Pages

ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Krešimir Šutalo
Duhanska industrija u Republici Hrvatskoj je vrlo koncentrirana. Sastoji se od nekoliko većih ponuđača koji su svi redom svjetski brandovi te se žestoko bore za što veći tržišni udio. Međutim, u posljednjih 5 godina profitni potencijal industrije opada te povećanje tržišnog udjela nije moguće ostvariti bez uzimanja tržišnog kolača konkurentu. Tome padu najviše su doprinijele promjene nastale u okruženju industrije, odnosno donesene su odluke na koje poduzeća iz industrije...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
Iva Todorić
Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija koja u svojem poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, sa istobnom prisutnošću na tržištima više od 30 zemalja diljem svijeta. Temeljem dosadašnjeg poslovanja Atlantic Grupa je izrasla u vodećeg europskog proizvođača prehrane za sportaše, regionalnog lidera u proizvodnji vitaminskih napitaka i dodataka prehrani, istaknutog regionalnog proizvođača kozmetike i proizvoda za osobnu...
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
Zrinka Martinović
U strateškom menadžmentu postoji puno elemenata na koje se bitno koncentrirati. No prema analizi, može se zaključiti da je najbitniji dio i centralna pojava poslovno odlučivanje kao dio strateškog menadžmenta, odnosno faza donošenja odluka u procesu strateškog odlučivanja.. Strateško odlučivanje je ključno jer uključuje temeljne odluke koje oblikuju daljnje poslovanje poduzeća. Kada se govori o strateškom odlučivanju može se reći da postoji puno načina na koji donositelj...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI RAČUNALNO PROGRAMIRANJE S NAGLASKOM NA POREZNOM OPTEREĆENJU
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI RAČUNALNO PROGRAMIRANJE S NAGLASKOM NA POREZNOM OPTEREĆENJU
Nevenka Celić
Cilj rada je proširiti postojeće i steći novo znanje o poslovanju poduzeća temeljem odabranih pokazatelja analize financijskih izvještaja, a posebno pokazatelja poreznog opterećenja poduzeća i usporedbom istih u 2017. i 2018. godini na području Zagrebačke županije. Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika, što je važno za sve korisnike financijskih izvještaja, a za državu iz razloga kreiranja porezne...
ANALIZA FISKALNOG UČINKA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA FISKALNOG UČINKA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marijana Djogaš
Zaštita čovjekovog okoliša jedan je od problema izravno vezan uz opstanak čovječanstva. Politika zaštite okoliša u zadnjih pedesetak godina sve više dobiva na značaju. Raste broj međunarodnih i domaćih inicijativa i propisa kojima je cilj zaštitu okoliša promovirati kao važno pitanje koje utječe na politiku, gospodarstvo i društvo u cjelini. U svrhu očuvanja okoliša podrazumijevaju se brojne mjere koje povećavaju prihode ili rashode državnog proračuna, a ujedno mogu...
ANALIZA GRADA BARCELONE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
ANALIZA GRADA BARCELONE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
Karlo Bartolec
Održivi razvoj sintagma je nastala još u 19. stoljeću, a definira se kao razvoj kojim se zadovoljavaju potrebe današnjih naraštaja, a da se pritom ne ugrožava mogućnost budućih naraštaja. Drugim riječima, to je proces promjena u kojem su iskorištavanje resursa, smjer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promjene u međusobnom skladu. Temelji turizma u Barceloni datiraju od 1888. godine, odnosno od Svjetske izložbe, kada počinje izgradnja kulturnih...
ANALIZA I POTENCIJALI RAZVOJA INDUSTRIJE VIDEOIGARA
ANALIZA I POTENCIJALI RAZVOJA INDUSTRIJE VIDEOIGARA
Josip Domitrek
Industrija videoigara jedna je od najbrže rastućih industrija u svijetu i temeljna je kategorija medijske industrije. Unutar medijske industrije pripadaju segmentu filmova i zabave. Videoigre su odavno prestale biti samo hobi. Možemo reći da se danas radi o globalnom i to vrlo profitabilnom biznisu. Sve je veća prisutnost ljudi na društvenim mrežama u kojima se nudi mogućnost igranja videoigara, ostvarujući time veliki rast i doprinos razvoje industrije videoigara. Dijele se na...
ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
Mirta Cindrić
Održivi razvoj turizma je onaj koji uzima u obzir njegove ekonomske, ekološke i sociokulturne učinke, kako trenutne, tako i buduće, a uz to brine i o potrebama industrije, okoliša, turista i lokalne zajednice. Ideja i koncept razvili su se kao odgovor na sve izraženije ekološke i sociokulturne probleme koje razvoj turizma nosi sa sobom. Cilj ovog rada jest pokazati kako TUI, jedan od vodećih i najuspješnijih turoperatora na turističkom tržištu implementira tri načela održivog...
ANALIZA INDUSTIJE PIVA I NAJZNAČAJNIJIH PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA INDUSTIJE PIVA I NAJZNAČAJNIJIH PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonio Šekelja
Predmet ovoga diplomskog rada odnosi se na analizu stanja industrije piva u Republici Hrvatskoj. Ovim diplomskim radom želi se naglasiti važnost navedene industrije za naše gospodarstvo. Osim što čini izrazito jaku granu, ona doprinosi i gospodarstvu u smislu povećanja broja zaposlenih. Pa tako na svako radno mjesto u sektoru, još 12 do 13 radnih mjesta neizravno je stvoreno u ostatku gospodarstva. Kroz rad je provedena je analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja za...
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Glorija Mesić
Na temelju provedene analize inozemne zaduženosti može se zaključiti kako Republika Hrvatska još uvijek pripada skupini ozbiljno zaduženih zemalja. Stanje bruto inozemnog duga Hrvatske se od početka krize zadržava na razini dvostruko većoj od razine duga prije krize. Na kraju 2015. je iznosio 45.5 milijardi eura. a tek se na kraju prvog kvartala 2016. smanjuje na oko 44,3 milijardi eura. Pokazatelji zaduženosti prikazuju poboljšanje u odnosu na prethodne godine, ali još se uvijek...
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
Ana Banić
Poduzeće Atlantic grupa danas je multinacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje na tržištima Hrvatske, uže regije kao i na tržištima Zapadne Europe. Atlantic Grupa je europski proizvođač prehrane za sportaše, istaknuti regionalni proizvođač u proizvodnji vitaminskih napitaka, dodataka prehrani i proizvoda za osobnu njegu, te istaknuti distributer robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi....
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
Filip Kernc
Evidentan je nezaustavljiv rast upotrebe društvenih mreža kako u private svrhe tako i u poslovnom svijetu. To dovodi do pronalaska novih načina, mogućnosti, tehnologija za podizanje kvalitete i razine poslovanja. Svi alati koji se pojave na društvenim mrežama u kratkom vremenu nađu svoju primjenu na internim korporativnim društvenim mrežama. Svi ti događaji imaju utjecaj i posljedicu na odnose između pojedinaca i unutar društva, organizacije se mijenjaju, njihov način i...

Pages