Pages

ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Sanda Novak
U ovom završnom radu analiziraju se smještajni kapaciteti u Međimurskoj županiji. U radu se najprije iznosi povijesni pregled smještajnih objekata u Međimurskoj županiji i tako prikazuje početak razvijanja turizma i samih smještajnih kapaciteta na ovim prostorima. Zatim slijedi prikaz smještajnih kapaciteta u županiji i statističkih podataka vezanih uz iste. Nakon SWOT analize prelazi se na teorijski okvir kvalitete smještajnih kapaciteta gdje se spominju posebni standardi i...
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
Matija Pintur
Budući da je Malthus napisao svoju teoriju populacije u razdoblju kada su se događale velike promjene i previranja u svijetu koja su izravno utjecala na razvoj civilizacije i populacije kakva se pojavljuje danas, njegova ostavština može doprinijeti boljem razumijevanju civilizacije i populacije kakva je prisutna u današnjem svijetu. Socijalni, ekonomski i ostali utjecaji populacija koje je Malthus proučavao i opisao mogu se primijeniti i danas što je i ovaj rad pokazao na konkretnim...
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
Marko Vidović
Ovaj završni rad imao je cilj istražiti marketinške aktivnosti u malom turističkom poduzeću Vila Kruna i Palma. Metodom dubinskog intervjua s vlasnikom poduzeća i analizom komunikacije putem online kanala te proučavanjem dostupnih znanstvenih članaka došlo se je do sljedećih zaključaka. U malim i srednjim poduzećima se, za razliku od velikih, koristi ad hoc marketing, tj. nestrukturiran, spontan oblik marketing. Nema jasno definiranog i pismenog traga strategije i željenih...
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
Dalia Budimir
Marketing je jedna od okosnica uspješnosti poslovanja svakog poduzeća. Kao što se već gore navodilo, neki marketinški programi su manje uspješni, neki više ali ono što je najvažnije je da su proizvođači svojim aktivnostima stalno prisutni. Bez obzira na financijsko zaleđe, važno je iz onoga što imaš izvući najbolje. Bez marketinga poduzećima bi bilo jako teško probiti se na tržište, postati i ostati prepoznatljivi u očima potrošača. Osim marketinga vrlo je važna...
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI DRŽAVNE REVIZIJE
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI DRŽAVNE REVIZIJE
Mario Đurić
Tema diplomskog rada obuhvaća istraživanje i analizu specifičnosti provođenja državne financijske revizije korisnika državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, kao i važnost primjene Međunarodnih revizijskih standarda od strane vrhovnih revizijskih institucija. Iz tog razloga, vrlo važan dio ovog rada bit će posvećen ispitivanju i analizi mogućnosti primjene Međunarodnih revizijskih standarda prilikom provedbe državne revizije i utvrđivanju sličnosti i razlika primjene kada...
ANALIZA MONETARNE POLITIKE CEE ZEMALJA OD 2007. GODINE
ANALIZA MONETARNE POLITIKE CEE ZEMALJA OD 2007. GODINE
Marija Fofić
Svjetska gospodarska kriza je utjecala na cijeli svijet pa tako i na zemlje CEE. Neke od tih zemalja se nisu oporavile sve do danas te su zapravo takve zemlje najveća „kočnica“ od postepenog oporavka od gospodarske i financijske krize. Za vrijeme takvog teškog stanja, vlade mnogih zemalja su prisiljene poduzeti neke korake koje automatski smanjuju rast gospodarstva a samim time i oporavka a sve s ciljem da se održi stabilnost financijskog sustava država i zemalja članica. Tako su...
ANALIZA MOTIVA I ZADOVOLJSTVA MLADIH SPORTSKIM NATJECANJIMA NA PRIMJERU SPORTSKIH IGARA MLADIH
ANALIZA MOTIVA I ZADOVOLJSTVA MLADIH SPORTSKIM NATJECANJIMA NA PRIMJERU SPORTSKIH IGARA MLADIH
Jurica Kljajić
U radu su koncepti motiva i zadovoljstva objašnjeni u kontekstu neprofitnih organizacija, odnosno sportskih natjecanja usmjerenih na osvješćivanje ljudi ka zdravom načinu života i postizanju sportskih uspjeha. Poseban naglasak stavljen je na motive mladih za sudjelovanjem na sportskim natjecanjima te njihovom zadovoljstvu sportskim natjecanjima kao i mogućnostima utjecaja organizatora natjecanja na zadovoljstvo sudionika. Koncepti (sportskih) motiva i zadovoljstva (sportskim...
ANALIZA MOTIVA UPISA I ZADOVOLJSTVA STUDENATA UPISANIM STUDIJEM
ANALIZA MOTIVA UPISA I ZADOVOLJSTVA STUDENATA UPISANIM STUDIJEM
Antonela Samodol
Naglim porastom broja visokih poslovnih škola, postavlja se pitanje ukupne kvalitete visokog obrazovanja te u kojoj mjeri iste „ugrožavaju“ već desetljećima dobro uhodane državne fakultete. Stoga, osnovni cilj ovog rada je utvrditi motive upisa i zadovoljstva studenata dviju institucija visokog obrazovanja u okviru jednakih područja izučavanja, poslovne ekonomije, odnosno menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, no različitog statusa osnivača - Ekonomskog fakulteta...
ANALIZA MULTIMODALNE MREŽE U EUROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA POTENCIJALE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA MULTIMODALNE MREŽE U EUROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA POTENCIJALE REPUBLIKE HRVATSKE
Matea Knežević
Promet ima velik utjecaj na suvremeni način života svakog pojedinca, ali još više, na razvoj gospodarstva u cjelini. S razvojem prometa iz godine u godinu mijenjali su se i oblici transporta od jednostavnijih konvencionalnih do suvremenijih multimodalnih načina. Multimodalni transport predstavlja koncept transporta koji se odvija brže i sigurnije, uz niže troškove, te uz manje onečišćenje okoliša. Ključ multimodalnog prijevoza je u prebacivanju prometa s cesta na željeznice,...
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
Ivana Pejazić
Organizacijska kultura svake organizacije obuhvaća relativno postojane karakteristike. Ona se razvija tijekom godina i temelji se na vrijednostima koje sam vlasnik promiče i razvija, a prema kojima zaposlenici osjećaju snažnu predanost. Osim toga, postoji nekoliko sila koje kontinuirano djeluju da bi održavale određenu kulturu. Te sile uključuju pisane iskaze o misiji i filozofiji organizacije, dizajn fizičkih prostora i zgrada, dominantan stil vodstva, kriterije zapošljavanja,...
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matea Borojević
U Republici Hrvatskoj se obrazovanje provodi na četiri razine: predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje i za to se izdvaja 4,3% BDP-a što je drugi najniži iznos u zemljama Europske Unije.Taj pokazatelj nam ukazuje na veliki problem koji treba riješiti. Ministarstvo bi u suradnji s Vladom trebalo donijeti strateške planove i postaviti ciljeve koji će, povećanjem tog iznosa, dovesti do razvoja programa za poboljšanje hrvatskog...
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
Iva Hajdić
Porezni klin predstavlja razliku između iznosa koji poslodavci isplaćuju kao plaće zajedno s doprinosima i iznosa koji nakon oporezivanja dobivaju posloprimci uzimajući u obzir izuzeća pri plaćanju doprinosa i primanja. U Republici Hrvatskoj porezni klin čine doprinosi poslodavaca, doprinosi posloprimaca te porez na dohodak umanjeni za državne transfere. Najveći udio u poreznom opterećenju dohotka od rada u Hrvatskoj imaju doprinosi za socijalno osiguranje. Kod kućanstava koji...

Pages