Pages

Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Filip Takač
5. ZAKLJUČAK Pivo je piće u kojem već nekoliko tisuća godina uživaju zajednice diljem svijeta. Kultura konzumiranja piva znatno se razlikuje diljem cijele zemaljske kugle jer postoje različite vrste piva i potrošačke navike, no ono ima važnu ulogu u svim zemljama i sastavni je dio kulture, baštine i prehrane Pivska industrija vrlo je atraktivna za brojne ulagače diljem svijeta, zbog toga što se pivo konzumira gotovo u svakom dijelu zemaljske kugle. Iako privlačna i atraktivna,...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Viktorija Ivanović
Analizom financijskih izvještaja korisnici dobivaju kvalitetne informacije potrebne za donošenje odluka i upravljanje poslovanjem. Temeljni financijski izvještaji na kojima se temelji analiza su: bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku. Njih su obvezni sastavljati svi subjekti od javnog interesa primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Analiza se provodi postupkom vertikalne analize, horizontalne analize i analizom pomoću financijskih...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o.
Martina Anušić
Provedba analize financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o. za razdoblje od 2011. do 2013. imala je za cilj donošenje zaključka o sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Horizontalna i vertikalna analiza bilance, kao i analiza pokazatelja likvidnosti i zaduženosti upućuje kako analizirano poduzeće posluje sigurno. U prilog tome govori i analiza zbrojnih pokazatelja, od kojih niti jedan ne predviđa mogućnost stečaja u razdoblju od dvije godine. Zaključak o uspješnosti poslovanja...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Dukat d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Dukat d.d.
Matea Tonković
Poslovanje poduzeća Dukat d.d. promatrano je na temelju financijskih izvještaja za razdoblje od 5 godina. Za kvalitetnu analizu poduzeća, potrebno je dobro poznavati temeljne financijske izvještaje. Tijekom rada provedena je vertikalna analiza na temelju strukturnih financijskih izvještaja i horizontalna analiza na temelju komparativnih financijskih izvještaja te analiza pomoću pojedinačnih financijskih pokazatelja. Glavni izvor informacija su bilanca, račun dobiti i gubitka i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar-električni visokonaponski aparati d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar-električni visokonaponski aparati d.d.
Antonija Adam
Cilj ovog rada bila je petogodišnja analiza poslovanja poduzeća Končar - Električni Visokonaponski aparati. Iz analize moglo se je vidjeti da je poduzeće bilježilo oscilacije u ukupnoj imovini i prihodima, najveći uzrok velikih oscilacija bilo je veliki preneseni gubitak koje je poduzeće pomirilo iz svojeg temeljnog kapitala i tako uspjelo spasiti poduzeće od nevolja. U 2010. i 2011. godini poduzeće je ostvarilo bruto, odnosno neto dobit, dok je upravo spomenuti preneseni gubitak...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d.
Petra Nestić
Proces poslovnog odlučivanja predstavlja bitan segment postizanja uspješnosti poduzeća. Kako bi odlučivanje imalo za posljedicu ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata, bitno je da informacije, na temelju kojih se donose odluke, budu pouzdane. Najvažnije takve informacije generira računovodstvo putem financijskih izvještaja. Predmet provedbe analize financijskih izvještaja u ovome radu, u razdoblju od 2010. do 2014. godine, je najveće konditorsko poduzeće u Republici Hrvatskoj...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ledo d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ledo d.d.
Filip Kos
U ovom radu cilj je bio analizirati konsolidirane financijske izvještaje poduzeća Ledo d.d. kako bi se promotrila sigurnost i uspješnost poslovanja društva. Komparativnim financijskim izvještajima i horizontalnom analizom ideja je bila ispitati trendove i kretanja imovine, obveza i kapitala u bilanci, prihoda i rashoda u računu dobiti i gubitka te analizirati povećanja i smanjenja u izvještaju o novčanom toku. Strukturnim financijskim izvještajima cilj je bio vidjeti udio...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Studenac d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Studenac d.o.o.
Mateja Banožić
U ovom radu ukratko je opisana analiza financijskih izvještaja te su objašnjeni pojedini elementi koji se koriste u navedenom postupku. Analiziran je primjer poduzeća koje se bavi trgovinom te posluje s dobiti posljednjih nekoliko godina. Kako bi se ijedno poduzeće uspješno analiziralo potrebno je da računovođe te ostali zaposlenici zaduženi za vođenje poslovnih knjiga to rade ažurno, savjesno i precizno. Upravo na primjeru analize financijskih izvještaja može se primjetiti...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz djelatnosti proizvodnje alatnih strojeva
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz djelatnosti proizvodnje alatnih strojeva
Petar Canjuga
Predmet ovog završnog rada je analiza financijskih izvještaja poduzeća koje se bavi proizvodnjom hidrauličnih uređaja odnosno alatnih strojeva na primjeru poduzeća Hydromat za razdoblje od 2016.- 2018. godine. Cilj rada je objasniti temeljna obilježja djelatnosti proizvodnje alatnih strojeva te provesti analizu kako bi se dobila ocjena poslovanja odabranog proizvodnog poduzeća primjenom instrumenata i tehnika analize financijskih izvještaja.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz grane djelatnosti metalne industrije
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz grane djelatnosti metalne industrije
Lidija Baltić
Pravovremene i kvalitetne informacije neophodne su za dobro upravljanje društvom, te njegov opstanak i razvoj. Potrebni podaci osiguravaju se u prvenstveno financijskim izvještajima, te internim izvještajima koje je moguće izraditi na temelju posebnih računovodstvenih evidencija. Kvalitetnom analizom i uspoređivanjem pokazatelja sa drugim poduzećima u grani može se utvrditi stanje u kome se društvo, te doći do informacija u kome pravcu društvo treba voditi. Na temelju predočenih...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća u proizvodnoj djelatnosti-primjer poduzeća OMCO Croatia do.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća u proizvodnoj djelatnosti-primjer poduzeća OMCO Croatia do.o.
Marija Čanžek
Industrijska proizvodnja, osobito prerađivačka industrija, veoma je važna za hrvatsko gospodarstvo. Prije nego je nastupila gospodarska kriza, industrija je imala važnu ulogu u kreiranju BDP-a Hrvatske. Vidljivo je kako se nakon dugogodišnje krize, hrvatska industrija od 2013. godine polako oporavlja te iznova ostvaruje stope rasta, počinje se ostvarivati sve veći promet, a porasla je i proizvodnost rada. S obzirom da je odnedavno Hrvatska postala punopravna članica Europske unije,...
Analiza financijskih izvještaja pri transformaciji poslovne krize u poslovni uspjeh
Analiza financijskih izvještaja pri transformaciji poslovne krize u poslovni uspjeh
Krešimir Krmek
U današnjem kompleksnom, dinamičnom poslovnom okruženju većina se poduzeća u svom životnom vijeku suoči s poslovnom krizom. Poslovna kriza ukazuje na težak period u poslovanju svakog poduzeća. Kriza može djelomično utjecati na poslovanje, ali može i u potpunosti obustaviti rad poduzeća. Puno je primjera poduzeća, poznatih i manje poznatih, sa ili bez dugogodišnjih tradicija koja su dospjela u krizu. Razlika između uspješnih i manje uspješnih poduzeća je u načinu...

Pages