Pages

ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Jelena Crnov
Porezni prihodi se ubrajaju u najvažnije i najizdašnije prihode u suvremenim državama. Oni su najznačajniji izvor sredstava državnog proračuna. To su prihodi od poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije (tj. carina i carinskih pristojbi). Pritom se razlikuju direktni porezi, tj. porez na dohodak i porez na dobit (snose ih porezni obveznici kad dio svog dohotka, dobiti ili...
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
Kristina Ilić
Ljudi se svaki dan susreću sa velikim brojem odluka koje moraju donjeti. Od odluka što će odjenuti taj dan, što će dorućkovati, kojim će putem krenuti na posao tako i do odluka koje će donjeti na poslu. Kako je odlučivanje neizostavan dio života ljudi tako je odlučivanje i neizostavan dio korporacijskog svijeta. Svako odlučivanje koje se nalazi izvan sfere privatnosti i koje obuhvaća izbor između mogućih inaćica u poslovnim situacijama smatra se poslovnim odlučivanjem....
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Karmela Horvat
Vlada Republike Hrvatske je prepoznala važnost prisutnosti na društvenim mrežama jer ulažu velike napore u komunikacijskim aktivnostima i prisutni su na većini popularnih društvenih mreža u Hrvatskoj (Facebooku, Twitteru, Flickru, Youtubu, Instagramu i na Google +). Visoka razina aktivnosti očituje se u kontinuiranom rastu broja fanova iz dana u dan, u rastu broja pregleda objavljenih videa i sve većoj razini interakcije između Vlade i fanova. Njihova komunikacija preko društvenih...
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
Vedrana Žugčić
Konkurentska prednost znači ostvariti povoljniji položaj od svojih suparnika. Nastaje iz vrijednosti koju je tvrtka sposobna stvoriti za svoje kupce, a koja premašuje troškove proizvodnje. Ostvarenje konkurentske prednosti podrazumjeva poznavanje industrije, okoline u kojoj se ona nalazi te faktora koji na nju utječu. Dok nam Porterov model pet konkurentskih sila daje okvir za razmatranje mogućih strateških područja poduzeća i njihove profitabilnosti, na području konkurentske...
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
Hrvoje Beus
Iako Japan i Koreja nisu izravni konkurenti, imaju mnogo toga zajedničkog, kako povijest, tako sadašnjost, te zasigurno i zajedničku budućnost s obzirom da se nalaze u sličnoj situaciji i susreću sa sličnim izazovima. Obje zemlje su površinom male, ali gusto naseljene i populacijom relativno velike zemlje, te su obje oskudne prirodnim resursima pa u velikoj mjeri ovise o vanjskoj trgovini i vlastitoj konkurentnosti. Pored toga nalaze se na međi utjecaja velesila Kine i Rusije, te...
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
Tomislav Miladinović
Banke su kroz povijest stalno napredovale u svim svojim segmentima, a tako i u razvoju svojih usluga. Danas gotovo da i ne postoji punoljetna, radno sposobna osoba ili student koji nema potrebu obavljati poslovanje s bankama. Prateći razvoj tehnologije, banke su razvile uslugu mobilnog bankarstva. Mobilno bankarstvo pomoću svojih aplikacija klijentima olakšava njihovo poslovanje s bankama. Diplomski rad „Analiza bankovnih usluga i mobilnog bankarstva“ u svoja prva dva...
ANALIZA KORIŠTENJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA KORIŠTENJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zoran Bilonić
Poslovni informacijski sustavi su osnovna podrška poslovanja suvremenog poduzeća. Budući da se sve češće govori o poslovanju u oblaku, napravljena je analiza korištenja poslovnih informacijskih sustava u oblaku u Republici Hrvatskoj. Jedan od ciljeva ovog rada jest prikazati učestalost korištenja poslovnih informacijskih sustava u oblaku u Republici Hrvatskoj. Dodatno, potrebno je prikazati koje usluge se najčešće koriste u poslovanju u oblaku. Isto tako, biti će analizirano IT...
ANALIZA KRETANJA CIJENE NAFTE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
ANALIZA KRETANJA CIJENE NAFTE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
Alan Vukelić
Nafta je neizostavan energetski resurs kako u međunarodnom tako i u nacionalnom ekonomskom razvoju. Gospodarstvo je nezamislivo bez nafte te se na nju gleda kao na najbržeg pokretača razvoja. Sama činjenica da predstavlja dvije petine svjetske energije čini ju najznačajnijom svjetskom strateškom sirovinom, često nazvanom „crnim zlatom“. Budući razvoj industrije, prometa i ostalih privrednih djelatnosti ovisi o ovom resursu pa se, sukladno tome, sve češće postavlja pitanje...
ANALIZA KULTURNOG TURIZMA ODABRANE DESTINACIJE - PARIZ
ANALIZA KULTURNOG TURIZMA ODABRANE DESTINACIJE - PARIZ
Lea Legin
Glavni cilj ovog istraživanja je analiza kulturnog turizma te istraživanje u kakvom su međuodnosu pojmovi kultura i turizam i to na primjeru grada Pariza. S obzirom da je predmet ovog rada kulturni turizam, definirat će se zasebno pojmovi kultura i turizam kako bi se on pobliže objasnio. Rad se temelji na analizi kulturnog turizma kroz odabrani primjer, grad Pariz. Cilj je pokušati što bolje predočiti kulturni turizam i njegov razvoj na primjeru odabranog grada. Sadržaj rada...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
Ivona Musović
Jedan od ciljeva istraživanja potrošača uopće, a tako i istraživanje kupovnog ponašanja djece, jest razumjeti i predvidjeti njihovo ponašanje, a sve u svrhu zadovoljenja njihovih potreba. Osobnost potrošača se iz dana u dan mijenja i razvija, on stvara nove stavove i mišljenja stoga je pred marketinške stručnjake stavljen težak zadatak. Osim toga, kako se mijenja potrošač mijenja se i društvena okolina koja u velikoj mjeri utječe na samog potrošača. Osoba je pod ogromnim...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Ilka Mihaljić
Trenutno živimo u ubrzanom svijet u kojem ljudi imaju sve manje vremena za sebe i svoje bližnje te je jako puno toga prepušteno konzumerizmu. Baš zbog takvog načina života, roditelji sve manje imaju vremena za kvalitetno provedeno vrijeme s djecom i obitelji te često to pokušavaju nadoknaditi kupovinom novih, često i skupih stvari. Ovo stajalište je najviše vidljivo kod socijalnih razlika među obiteljima jer uglavnom djeca iz imućnijih obitelji nisu toliko opterećena, dobiju...
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Sanda Novak
U ovom završnom radu analiziraju se smještajni kapaciteti u Međimurskoj županiji. U radu se najprije iznosi povijesni pregled smještajnih objekata u Međimurskoj županiji i tako prikazuje početak razvijanja turizma i samih smještajnih kapaciteta na ovim prostorima. Zatim slijedi prikaz smještajnih kapaciteta u županiji i statističkih podataka vezanih uz iste. Nakon SWOT analize prelazi se na teorijski okvir kvalitete smještajnih kapaciteta gdje se spominju posebni standardi i...

Pages