Pages

Analiza financijskih izvještaja pri transformaciji poslovne krize u poslovni uspjeh
Analiza financijskih izvještaja pri transformaciji poslovne krize u poslovni uspjeh
Krešimir Krmek
U današnjem kompleksnom, dinamičnom poslovnom okruženju većina se poduzeća u svom životnom vijeku suoči s poslovnom krizom. Poslovna kriza ukazuje na težak period u poslovanju svakog poduzeća. Kriza može djelomično utjecati na poslovanje, ali može i u potpunosti obustaviti rad poduzeća. Puno je primjera poduzeća, poznatih i manje poznatih, sa ili bez dugogodišnjih tradicija koja su dospjela u krizu. Razlika između uspješnih i manje uspješnih poduzeća je u načinu...
Analiza financijskih izvještaja turističkih zajednica i njihov značaj za razvoj turističke djelatnosti u Hrvatskoj
Analiza financijskih izvještaja turističkih zajednica i njihov značaj za razvoj turističke djelatnosti u Hrvatskoj
Gabriela Senjić
Temeljni cilj ovoga rada je utvrditi postoji li direktna povezanost između ulaganja, odabranih gradskih turističkih zajednica, u aktivnosti promidžbe i informiranja i porasta broj noćenja, postelja i dolazaka turista u području djelovanja odabranih turističkih zajednica. Turističke zajednice su oblik neprofitnih organizacija s najvećim udjelom troškova promidžbe u ukupnim prihodima. Provedbom horizontalne i vertikalne analize nad financijskim izvještajima turističkih zajednica...
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene vremenske neograničenosti poslovanja u proizvodnom poduzeću
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene vremenske neograničenosti poslovanja u proizvodnom poduzeću
Antonija Kusalić
Ocjena vremenske neograničenosti poslovanja u suvremenom dinamičkom i promjenjivom okruženju izrazito je važna za širok spektar zainteresiranih strana. Naime, financijska nestabilnost i nemogućnost nastavka poslovanja poduzeća može izazvati gubitke kako za dionike usko vezane za poduzeće tako i za gospodarstvo u cjelini. U ovom radu ocjenjuje se pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja u proizvodnom poduzeću. U tu svrhu, koriste se postupci analize financijskih...
Analiza financijskih izvještaja u funkciji utvrđivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
Analiza financijskih izvještaja u funkciji utvrđivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
Diana Alzin
Financijska analiza sinteza je financijskih podataka dobivenih različitim tehnikama i instrumentima na temelju financijskih izvještaja. Cilj je analize, utvrditi da li je poduzeće koje je predmet analize, stabilno, likvidno i profitabilno. Osnovni fokus analize za mala poduzeća su dva temeljna financijska izvještaja: bilanca i račun dobiti i gubitka. Informacije dobivene analizom namijenjene su internim i eksternim korisnicima. Eksterni korisnici su usmjereni na informacije o...
Analiza financijskih izvještaja u svrhu identificiranja znakova oporvka građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Analiza financijskih izvještaja u svrhu identificiranja znakova oporvka građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Mihael Bišćan
Tema diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja građevinskih poduzeća u cilju identificiranja znakova oporavka građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Okruženje u građevinskoj djelatnosti izuzetno je dinamično i povezano je s ostalim djelatnostima u zemlji. Nastupanjem gospodarske krize 2008. godine građevinski je sektor upao u krizu. Iz tog razloga cilj ovog rada je analizirati stanje ukupne gospodarske djelatnosti i financijske izvještaje četiri građevinska...
Analiza financijskog položaja Raiffeisen banke unutar bankarskog sektora Republike Hrvatske
Analiza financijskog položaja Raiffeisen banke unutar bankarskog sektora Republike Hrvatske
Damjan Bošnjak
Iz provedene analize financijskih izvještaja Grupe zaključeno je da Grupa posluje uspješno i sigurno. Nastavno prvotnoj analizi, a u svrhu bolje ocijene kvalitete poslovanja, provedena je komparativna analiza glavnih konkurenata Grupe za razdoblje od 2011. do 2013. godine. U uzorak je izabrano pet vodećih banaka bankarskog sektora Hrvatske (uključujući i Raiffeisenbank Austria) pa se sa određenom vjerojatnošću rezultati statističke analize mogu po općiti na cijeli bankarski...
Analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Zagrebačka pivovara d.o.o.
Analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Zagrebačka pivovara d.o.o.
Dario Frkat
Predmet diplomskog rada obuhvaća provedbu analize financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Zagrebačka pivovara d.o.o u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Analizirano poduzeće je najveći proizvođač piva u pivarskoj industriji Republike Hrvatske te najveći uvoznik svjetski poznatih piva iz raznih zemalja. Kako bi se dobila slika o tome koliko neko poduzeće uspješno ili neuspješno posluje, potrebno je analizirati njihove financijske izvještaje. Informacije dobivene...
Analiza financiranja poduzeća fondovima rizičnog kapitala u Hrvatskoj i u Europskoj uniji
Analiza financiranja poduzeća fondovima rizičnog kapitala u Hrvatskoj i u Europskoj uniji
Domagoj Mišević
Većina razvijenih zemalja temelji se na malom i srednjem gospodarstvu koje potiče i ima najveći utjecaj na gospodarski rast zemlje. Visokorizični projekti koji zahtijevaju novac za istraživanje, razvoj i prodaju najčešće su financirani od strane alternativnih investicijskih fondova odnosno najčešće putem fondova rizičnog kapitala. Riječ je o fondovima čija se ulaganja provode u ranoj fazi i temelje se na visokim povratima, profesionalnom savjetovanju poduzetnika i brigom...
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća "ENI CROATIA B.V. Hrvatska podružnica, Zagreb"
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća "ENI CROATIA B.V. Hrvatska podružnica, Zagreb"
Marko Pandža
Vertikalnom analizom bilance može se zaključiti da je društvo proizvodno jer u svojoj strukturi posjeduje najviše dugotrajne materijalne imovine. Tokom promatranog razdoblja iznos dugotrajne materijalne imovine nije se puno mijenjao, što se potvrđuje i horizontalnom analize bilance. Također se u bilanci može vidjeti postojanje radnog kapitala koji se prema 2014. godini blago smanjuje. Vertikalna analiza računa dobiti i gubitka prikazuju gubitak u 2010. godini, no već sljedećih...
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća Đuro Đaković d.d.
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća Đuro Đaković d.d.
Goran Perutović
U ovom radu je provedena analiza financijskih izvještaja poduzeća Đuro Đaković d.d. te ocjena ukupnog poslovanja poduzeća na temelju analiziranih temeljnih financijskih izvještaja. Temeljni financijski izvještaji su analizirani primjenom postupka horizontalne i vertikalne analize koja je provedena pomoću komparativnih i strukturnih financijskih izvještaja te putem financijskih pokazatelja kojima je ocjenjena sigurnost i uspješnost poslovanja kao i novčani tijek poslovanja....
Analiza formiranja odluka o potrošnji i financijskog ponašanja generacije Y
Analiza formiranja odluka o potrošnji i financijskog ponašanja generacije Y
Paula Puškaš
U diplomskom radu analiziran je proces formiranja odluka o potrošnji, te financijsko ponašanje generacije Y. Financijsko ponašanje pojedinca odnosi se na odluke koje on kao potrošač donosi, a determinirano je nizom internih i eksternih čimbenika. Mediji predstavljaju jedan od najznačajnijih eksternih čimbenika. Za mlađe potrošače i pripadnike generacije Y posebno važan medij su društvene mreže čiji će se utjecaj na ponašanje pojedinaca analizirati u ovom diplomskom radu....
Analiza hrvatske drvne industrije u kontekstu održivog razvoja
Analiza hrvatske drvne industrije u kontekstu održivog razvoja
Zvonimir Knez
Hrvatska drvna industrija ima dugu povijest i tradiciju te se smatra jednom od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske. Rast drvnog sektora temeljen je na iscrpljivanju domaćih drvnih resursa, a zbog kvalitetne i certificirane drvne sirovine Republika Hrvatska je poželjan dobavljač svim kupcima. Međunarodno certificiranje hrvatskih šuma i drvne industrije posljedica je odgovornog gospodarenja te predstavlja pozitivan pomak prema održivom razvoju. Kroz rad je analizirana...

Pages