Pages

ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
Filip Kernc
Evidentan je nezaustavljiv rast upotrebe društvenih mreža kako u private svrhe tako i u poslovnom svijetu. To dovodi do pronalaska novih načina, mogućnosti, tehnologija za podizanje kvalitete i razine poslovanja. Svi alati koji se pojave na društvenim mrežama u kratkom vremenu nađu svoju primjenu na internim korporativnim društvenim mrežama. Svi ti događaji imaju utjecaj i posljedicu na odnose između pojedinaca i unutar društva, organizacije se mijenjaju, njihov način i...
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Jelena Crnov
Porezni prihodi se ubrajaju u najvažnije i najizdašnije prihode u suvremenim državama. Oni su najznačajniji izvor sredstava državnog proračuna. To su prihodi od poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije (tj. carina i carinskih pristojbi). Pritom se razlikuju direktni porezi, tj. porez na dohodak i porez na dobit (snose ih porezni obveznici kad dio svog dohotka, dobiti ili...
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
Kristina Ilić
Ljudi se svaki dan susreću sa velikim brojem odluka koje moraju donjeti. Od odluka što će odjenuti taj dan, što će dorućkovati, kojim će putem krenuti na posao tako i do odluka koje će donjeti na poslu. Kako je odlučivanje neizostavan dio života ljudi tako je odlučivanje i neizostavan dio korporacijskog svijeta. Svako odlučivanje koje se nalazi izvan sfere privatnosti i koje obuhvaća izbor između mogućih inaćica u poslovnim situacijama smatra se poslovnim odlučivanjem....
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Karmela Horvat
Vlada Republike Hrvatske je prepoznala važnost prisutnosti na društvenim mrežama jer ulažu velike napore u komunikacijskim aktivnostima i prisutni su na većini popularnih društvenih mreža u Hrvatskoj (Facebooku, Twitteru, Flickru, Youtubu, Instagramu i na Google +). Visoka razina aktivnosti očituje se u kontinuiranom rastu broja fanova iz dana u dan, u rastu broja pregleda objavljenih videa i sve većoj razini interakcije između Vlade i fanova. Njihova komunikacija preko društvenih...
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
Vedrana Žugčić
Konkurentska prednost znači ostvariti povoljniji položaj od svojih suparnika. Nastaje iz vrijednosti koju je tvrtka sposobna stvoriti za svoje kupce, a koja premašuje troškove proizvodnje. Ostvarenje konkurentske prednosti podrazumjeva poznavanje industrije, okoline u kojoj se ona nalazi te faktora koji na nju utječu. Dok nam Porterov model pet konkurentskih sila daje okvir za razmatranje mogućih strateških područja poduzeća i njihove profitabilnosti, na području konkurentske...
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
Hrvoje Beus
Iako Japan i Koreja nisu izravni konkurenti, imaju mnogo toga zajedničkog, kako povijest, tako sadašnjost, te zasigurno i zajedničku budućnost s obzirom da se nalaze u sličnoj situaciji i susreću sa sličnim izazovima. Obje zemlje su površinom male, ali gusto naseljene i populacijom relativno velike zemlje, te su obje oskudne prirodnim resursima pa u velikoj mjeri ovise o vanjskoj trgovini i vlastitoj konkurentnosti. Pored toga nalaze se na međi utjecaja velesila Kine i Rusije, te...
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
Tomislav Miladinović
Banke su kroz povijest stalno napredovale u svim svojim segmentima, a tako i u razvoju svojih usluga. Danas gotovo da i ne postoji punoljetna, radno sposobna osoba ili student koji nema potrebu obavljati poslovanje s bankama. Prateći razvoj tehnologije, banke su razvile uslugu mobilnog bankarstva. Mobilno bankarstvo pomoću svojih aplikacija klijentima olakšava njihovo poslovanje s bankama. Diplomski rad „Analiza bankovnih usluga i mobilnog bankarstva“ u svoja prva dva...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
Ivona Musović
Jedan od ciljeva istraživanja potrošača uopće, a tako i istraživanje kupovnog ponašanja djece, jest razumjeti i predvidjeti njihovo ponašanje, a sve u svrhu zadovoljenja njihovih potreba. Osobnost potrošača se iz dana u dan mijenja i razvija, on stvara nove stavove i mišljenja stoga je pred marketinške stručnjake stavljen težak zadatak. Osim toga, kako se mijenja potrošač mijenja se i društvena okolina koja u velikoj mjeri utječe na samog potrošača. Osoba je pod ogromnim...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Ilka Mihaljić
Trenutno živimo u ubrzanom svijet u kojem ljudi imaju sve manje vremena za sebe i svoje bližnje te je jako puno toga prepušteno konzumerizmu. Baš zbog takvog načina života, roditelji sve manje imaju vremena za kvalitetno provedeno vrijeme s djecom i obitelji te često to pokušavaju nadoknaditi kupovinom novih, često i skupih stvari. Ovo stajalište je najviše vidljivo kod socijalnih razlika među obiteljima jer uglavnom djeca iz imućnijih obitelji nisu toliko opterećena, dobiju...
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
Matija Pintur
Budući da je Malthus napisao svoju teoriju populacije u razdoblju kada su se događale velike promjene i previranja u svijetu koja su izravno utjecala na razvoj civilizacije i populacije kakva se pojavljuje danas, njegova ostavština može doprinijeti boljem razumijevanju civilizacije i populacije kakva je prisutna u današnjem svijetu. Socijalni, ekonomski i ostali utjecaji populacija koje je Malthus proučavao i opisao mogu se primijeniti i danas što je i ovaj rad pokazao na konkretnim...
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
Marko Vidović
Ovaj završni rad imao je cilj istražiti marketinške aktivnosti u malom turističkom poduzeću Vila Kruna i Palma. Metodom dubinskog intervjua s vlasnikom poduzeća i analizom komunikacije putem online kanala te proučavanjem dostupnih znanstvenih članaka došlo se je do sljedećih zaključaka. U malim i srednjim poduzećima se, za razliku od velikih, koristi ad hoc marketing, tj. nestrukturiran, spontan oblik marketing. Nema jasno definiranog i pismenog traga strategije i željenih...
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
Dalia Budimir
Marketing je jedna od okosnica uspješnosti poslovanja svakog poduzeća. Kao što se već gore navodilo, neki marketinški programi su manje uspješni, neki više ali ono što je najvažnije je da su proizvođači svojim aktivnostima stalno prisutni. Bez obzira na financijsko zaleđe, važno je iz onoga što imaš izvući najbolje. Bez marketinga poduzećima bi bilo jako teško probiti se na tržište, postati i ostati prepoznatljivi u očima potrošača. Osim marketinga vrlo je važna...

Pages