Pages

ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
Vedrana Moćnik
Specifični oblici turizma čine sastavni dio turističke ponude Fransuke. Ono što je izuzetno pozitivno i iz čega bi mnoge svjetske zemlje mogle izvući pouku jest uska suradnja pojedinih turističkih sektora i državnih tijela. Na taj način se vrlo brzo uočavaju mogući problemi te se može brzo reagirati kao što je već bio slučaj. Također postoji dobro razvijena i jasna strategija razvoja pojedine vrste turizma što čini svaku investiciju kvalitetnom. Razvoj turističke ponude sa...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
Jelena Pavelić
Turistička ponuda Stockholma je vrlo raznolika. Obuhvaća široki spektar turističkih resursa. Iako snaga švedskog turizma nije na razini svjetskog prosjeka, ipak turizam ima značajan utjecaj na gospodarstvo Švedske. Broj dolazaka stranih turista u Švedsku smanjuje se od 2012. godine i 2014. godine ostvareno je smao 10.750.000 dolazaka. Te iste godine u Švedskoj je ostvarena turistička potrošnja u iznosu od 23.695 milijuna američkih dolara. Najrazvijenija turistička destinacija...
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
Ivan Pivac
Hrvatska bi trebala kao i svaka druga članica EU koja nije članica monetarne unije voditi razumnu ekonomsku politiku sa jasnim ciljevima i vizijom za budućnost kako bi se udovoljilo postavljenim zahtjevima i postigla dugoročna stabilnost gospodarstva. Zasigurno se podrazumijeva provođenje strukturnih reformi kroz cijeli sustav kojima nismo bili svjedoci od osnutka države, što se može vidjeti i kroz provedenu analizu u samom radu. Makroekonomski pokazatelji su rezultat i ogledalo...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA IZ NAFTNE INDUSTRIJE PRIJE I NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA IZ NAFTNE INDUSTRIJE PRIJE I NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Petra Pavlović
Financijski izvještaji su završni proizvod računovodstva, svrha im je prikazati informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom toku poduzeća za godišnje poslovanje. Uloga analize financijskih izvještaja je omogućavanje razumijevanja financijskih izvještaja, odnosno razumijevanje poslovanja za korisnika. Poslovni rezultat godine poduzeća ubraja se u najznačajnije kategorije kojima se mjeri uspješnost poslovanja. Najvažniji razlog postojanja poduzeća je...
ANALIZA USPJEŠNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U UGOVARANJU I APSORPCIJI SREDSTAVA KOHEZIJSKOG FONDA
ANALIZA USPJEŠNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U UGOVARANJU I APSORPCIJI SREDSTAVA KOHEZIJSKOG FONDA
Natali Zrilić
Specijalistički rad „Analiza uspješnosti Republike Hrvatske u ugovaranju i apsorpciji sredstava Kohezijskog fonda“ podijeljen je u pet cjelina. Nakon uvoda, drugi dio obrađuje pojam i funkcioniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova. U tom dijelu daje se povijesni pregled značajan za funkcioniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova te strateški i financijski okvir korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova. U trećem dijelu obrađuje se...
ANALIZA USPJEŠNOSTI SPAJANJA I PREUZIMANJA PODUZEĆA NA POSLOVANJE PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA USPJEŠNOSTI SPAJANJA I PREUZIMANJA PODUZEĆA NA POSLOVANJE PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
Doroteja Kukolja
Tema ovog diplomskog rada je analiza uspješnosti poslovanja poduzeća iz sektora turizma nakon provedenog integracijskog procesa, konkretno poslovnog spajanja. Temeljem prikupljenih podatka i informacija provedena je analiza putem financijskih pokazatelja čiji rezultati daju predodžbu uspješnosti realiziranog poslovnog procesa, te ocjenu uspješnosti poslovanja poduzeća u narednim godinama poslovanja. Provedenom analizom studije slučaja, metode kojom se proučava određeni slučaj...
ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU
ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU
Ines Herceg
Analiza uspješnosti Zajedničke poljoprivredne politike započela je sa najrazvijenijim zemljama EU (Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija i Velika Britanija). U ovoj skupini zemalja Velika Britanija i Njemačka pokazale su se najrazvijenijima u sektoru poljoprivrede. Zbog nedostatka podataka iz razdoblja kada su te zemlje pristupile Europskoj Uniji teško je zaključiti koliko je tada Zajednička poljoprivredna politika pomogla razvoju njihove poljoprivrede. Na temelju pokazatelja...
ANALIZA UTJECAJA COVID-A 19 NA OSOBNU POTROŠNJU
ANALIZA UTJECAJA COVID-A 19 NA OSOBNU POTROŠNJU
Josip Barišić
U većini razvijenih zemalja osobna potrošnja je najveći makroekonomski agregat s udjelom preko 60% u bruto domaćem proizvodu. Potrošnja kućanstava specifična je sastavnica bruto domaćeg proizvoda koja s jedne strane multiplikativno utječe na gospodarska kretanja, a s druge strane je visoko ovisna o gospodarskim kretanjima i određena raspoloživim dohotkom. Nadalje, nužno je razumjeti korelaciju potrošnje s drugim varijablama i formiranje potražnje za dobrima i uslugama kako bi...
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE NA PODUZETNIŠTVO NA PRIMJERU ODABRANIH ZEMALJA
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE NA PODUZETNIŠTVO NA PRIMJERU ODABRANIH ZEMALJA
Iva Kelava
Poduzetništvo je izuzetno kompleksan pojam koji obuhvaća razne sposobnosti uočavanja i realiziranja poslovnih prilika pri kojoj poduzetnik prihvaća rizik te djeluje radi stvaranja novih ideja i promjena. Globalizacija je proces koji je zahvatio kraj 20. i početak 21. stoljeća te utjecao na promjenu načina poslovanja. Razne promjene izazvane globalizacijom utjecale su na promjenu poduzetništva i stvaranje Nove ekonomije. Došlo je do naglog razvoja informacijske i komunikacijske...
ANALIZA UTJECAJA IZAZOVA U DJELATNOSTI PRIKAZIVANJA FILMOVA NA SIGURNOST I USPJEŠNOST ODABRANIH PODUZEĆA
ANALIZA UTJECAJA IZAZOVA U DJELATNOSTI PRIKAZIVANJA FILMOVA NA SIGURNOST I USPJEŠNOST ODABRANIH PODUZEĆA
Laura Biščanić
Tema istraživanja diplomskog rada je analiza utjecaja izazova filmske industrije na poslovanje odabranih poduzeća iz djelatnosti prikazivanja filmova. Poduzeća u djelatnosti prikazivanja filmova susreću se s problemima zbog napretka tehnologije i dostupnosti filmova putem interneta. Iz tog razloga kino prikazivači moraju ulagati dodatne napore kako bi privukli veći broj gledatelja. U radu je postavljen teorijski okvir za analizu financijskih izvještaja u kojem je definiran pojam...
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Jelena Matković
Menadžerske socijalne mreže čine važan dio svakog poduzeća i njegovog poslovanja. Predmet istraživanja je povezanost između strukture menadžerskih socijalnih mreža i njezinog utjecaja na uspješnost i brzinu razvoja hrvatskih start-up poduzeća, pošto menadžerima daju mogućnost i pristup resursima koji mogu biti presudni za rast, razvoj i opstanak start-up poduzeća u turbulentnoj okolini u kojoj se nalaze.
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
Monika Mamić
Prema posljednjim procjenama, u svijetu radi oko 200 milijuna djece, od čega je 152 milijuna izrabljivano – posao rade u okolnostima i uvjetima koji su izravno štetni po njihov rast, razvoj i obrazovanje. Iako je nemoguće precizirati, čini se kako je izrabljivanje djece najučestalije u zemljama slabog razvoja, radeći poslove u kućanstvu i poljoprivredi. Ono što je sigurno jest da je najjača odrednica rada i izrabljivanja djece siromaštvo kućanstva u kojem se nalaze i mogućnosti...

Pages