Paginacija

Analiza financijskh aspekata nezaposlenosti starijih radnika kao posljedica krize uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19
Analiza financijskh aspekata nezaposlenosti starijih radnika kao posljedica krize uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19
Anđela Petrović
Tema ovog diplomskog rada su financijski aspekti nezaposlenosti starijih osoba tijekom krize uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19. Preciznije, u radu se analiziraju financijske prilike kućanstava osoba starih 50 i više godina koje su postale nezaposlene ili su morale raditi skraćeno radno vrijeme zbog ekonomskih posljedica krize. Specifični ciljevi diplomskog rada su istražiti obilježja starijih radnika koji su ostali bez posla zbog pandemije bolesti Covid-19, utvrditi razlike u...
Analiza financijskih  izvještstaja na primjeru "Končar-elektroindustrija"
Analiza financijskih izvještstaja na primjeru "Končar-elektroindustrija"
Mateja Sučević
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar–Elektroindustrija d.d. pokazala je da, unatoč otežanim gospodarskim uvjetima, i dalje uspijeva ostvarivati izvrsne poslovne rezultate, koji se očituju zadržavanjem vodeće tržišne pozicije u proizvodnom i prodajnom sektoru i ostvarivanjem jednog od najsnažnijih financijskih rezultata u zemlji. Kako bi Končar – Elektroinustrija d.d. i u budućnosti bio izvrsno pozicionirano poduzeće treba uložiti dodatne napore u pronalaženju...
Analiza financijskih i nefinancijskih pokazatelja poduzeća hrvatske tekstilne i odjevne industrije s ciljem ocjene poslovanja
Analiza financijskih i nefinancijskih pokazatelja poduzeća hrvatske tekstilne i odjevne industrije s ciljem ocjene poslovanja
Katarina Crčić
Hrvatska tekstilna i odjevna industrija bilježi negativne trendove poslovanja prema dosadašnjim istraživanjima, unatoč velikom potencijalu i tradiciji same industrije. Cilj ovog rada je donošenje određenih zaključaka o sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća na temelju analiza poslovanja u tekstilnoj i odjevnoj industriji u Republici Hrvatskoj pomoću financijskih i nefinancijskih informacija. U radu su analizirani financijski izvještaji, te su prikazani rezultati poslovanja u...
Analiza financijskih i statističkih izvještaja na primjeru proizvodnih poduzeća
Analiza financijskih i statističkih izvještaja na primjeru proizvodnih poduzeća
Klara Jelušić
Danas se velika važnost pridaje analizi financijskih izvještaja, budući da su oni „ogledalo poslovanja“. Pravilnom interpretacijom pružaju brojne informacije internim i eksternim korisnicima, omogućuju procjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja te prepoznavanje dobrih i loših strana poslovanja. Da bi se došlo do potrebnih saznanja najčešće se provode horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja te izračuni financijskih pokazatelja. Želi li se dobiti šira...
Analiza financijskih izvještaja Chromos-boje i lakovi d.d.
Analiza financijskih izvještaja Chromos-boje i lakovi d.d.
Ana Janković
U ovorn radu provedena je petogodišnja analiza poslovanja poduzeća Chromos boje i lakovi d.d. s ciljem ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Analiza je provedena pomoću horizontalne i vertikalne analize temeljnih financijskih izvještaja, te pomoću financijskih pokazatelja i pokazatelja na temelju novčanog toka. Iz horizontalne i vertikalne analize bilance vidljivo je kako se ukupna imovina iz godine u godinu smanjivala, dok je dugotrajna imovina kroz svih pet godina...
Analiza financijskih izvještaja brzorastućih start-up poduzeća tehnološke industrije Hrvatske i Danske
Analiza financijskih izvještaja brzorastućih start-up poduzeća tehnološke industrije Hrvatske i Danske
Lucia Terzić
Cilj ovog rada je analizirati financijske izvještaje brzorastućih start-up poduzeća tehnološke industrije hrvatske i danske, upoznati se s poslovanjem start-up poduzeća i svim preprekama s kojima se oni susreću, istražiti njihove uvjete poslovanja ovisno o državi u kojoj se nalaze, usporediti uvjete koje gospodarstva nude svojim start-up poduzećima, te usporediti njihovu sigurnost i uspješnost. U radu se u trogodišnjem razdoblju (2016., 2017. i 2018. godini) analiziraju...
Analiza financijskih izvještaja koncerna Agrokor za razdoblje od 2012. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja koncerna Agrokor za razdoblje od 2012. do 2016. godine
Tihana Vaci
U središtu ovoga rada analiza je financijskih izvještaja koncerna Agrokor i šest odabranih poduzeća u njegovu sastavu - Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d., Konzum d.d., Belje d.d. i PIK Vrbovec d.d. Pored isticanja važnosti analize financijskih izvještaja u poslovanju poduzeća, cilj rada bio je donijeti zaključke o financijskom poslovanju koncerna i njegovih poduzeća. U tu svrhu analizirani su neki od temeljnih financijskih izvještaja – bilanca te račun dobiti i gubitka,...
Analiza financijskih izvještaja konkurenata u hotelskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja konkurenata u hotelskoj industriji
Valentina Pindrić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom financijskih izvještaja dvaju konkurentnih poduzeća. Rad se sastoji od tri glavna poglavlja. U prvom dijelu rada analizira se hotelijerstvo te iznosi teorijski dio o hotelijerstvu. Također, analizira se hotelijerstvo u Republici Hrvatskoj i važnost hotelijerstva u Hrvatskoj te se analiziraju čimbenici na hotelskom tržištu koji utječu na poslovanje hotela. U drugom dijelu riječ je o uvodu u financijsku analizu gdje su objašnjeni glavni pojmovi te...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Atlantic Grupe
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Atlantic Grupe
Tena Hrenovac
Predmet ovog završnog rada je analiza financijske pozicije Atlantic Grupe. Kako je Atlantic Grupa jedna od najvećih hrvatskih kompanija koja ujedno kotira i na Vodećem tržištu burze, smatra se da je bitno ocijeniti uspješnost poslovanja kroz analizu financijskog rezultata. Analiza financijskog rezultata napraviti će se kroz analizu financijskih izvještaja te kroz izračune odnose između financijskih kategorija. Financijska analiza predstavlja preduvjet i nužno analitički...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća AGRONGRADNJA j.d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća AGRONGRADNJA j.d.o.o.
Arber Vunići
U ovom se radu provodilo financijsko istraživanje kako bi se ocijenila uspješnost poslovanja poduzeća AGRONGRADNJA j.d.o.o. , a sve to kroz analizu financijskih izvještaja za period od 2018. do 2020. godine. izvještaja. Kroz promatrano razdoblje od dvije godine utvrdit će se odstupanja u odnosu na prethodnu godinu i razlozi tih odstupanja. Na taj način dolazi se do stvaranja bolje informacijske podloge za donošenje određenih odluka vezanih za poslovanje. Financijski izvještaji...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Ivana Krajček
Sami financijski izvještaji ne govore puno o stanju poduzeća. Zbog toga svaki pojedini korisnik financijskih izvještaja koristi određene postupke analize financijskih izvještaja ovisno što želi saznati o poduzeću. Postoje neke od ustaljenih metoda analize kao što su vertikalna i horizontalna analiza i analiza pomoću pokazatelja. Vertikalna analiza financijskih izvještaja se temelji na strukturnim financijskim izvještajima koji su korisni kod uspoređivanja podataka jednog...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru sektora ugostitelja s ciljem identificiranja utjecaja pandemije covid-19
Analiza financijskih izvještaja na primjeru sektora ugostitelja s ciljem identificiranja utjecaja pandemije covid-19
Marta Mudri
Predmet ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja na primjeru dva poduzeća koja se bave djelatnostima pripremanja i usluživanja hrane, a sve s ciljem identificiranja utjecaja pandemije Covid-19 na njihovo poslovanje. Kako je 2020. godinu obilježio vrhunac pandemije, ima smisla analizirati njezin utjecaj na čitavo gospodarstvo, pa tako i na ugostiteljski sektor koji se našao na udaru pandemije kada je odlukom Stožera civilne zaštite morao zatvoriti svoja vrata gostima....

Paginacija