Paginacija

Analiza bikovskih strategija trgovanja opcijama na dionicama poduzeća Devon Energy Corporation
Analiza bikovskih strategija trgovanja opcijama na dionicama poduzeća Devon Energy Corporation
Ivan Mandić
Opcije su financijski instrument koji vlasniku opcije daje pravo kupnje ili prodaje imovine za koju je opcija vezana na određeni dan ili kroz određeno razdoblje koje je ugovoreno kupnjom opcije. U ovome radu se analiziraju složene strategije koje su orijentirane prema bikovskim očekivanjima kretanja tržišta. Bikovsko tržište označava pojam u kojemu se očekuje rast cijena dionica ili određene vrste imovine (to mogu biti i sirovine poput nafte, zlata ili pšenice)....
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Monika Robić
U ovom radu analizirana je platna bilanca kao sistematizirani sustav izvještaja svih gospodarskih transakcija Hrvatske sa inozemstvom u razdoblju od 1995. do 2011. godine. Platna bilanca svih zemalja članica MMF-a, sastavlja se prema jedinstvenoj metodologiji. Kao što je u radu prikazano, platna bilanca Republike Hrvatske sastoji se od tekućih, kapitalnih i financijskih transakcija. Unutar tekućih transakcija postoje stavke roba i usluga, dohodak i tekući transferi. Ukoliko vrijednost...
Analiza blagostanja i kvalitete života u odabranim europskim zemljama mjereno pokazateljima sreće
Analiza blagostanja i kvalitete života u odabranim europskim zemljama mjereno pokazateljima sreće
Lucija Benko
U ovome radu analizirano je blagostanje i kvaliteta života mjereno različitim pokazateljima sreće između Hrvatske i odabranih država blagostanja – Danske, Finske, Islanda, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke i Nizozemske. Temeljni cilj ovog rada je analizirati pojedine varijable te ispitati njihovu povezanost s kvalitetom života i blagostanjem stanovnika u odabranim europskim državama blagostanja. U današnjem svijetu fokus se odmiče od klasičnih tradicionalnih pokazatelja...
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Davorka Bencerić
U današnje doba financijske globalizacije, povezanosti i otvorenosti ekonomija, ne začuđuje sve veća potražnja za stranim investicijama. Posljednjih dvadesetak godina značajnu ulogu imaju inozemna izravna ulaganja koja postaju bitan izvor vanjskog financiranja zemalja u razvoju, posebice tranzicijskih zemalja. Glavna karakteristika inozemnih izravnih ulaganja njihov je dugoročni karakter a uglavnom ih dijelimo na dvije vrste: takozvane “greenfield investicije” koje stvaraju novu...
Analiza brzine rasta poduzeća u IT industriji na temelju financijskih izvještaja
Analiza brzine rasta poduzeća u IT industriji na temelju financijskih izvještaja
Melita Cobović
Informatička (u nastavku „IT“) industrija brzorastući je segment u svakom gospodarstvu, pa tako je i jedna od značajnijih industrija koje doprinose hrvatskom gospodarstvu. IT industrija temeljni je pokretač digitalne transformacije u Hrvatskoj za čiji uspjeh su potrebni i infrastruktura i ljudski kapaciteti. Na temelju analize financijskih izvještaja prikazana je brzina rasta odabranih poduzeća IT industrije. U radu su obrađena dva poduzeća IT industrije kojima je pretežita...
Analiza determinanti koje utječu na kreditni rejting zemalja Europske unije
Analiza determinanti koje utječu na kreditni rejting zemalja Europske unije
Lana Kresaj
Mjerenje, analiziranje i praćenje kreditne sposobnosti određenih subjekata u gospodarstvu (kao što su država, poduzeća te financijski proizvodi) od strane agencija za dodjelu kreditnog rejtinga smatra se neovisnim mišljenjem o kreditnom riziku koje se često koristi pri različitim analizama. Tri su vodeće agencije: “Moody's“, “Standard & Poor's“ (S&P) i “Fitch Publishing Company“ koje posjeduju preko 90% globalnog tržišta. Ocijeniti rizik određene države...
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Marko Bogdanić
U radu su analizirani institucionalni indikatori konkurentnosti na slučaju Republike Hrvatske te značajnost cjenovnih i necjenovnih determinanti konkurentnosti pomoću statičkog panel modela na uzorku novih zemalja članica EU. Analizom institucionalnih indikatora došlo se do zaključka kako Hrvatska stoji vrlo loše, te je prema mnogim indikatorima ili posljednja u EU ili na samom začelju. Područja u kojima konkurentski Hrvatska zaostaje su među ostalima i poslovna klima, lakoća...
Analiza digitalne virtualne potrošnje u industriji igara
Analiza digitalne virtualne potrošnje u industriji igara
Martin Bosak
Digitalna virtualna potrošnja motivira spojene prakse koje proizvode smisleno iskustvo za svoje korisnike, kao i tržišne prilike za zaradu. Potrošači stvaraju i održavaju razrađene popise želja, žude za predmetima za korištenje u internetskim igrama, pa čak i troše 'pravi' novac na njih. Predmet ovog diplomskog rada jest analiza digitalne virtualne potrošnje u industriji igara. Temeljni cilj rada je analizirati novi trend potrošnje na tržištu igara, budući da ono predstavlja...
Analiza digitalnih marketinških aktivnosti u djelatnosti maloprodaje namještaja
Analiza digitalnih marketinških aktivnosti u djelatnosti maloprodaje namještaja
Ana Stjepanović
Rad detaljno objašnjava digitalne marketinške aktivnosti, a kako bi se lakše razumjela tematika i teorijski koncept digitalnih marketinških aktivnosti i maloprodaje, u radu će se provesti detaljna analiza digitalnih marketinških aktivnosti u djelatnosti maloprodaje namještaja u poduzećima Ikea, Jysk i Prima kako bi se kroz njihovo poslovanje detaljno objasnilo i prikazalo efikasno upravljanje digitalnim marketinškim aktivnostima u maloprodaji. Također, u radu su spomenuti...
Analiza digitalnih vještina mladih
Analiza digitalnih vještina mladih
Antea Nikolac
Razvoj digitalnih vjestina moguce je izravno povezati s razvojem tehnologije tijekom posljednjih desetljeca. Digitalne vjestine jedan od preduvjeta za koristenje određenih tipova digitalne tehnologije s posebnim naglaskom na digitalne usluge, sto je posebice bitno buduci da se gotovo pa svakodnevno uvode nove digitalne usluge koje imaju vrlo izrazen potencijal poboljsanja kvalitete zivota pojedinaca. Dodatno, kada je riječ o poslovnom sektoru, razvijene digitalne vjestine imaju potencijal...
Analiza digitalnnih vještina u EU
Analiza digitalnnih vještina u EU
Petra Grbavec
Ovaj rad bavi se analizom digitalnih vještina u Europskoj uniji. Razvojem tehnologije digitalne vještine postale su nužan preduvjet za uspješno i efikasno obavljanje radnih zadataka ili obrazovanje. U radu su opisani oblici digitalnih vještina i primjeri korištenja kao i koncept digitalne pismenosti i povezani koncepti. Korištenjem dostupnih podataka izrađena je klaster analiza digitalnih vještina i napravljena usporedba položaja Hrvatske u odnosu na druge zemlje Europske unije....
Analiza digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Joakim Dučkić
Digitalno bankarstvo kao suvremeni oblik pružanja bankarskih usluga, utemeljeno na elektroničkim kanalima distribucije, u posljednjih nekoliko godina bilježi rast broja korisnika. Kontinuiranim nastojanjem za razvojem i pružanjem novih bankarskih usluga u ovome području, banke u Republici Hrvatskoj ubrzale su proces digitalne transformacije društva. Prema tome, ovaj rad usmjeren je na istraživanje i prikupljanje informacija o ponudi usluga digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj,...

Paginacija