Paginacija

ANALIZA POŽELJNIH OSOBINA VOĐA U KRIZNIM SITUACIJAMA KROZ PRIZMU HRVATSKOG SEKTORA UGOSTITELJSTVA POGOĐENOG EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA
ANALIZA POŽELJNIH OSOBINA VOĐA U KRIZNIM SITUACIJAMA KROZ PRIZMU HRVATSKOG SEKTORA UGOSTITELJSTVA POGOĐENOG EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA
Domagoj Ljubić
U radu je fokus na važnosti implementacije pozitivnih osobina vodstva kako općenito u poslovanju poduzeća tako i u konkretnom primjeru krize koja je posljedica pandemije uzrokovane korona virusom. Poželjne osobine vodstva sažete su u ovom radu i provedene kroz obrazac evaluacije karakteristika vođe u kriznim uvjetima. U radu će se provesti empirijsko istraživanje uz 360 degree qustionnary u kojem je provedena anonimna anketa među zaposlenicima sektora ugostiteljstva u Republici...
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
Edi Ricov
Ovim radom daje se pregled osnovnih pojmova vezanih uz mala i srednja poduzeća (MSP) te njihov prijelaz na zeleni rast u Europskoj uniji i Hrvatskoj. S obzirom da su mala i srednja poduzeća značajna za gospodarstvo Europske unije, a njihov raspored među članicama različit, promatra ih se kako u okviru EU-28 tako i kroz nacionalni odnosno regionalni aspekt. Opće je poznato da su resursi kojima raspolažemo na planeti ograničeni, a njihova iskorištenost sve veća, pa je nužan zaokret...
ANALIZA PRIMJERA PROVEDBE DIGITALNE TRANSFORMACIJE
ANALIZA PRIMJERA PROVEDBE DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Fabijan Ravlić
Digitalna se revolucija odvija pred svijetom i svako poduzeće mora pronaći način da na nju odgovori. Digitalna transformacija više nije opcija, već postaje nužnost. Za mnoge organizacije to bi moglo biti čak i pitanje preživljavanja. Digitalna transformacija zahtijeva strategiju. Strategija digitalne transformacije detaljan je plan bavljenja ključnim izazovima nastalim konvergencijom fizičkog, digitalnog i ljudskog svijeta. U teorijskom dijelu rada biti će objašnjena najvažnija...
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
David Habek
Kada proučavamo transakcije preuzimanja, nemoguće je ne složiti se s tvrdnjom, koja se može povezati s jednim od temeljnih ekonomskih postulata: „kupi jeftino, prodaj skupo“, a tvrdi da je glavni cilj svakog preuzimanja povećanje vrijednosti poduzeća, odnosno primarno njegovih dionica. Kao što je vidljivo iz A.T. Kearney studije, unatoč dobroj namjeri i jasnoj ekonomskoj logici koja je utemeljena na analizama i kalkulacijama, velik dio transakcija je neuspješan. Najčešće...
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
Kristina Klarić
Tema ovoga diplomskoga rada je analiza utjecaja promjena računovodstvenih standarda na financijske izvještaje te pokazatelje grupe Inditex. Konkretna promjena koja će se analizirati je uvođenje Međunarodnoga standarda financijskoga izvještavanja 16 umjesto Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 17. Oba standarda odnose se na financijski tretman najmova te njihovo iskazivanje u financijskim izvještajima. Naime, dosadašnji problem je bio taj što poduzeća najmoprimci nisu bili...
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
Lucija Fileš
Analizirajući proračun Grada Drniša bitno je spomenuti da ukupni prihodi i rashodi poslovanja osciliraju kroz sve promatrane godine. Kategorija prihodi od poreza opada kroz početna promatrana razdoblja (2010., 2011.), što upućuje na manji broj zaposlenih, dok se stanje u pogledu poreza i zaposlenosti u 2012. i 2013. godini lagano poboljšava. Grad Drniš je uvršten u drugu skupinu područja posebne državne skrbi zbog okolnosti nastalih na temelju posljedica agresije na Republiku...
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
Franko Lazić
Cilj rada bio je prikazati važnost državnog proračuna za pojedinu zemlju i gospodarstvo. Stoga, na temelju provedene analize može se zaključiti kako je proračun najvažniji instrument fiskalne politike kojim se financiraju sve javne potrebe. Donošenje državnog proračuna kompleksan je proces koji je nužno kvalitetno odraditi i detaljno razraditi, budući da se njime utječe na cjelokupnu državu. Kako bi se financirale javne potrebe potrebno je prikupiti dovoljnu količinu sredstava...
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ  od  1991. do 2013.
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ od 1991. do 2013.
Marko Tokić
Prema svemu prikazanom u radu može se zaključiti da u novije doba iznimno raste broj razvedenih brakova, dok se broj sklopljenih brakova smanjuje. U devedesetim godina najmanji broj razvedenih brakova bio je 1996. godine, kada je iznosio 3.612, dok je svoj maksimum dosegao 1991. godine kada je iznosio 4.877 razvedenih brakova. Takav podatak može se povezati s Domovinskim ratom i brojnim demografskim promjenama. Nadalje, 2000. godina nakon izglednog oporavka od 1996. do 1999., donosi...
ANALIZA RAZVIJENOSTI  WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
ANALIZA RAZVIJENOSTI WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
Nikolina Pasarić
Turizam je vrlo unosan izvor prihoda Republike Hrvatske. Hrvatska je bogata turističkom ponudom, no nije dovoljno samo posjedovati potencijal, nego je potrebno iskoristiti ga. Wellness je podoblik zdravstvenog turizma, koji je posljednjih godina postao vrlo popularan i tražen. Nekada se nalazio unutar hotelskog i zdravstvenog kompleksa, dok danas postoje zasebne wellness oaze. Cijene su pristupačne i primamljive svima. Klijenti koji uživaju u čarima wellness usluge su od niskog pa sve...
ANALIZA RAZVOJA GAMING INDUSTRIJE U SVIJETU
ANALIZA RAZVOJA GAMING INDUSTRIJE U SVIJETU
Luka Višić
Prije otprilike 10 godina stvari su se na području gaming industrije počele značajno mijenjati i to prije svega zahvaljujući razvoju internetske tehnologije. Svi oni koji su se bavili izradom video igara dobili su priliku djelovati i distribuirati svoje igre digitalno što je znatno smanjilo troškove i dalo prostora za čitav niz novih kreativnih zahvata koji su omogućili ubrzan razvoj industrije. Početke gaminga smještamo u 70-e i 80-e godine 20. stoljeća, a otada do danas gaming...
ANALIZA RAZVOJNIH STRATEGIJA PODUZEĆA UNUTAR INDUSTRIJE KAVE U HRVATSKOJ
ANALIZA RAZVOJNIH STRATEGIJA PODUZEĆA UNUTAR INDUSTRIJE KAVE U HRVATSKOJ
Antonio Martinović
Cilj: u svom poslovanju svako je poduzeće primorano izabrati razvojnu strategiju usmjerenu prema ciljevima i sposobnostima poduzeća, a koja nadalje određuje prilagodbu promjenjivim uvjetima poslovanja, način raspodjele resursa, pozicioniranje na tržištu, kao i način utvrđivanja akcija operativnih dijelova poduzeća. Mnogobrojna su istraživanja do danas provedena na temu razvojnih strategija, strategija rasta i razvoja unutar niza poduzeća s ciljem njihova što boljeg uspjeha i...
ANALIZA SEKTORSKIH INDEKSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
ANALIZA SEKTORSKIH INDEKSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
Ana Novak
U radu su napravljene deskriptivna i fundamentalna analiza pet sektorskih indeksa Zagrebačke burze. Pomoću deskriptivne analize prinosa sektorskih indeksa mogu se izvesti prinos i rizik za svaki promatrani gospodarski sektor koji indeksi obuhvaćaju. Fundamentalnom analizom obuhvaćeni su najvažniji financijski pokazatelji pomoću kojih se mogu ocijeniti likvidnost, solventnost i profitabilnost poduzeća te su izračunati i pokazatelji investiranja pomoću kojih investitori mogu donijeti...

Paginacija