Paginacija

Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Davorka Bencerić
U današnje doba financijske globalizacije, povezanosti i otvorenosti ekonomija, ne začuđuje sve veća potražnja za stranim investicijama. Posljednjih dvadesetak godina značajnu ulogu imaju inozemna izravna ulaganja koja postaju bitan izvor vanjskog financiranja zemalja u razvoju, posebice tranzicijskih zemalja. Glavna karakteristika inozemnih izravnih ulaganja njihov je dugoročni karakter a uglavnom ih dijelimo na dvije vrste: takozvane “greenfield investicije” koje stvaraju novu...
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Marko Bogdanić
U radu su analizirani institucionalni indikatori konkurentnosti na slučaju Republike Hrvatske te značajnost cjenovnih i necjenovnih determinanti konkurentnosti pomoću statičkog panel modela na uzorku novih zemalja članica EU. Analizom institucionalnih indikatora došlo se do zaključka kako Hrvatska stoji vrlo loše, te je prema mnogim indikatorima ili posljednja u EU ili na samom začelju. Područja u kojima konkurentski Hrvatska zaostaje su među ostalima i poslovna klima, lakoća...
Analiza digitalnnih vještina u EU
Analiza digitalnnih vještina u EU
Petra Grbavec
Ovaj rad bavi se analizom digitalnih vještina u Europskoj uniji. Razvojem tehnologije digitalne vještine postale su nužan preduvjet za uspješno i efikasno obavljanje radnih zadataka ili obrazovanje. U radu su opisani oblici digitalnih vještina i primjeri korištenja kao i koncept digitalne pismenosti i povezani koncepti. Korištenjem dostupnih podataka izrađena je klaster analiza digitalnih vještina i napravljena usporedba položaja Hrvatske u odnosu na druge zemlje Europske unije....
Analiza digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Joakim Dučkić
Digitalno bankarstvo kao suvremeni oblik pružanja bankarskih usluga, utemeljeno na elektroničkim kanalima distribucije, u posljednjih nekoliko godina bilježi rast broja korisnika. Kontinuiranim nastojanjem za razvojem i pružanjem novih bankarskih usluga u ovome području, banke u Republici Hrvatskoj ubrzale su proces digitalne transformacije društva. Prema tome, ovaj rad usmjeren je na istraživanje i prikupljanje informacija o ponudi usluga digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj,...
Analiza društveno odgovornog poslovanja i financijskog poslovanja na primjeru INA Grupe
Analiza društveno odgovornog poslovanja i financijskog poslovanja na primjeru INA Grupe
Maja Mamek
Društveno odgovorno poslovanje razvijalo se tijekom godina te se i dalje razvija. Točnu definiciju teško je utvrditi jer se ona poput društveno odgovornog poslovanja konstantno mijenja. Različiti čimbenici utječu na društveno odgovorno poslovanje. Svrha ovog diplomskog rada je prikazati primjer poduzeća čije je jedno od temeljnih načela održivi razvoj. Istraživački dio rada kao temelj ima analizu dostupnih financijskih izvještaja. Rezultat rada je činjenica da je INA Grupa...
Analiza dubinskog snimanja turističke agencije u Republici Hrvatskoj
Analiza dubinskog snimanja turističke agencije u Republici Hrvatskoj
Ante Slavica
U procesu preuzimanja, nakon stupanja u kontakt sa željenim poduzećem-metom, preuzimatelj se suočava s procesom dubinskog snimanja u svrhu pronalaženja odgovora za daljnji smjer integracije. U ovom radu analizira se provedeno dubinsko snimanje turističke agencije u Republici Hrvatskoj za razdoblje poslovanja od 2012.-2016. godine. Preuzimatelj vođen namjerom širenja i kontrole poslovanja u djelatnosti turizma u Republici Hrvatskoj preko dubinskog snimanja utvrđuje rizike i...
Analiza efekata devalvacije
Analiza efekata devalvacije
Irena Magdić
Da bi se uspostavila ravnoteža u bilanci plaćanja i uklonio njezin deficit, zemlje obično pribjegavaju devalvaciji svoje valute, čime pojeftinjuju svoju robu i usluge za inozemstvo. Krajnji efekt koji se očekuje jest povećanje izvoza, a smanjenje uvoza, dakle, proces koji će dovesti do ravnoteže u platnoj bilanci. Efekti devalvacije ne vide se odmah, s tim da ona u početku najprije donosi negativne posljedice (povećanje cijena uvoza), a tek potom dolazi do rasta izvoza – što je...
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Tanja Bešlić
Cilj rada „Analiza efekta primjene regulative najmova na racunovodstvenu evidenciju i financijsko izvjestavanje najmoprimaca i leasing drustava“ je analizirati kako uvođenje Medjunarodnog standarda financijskog izvjestavanja 16 – Najmovi (u daljnjem tekstu MSFI 16) utjece na promjene u racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca i leasing drustava. Posebna pozornost se posvecuje racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca, s obzirom...
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Robertina Hranilović
Ozalj je manji grad smješten u Karlovačkoj županiji. Spoj je prekrasnih brežuljaka bogatih vinovom lozom, povijesnih građevina i raznih manifestacija. Još uvijek se nalazi u fazi razvoja turizma kojeg nije lako uskladiti sa svim sudionicima turističke destinacije. Uspješan razvoj turističke destinacije može se ostvariti uz implementaciju marketinškog koncepta. Prvo će se u radu definirati pojam i marketing turističke destinacije. Zatim se prelazi na analizu makrookruženja koja...
Analiza elemenata održivosti razvoja turizma u Nacionalnom parku Risnjak
Analiza elemenata održivosti razvoja turizma u Nacionalnom parku Risnjak
Magdalena Lujić
Budući da se na području Republici Hrvatskoj primarno razvija masovni turizam, sve više do izražaja dolaze negativne strane turizma, a koje su najčešće povezane s negativnim djelovanjem turizma na okoliš. U ovom slučaju se nipošto ne može zaključiti da je riječ o održivom turizmu iz razloga što je u ovom slučaju naglasak ponajprije na gospodarskom segmentu održivog razvoja. S druge strane, turizam u ruralnim područjima (a posebice kada je riječ o planinskim područjima kao...
Analiza farmaceutske industrije i vodećih farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza farmaceutske industrije i vodećih farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Matea Miholić
Republika Hrvatska suočava se s globalnim problemom demografskog starenja koji u velikoj mjeri utječe na trend rasta potražnje za farmaceutskim proizvodima – lijekovima. Na domaćem tržištu ističu se tri vodeća farmaceutska poduzeća, a to su „Pliva Hrvatska d.o.o.“, „Belupo d.d.“ te „Jadran-Galenski laboratorij d.d.“. U ovom je radu analizirano poslovanje svakog poduzeća na temelju objavljenih financijskih izvještaja za period od četiri godine. Fokus je stavljen na...
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Matija Janječić
Pristup primjerenim financijskim proizvodima i uslugama je kao i dohodak, školovanje ili zdravstvena skrb, osnovni element društvenog blagostanja pojedinca. Problemi vezani uz financijsku isključenost postali su predmet rastućeg interesa i jedan od glavnih društveno – ekonomskih izazova međunarodnih financijskih institucija, nacionalnih vlasti, centralnih banaka i drugih financijskih institucija. Tako je cilj Deklaracije Ujedinjenih naroda o postizanju univerzalnog pristupa...

Paginacija