Pages

Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Marko Vreš
Naftna industrija je jedna od najvećih svjetskih industrija te ima veliki utjecaj na sve segmente gospodarstva. Puno gospodarskih sektora i kućanstva koriste proizvode naftne industrije. U svijetu posluje puno naftnih kompanija, od kojih neke posluju na svjetskoj razini dok su se neke specijalizirale za određene segmente poslova. Velike kompanije ostvaruju ogromne profite na godišnjoj razini te su u ovom radu izabrane dvije manje kompanije, INA Grupa i OMV Grupa za potrebe provedbe...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća farmaceutske industrije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća farmaceutske industrije
Petra Podvorac
Analizom financijskih izvještaja, u ovom radu, dolazi se do zaključaka o uspješnosti i sigurnosti poslovanja tri najveća poduzeća u farmaceutskoj industriji: Pliva Hrvatska d.o.o., Belupo d.d. i Jadranski galenski laboratorij d.d., ali i o potencijalnim problemima koji zahvaćaju spomenuta poduzeća. U provođenju analize korišteni su analitički postupci horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka, kao i skupine financijskih pokazatelja. Rezultati prikazuju...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Filip Takač
5. ZAKLJUČAK Pivo je piće u kojem već nekoliko tisuća godina uživaju zajednice diljem svijeta. Kultura konzumiranja piva znatno se razlikuje diljem cijele zemaljske kugle jer postoje različite vrste piva i potrošačke navike, no ono ima važnu ulogu u svim zemljama i sastavni je dio kulture, baštine i prehrane Pivska industrija vrlo je atraktivna za brojne ulagače diljem svijeta, zbog toga što se pivo konzumira gotovo u svakom dijelu zemaljske kugle. Iako privlačna i atraktivna,...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Viktorija Ivanović
Analizom financijskih izvještaja korisnici dobivaju kvalitetne informacije potrebne za donošenje odluka i upravljanje poslovanjem. Temeljni financijski izvještaji na kojima se temelji analiza su: bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku. Njih su obvezni sastavljati svi subjekti od javnog interesa primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Analiza se provodi postupkom vertikalne analize, horizontalne analize i analizom pomoću financijskih...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o.
Martina Anušić
Provedba analize financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o. za razdoblje od 2011. do 2013. imala je za cilj donošenje zaključka o sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Horizontalna i vertikalna analiza bilance, kao i analiza pokazatelja likvidnosti i zaduženosti upućuje kako analizirano poduzeće posluje sigurno. U prilog tome govori i analiza zbrojnih pokazatelja, od kojih niti jedan ne predviđa mogućnost stečaja u razdoblju od dvije godine. Zaključak o uspješnosti poslovanja...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Dukat d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Dukat d.d.
Matea Tonković
Poslovanje poduzeća Dukat d.d. promatrano je na temelju financijskih izvještaja za razdoblje od 5 godina. Za kvalitetnu analizu poduzeća, potrebno je dobro poznavati temeljne financijske izvještaje. Tijekom rada provedena je vertikalna analiza na temelju strukturnih financijskih izvještaja i horizontalna analiza na temelju komparativnih financijskih izvještaja te analiza pomoću pojedinačnih financijskih pokazatelja. Glavni izvor informacija su bilanca, račun dobiti i gubitka i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar-električni visokonaponski aparati d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar-električni visokonaponski aparati d.d.
Antonija Adam
Cilj ovog rada bila je petogodišnja analiza poslovanja poduzeća Končar - Električni Visokonaponski aparati. Iz analize moglo se je vidjeti da je poduzeće bilježilo oscilacije u ukupnoj imovini i prihodima, najveći uzrok velikih oscilacija bilo je veliki preneseni gubitak koje je poduzeće pomirilo iz svojeg temeljnog kapitala i tako uspjelo spasiti poduzeće od nevolja. U 2010. i 2011. godini poduzeće je ostvarilo bruto, odnosno neto dobit, dok je upravo spomenuti preneseni gubitak...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d.
Petra Nestić
Proces poslovnog odlučivanja predstavlja bitan segment postizanja uspješnosti poduzeća. Kako bi odlučivanje imalo za posljedicu ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata, bitno je da informacije, na temelju kojih se donose odluke, budu pouzdane. Najvažnije takve informacije generira računovodstvo putem financijskih izvještaja. Predmet provedbe analize financijskih izvještaja u ovome radu, u razdoblju od 2010. do 2014. godine, je najveće konditorsko poduzeće u Republici Hrvatskoj...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ledo d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ledo d.d.
Filip Kos
U ovom radu cilj je bio analizirati konsolidirane financijske izvještaje poduzeća Ledo d.d. kako bi se promotrila sigurnost i uspješnost poslovanja društva. Komparativnim financijskim izvještajima i horizontalnom analizom ideja je bila ispitati trendove i kretanja imovine, obveza i kapitala u bilanci, prihoda i rashoda u računu dobiti i gubitka te analizirati povećanja i smanjenja u izvještaju o novčanom toku. Strukturnim financijskim izvještajima cilj je bio vidjeti udio...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Studenac d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Studenac d.o.o.
Mateja Banožić
U ovom radu ukratko je opisana analiza financijskih izvještaja te su objašnjeni pojedini elementi koji se koriste u navedenom postupku. Analiziran je primjer poduzeća koje se bavi trgovinom te posluje s dobiti posljednjih nekoliko godina. Kako bi se ijedno poduzeće uspješno analiziralo potrebno je da računovođe te ostali zaposlenici zaduženi za vođenje poslovnih knjiga to rade ažurno, savjesno i precizno. Upravo na primjeru analize financijskih izvještaja može se primjetiti...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz grane djelatnosti metalne industrije
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz grane djelatnosti metalne industrije
Lidija Baltić
Pravovremene i kvalitetne informacije neophodne su za dobro upravljanje društvom, te njegov opstanak i razvoj. Potrebni podaci osiguravaju se u prvenstveno financijskim izvještajima, te internim izvještajima koje je moguće izraditi na temelju posebnih računovodstvenih evidencija. Kvalitetnom analizom i uspoređivanjem pokazatelja sa drugim poduzećima u grani može se utvrditi stanje u kome se društvo, te doći do informacija u kome pravcu društvo treba voditi. Na temelju predočenih...

Pages