskih uspjeha. Poseban naglasak stavljen je na motive mladih za sudjelovanjem na sportskim natjecanjima te njihovom zadovoljstvu sportskim natjecanjima kao i mogućnostima utjecaja organizatora natjecanja na zadovoljstvo sudionika. Koncepti (sportskih) motiva i zadovoljstva (sportskim...
ANALIZA MOTIVA UPISA I ZADOVOLJSTVA STUDENATA UPISANIM STUDIJEM
ANALIZA MOTIVA UPISA I ZADOVOLJSTVA STUDENATA UPISANIM STUDIJEM
Antonela Samodol
Naglim porastom broja visokih poslovnih škola, postavlja se pitanje ukupne kvalitete visokog obrazovanja te u kojoj mjeri iste „ugrožavaju“ već desetljećima dobro uhodane državne fakultete. Stoga, osnovni cilj ovog rada je utvrditi motive upisa i zadovoljstva studenata dviju institucija visokog obrazovanja u okviru jednakih područja izučavanja, poslovne ekonomije, odnosno menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, no različitog statusa osnivača - Ekonomskog fakulteta...
ANALIZA MULTIMODALNE MREŽE U EUROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA POTENCIJALE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA MULTIMODALNE MREŽE U EUROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA POTENCIJALE REPUBLIKE HRVATSKE
Matea Knežević
Promet ima velik utjecaj na suvremeni način života svakog pojedinca, ali još više, na razvoj gospodarstva u cjelini. S razvojem prometa iz godine u godinu mijenjali su se i oblici transporta od jednostavnijih konvencionalnih do suvremenijih multimodalnih načina. Multimodalni transport predstavlja koncept transporta koji se odvija brže i sigurnije, uz niže troškove, te uz manje onečišćenje okoliša. Ključ multimodalnog prijevoza je u prebacivanju prometa s cesta na željeznice,...

Pages