Pages

ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ  od  1991. do 2013.
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ od 1991. do 2013.
Marko Tokić
Prema svemu prikazanom u radu može se zaključiti da u novije doba iznimno raste broj razvedenih brakova, dok se broj sklopljenih brakova smanjuje. U devedesetim godina najmanji broj razvedenih brakova bio je 1996. godine, kada je iznosio 3.612, dok je svoj maksimum dosegao 1991. godine kada je iznosio 4.877 razvedenih brakova. Takav podatak može se povezati s Domovinskim ratom i brojnim demografskim promjenama. Nadalje, 2000. godina nakon izglednog oporavka od 1996. do 1999., donosi...
ANALIZA RAZVIJENOSTI  WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
ANALIZA RAZVIJENOSTI WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
Nikolina Pasarić
Turizam je vrlo unosan izvor prihoda Republike Hrvatske. Hrvatska je bogata turističkom ponudom, no nije dovoljno samo posjedovati potencijal, nego je potrebno iskoristiti ga. Wellness je podoblik zdravstvenog turizma, koji je posljednjih godina postao vrlo popularan i tražen. Nekada se nalazio unutar hotelskog i zdravstvenog kompleksa, dok danas postoje zasebne wellness oaze. Cijene su pristupačne i primamljive svima. Klijenti koji uživaju u čarima wellness usluge su od niskog pa sve...
ANALIZA RAZVOJA GAMING INDUSTRIJE U SVIJETU
ANALIZA RAZVOJA GAMING INDUSTRIJE U SVIJETU
Luka Višić
Prije otprilike 10 godina stvari su se na području gaming industrije počele značajno mijenjati i to prije svega zahvaljujući razvoju internetske tehnologije. Svi oni koji su se bavili izradom video igara dobili su priliku djelovati i distribuirati svoje igre digitalno što je znatno smanjilo troškove i dalo prostora za čitav niz novih kreativnih zahvata koji su omogućili ubrzan razvoj industrije. Početke gaminga smještamo u 70-e i 80-e godine 20. stoljeća, a otada do danas gaming...
ANALIZA SEKTORSKIH INDEKSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
ANALIZA SEKTORSKIH INDEKSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
Ana Novak
U radu su napravljene deskriptivna i fundamentalna analiza pet sektorskih indeksa Zagrebačke burze. Pomoću deskriptivne analize prinosa sektorskih indeksa mogu se izvesti prinos i rizik za svaki promatrani gospodarski sektor koji indeksi obuhvaćaju. Fundamentalnom analizom obuhvaćeni su najvažniji financijski pokazatelji pomoću kojih se mogu ocijeniti likvidnost, solventnost i profitabilnost poduzeća te su izračunati i pokazatelji investiranja pomoću kojih investitori mogu donijeti...
ANALIZA SIMBOLA ORGANIZACIJSKE KULTURE
ANALIZA SIMBOLA ORGANIZACIJSKE KULTURE
Hrvoje Ljubas
Iz svega navedenog, može se zaključiti da multinacionalna kompanija Google ima bogatu i jedinstvenu korporacijsku kulturu. Tijekom dosadašnjeg poslovanja, kompanija je izrasla u sinonim za uspješnu organizacijsku kulturu kakvo bi svako poduzeće željelo ostvariti. O njezinoj uspješnosti najbolje očituje podatak da u godini dana, kompanija zaprimi više od milijun aplikacija za posao. Oni su uspjeli učiniti što mnoge kompanije nisu, a to je - učiniti zaposlenika sretnim u njegovom...
ANALIZA STABILNOSTI BANKOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA STABILNOSTI BANKOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Ana Bogdan
Nakon provedenog istraživanja domaćeg bankovnog sustava i analize svih važnijih pokazatelja, može se donijeti zaključak da je sustav iznimno stabilan, spreman na sve negativne scenarije i objektivno nema straha od ponavljanja sustavnih bankovnih kriza iz prošlosti. Cjelokupni bankovni sustav iznimno je dobro kapitaliziran, što se posebice odnosi na najveće banke koje imaju i najveće stope kapitala. Većina aktive bankarskog sektora je trenutačno u bankama sa stranim vlasnicima,...
ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SMJEŠTAJNE PONUDE U DALMATINSKOJ ZAGORI
ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SMJEŠTAJNE PONUDE U DALMATINSKOJ ZAGORI
Marjeta Pušić
Dalmatinska zagora područje je koje je oduvijek bilo bogato kulturnim i prirodnom znamenitostima. Unatoč tomu, to je ujedno i područje koje je nekad bilo izuetno nepovoljno i nezahvalno za život ljudi. Uzročno posljedično tomu, s vremenom je usljedila depopulacija, odnosno znatan broj stanovnika promatranog područja je iselio u veće gradove, čime je u Dalmatinskoj zagori ostalo uglavnom starije stanovništvo. To predstavlja izuzetno veliku prepreku razvoju turizma područja, ali ...
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O WEB SERVISIMA ZA OBRADU SLIKA I VIDEA
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O WEB SERVISIMA ZA OBRADU SLIKA I VIDEA
Ivana Talić
Tema ovog seminarskog rada je Imgflip.com-web servis za obradu slika i videa. U njemu su nabrojane, objašnjene i kroz primjere prikazane sve funkcionalnosti web servisa. Uvodni dio opisuje predmet i cilj rada, a to je razrada web društvene stranice za stvaranje i dijeljenje slika i videa. Glavne mogućnosti su izrada su meme-a i GIF-ova. Nabrojani su izvori i metode prikupljanja podataka. Zadnji dio uvodnog djela sastoji se od opisanog sadržaja i strukture rada. U drugom dijelu opisan je...
ANALIZA STRATEGIJE POSLOVNOG MODELA POMOĆU TEHNIKE "7S"
ANALIZA STRATEGIJE POSLOVNOG MODELA POMOĆU TEHNIKE "7S"
Ante Čizmić
McKinseyev „7s“ model je odličan instrument za uspoređivanje sadašnjeg stanja i željenog stanja poduzeća. Model prikazuje kako je sve u poduzeću povezano i kako se promjene mogu postići. Različiti elementi su međusobno isprepleteni i zadatak vođe je da iskoristi svoje znanje i iskustvo kako bi donio učinkovite organizacijske promjene. Njegov zadatak je da razumije osnovne i najutjecajnije čimbenike koji utječu na organizaciju i utvrditi kako najbolje uskladiti organizaciju s...
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Marko Sučić
Posljednjih nekoliko godina financijska kriza je zahvatila mnoga poduzeća, koja su se suočila sa poslovnim teškoćama, pa tako i sa predstečajnom i stečajnom nagodbom, likvidacijom, itd. Na žalost, to je postalo dio naše svakodnevnice, s obzirom da se svakim danom zatvara sve veći broj poduzeća. Poslovni uspjeh vrlo brzo može postati poslovni pad i za sebe ostaviti samo nekoć poznato i cijenjeno ime poduzeća i mnoštvo dugova, koje nisu uspjeli prevladati. Svi mediji stalno...
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
Maša Filipović-Grčić
Da bi savez mogli nazvati uspješnim, mora postojati prednost kombiniranja resursa dvaju ili više poduzeća koja ulaze u savez. Pri tome svako poduzeće mora posjedovati određene resurse koje njegovi partneri ne mogu samostalno razviti odnosno samostalan bi razvoj tih kompetencija bio ili skup ili bi predugo trajao. Kontrola zajedničkih poslova ključna je da bi se ostvarili ciljevi saveza. Neslaganje partnera po nekim pitanjima može dovesti do nedostatka kontrole nad poslovanjem, kako...
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
Mia Jurić
Iz ovog povijesnog pregleda vidljivo je da je novac tijekom povijesti često mjenjao svoje oblike i značaj. Razvoj novca od najprimitivnijeg robnog novca, preko metalnog kovanog novca i naposlijetku apstraktnog digitalnog novca pratio je rast i razvitak ljudi i gospodarstava diljem svijeta. Značajniji razvoj novca započeo je razvojem trgovine i željom ljudi da ne budu ovisni samo o razmjeni dobara u istom trenutku već da svoje proizvode mogu prodati kada za njih nađu kupce, a svoju...

Pages