Pages

Analiza financijske situacije građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o.
Analiza financijske situacije građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o.
Mihael Mamić
Građevinarstvo je djelatnost koja ima obilježja proizvodnog i uslužnog sektora, zapošljava velik broj stanovništva, potiče razvoj tehnologije i inovativnosti te čini izrazito velik doprinos u stvaranju boljeg dobra za čovjeka. Posljednjih 10 godina, građevinarski sektor u Hrvatskoj zahvaća trend povećanja broja malih poduzeća, no isto tako zahvaćen financijskom krizom 2008. godine bilježi pad broja zaposlenih, pad cijena nekretnina i povećanje troškova sirovina. S ukupnim...
Analiza financijske situacije na primjeru poduzeća Karolina d.o.o.
Analiza financijske situacije na primjeru poduzeća Karolina d.o.o.
Darko Rodić
Analizom financijske situacije poduzeća Karolina d.o.o. se uz pomoć odabranih metoda i pokazatelja dobio uvid u određene segmente poslovanja i poduzeća u cjelini. Prvi korak u analizi poduzeća je pregled karakteristika poslovanja konditorske industrije u Republici Hrvatskoj kroz uvjete poslovanja i osnovne financijske izvještaje promatranog poduzeća. U sljedećem koraku dijagnosticirano je stanje i performanse operativnog poslovanja poduzeća Karolina d.o.o. kroz ocjenu stanja i...
Analiza financijske situacije poduzeća Kamgrad d.o.o.
Analiza financijske situacije poduzeća Kamgrad d.o.o.
Dora Vragović
Cilj ovog rada je detaljnom analizom prikazati financijsku situaciju konkretnog poduzeća te usporediti dobivene vrijednosti s odabranim konkurentima. Analiza je provedena na poduzeću Kamgrad d.o.o. nakon čega su rezultati uspoređivani sa dva najbliža konkurenta: GIP Pionir d.o.o. te VMD Grupa d.o.o. Prije same analize proučila se industrija u kojoj poduzeće djeluje te makrookruženje u kojem se poduzeće nalazi. Iako se na vanjske čimbenike ne može utjecati, pravovremenim...
Analiza financijske situacije poduzeća Pliva d.o.o.
Analiza financijske situacije poduzeća Pliva d.o.o.
Mara Todorić
Analiza farmaceutske industrije na primjeru najvećeg proizvođača u regiji Pliva Hrvatska d.o.o. provedena je na temelju odabranih metoda, financijskih izvještaja i pokazatelja s ciljem dobivanja uvida u operativno poslovanje poduzeća i industriju. Kako bi se dobio pregled karakteristika farmaceutske industrije, prvi dio diplomskog rada uključuje analizu industrije u Europskoj uniji, regiji i Republici Hrvatskoj. Jedan dio analize financijske situacije obuhvaća analiza financijskih...
Analiza financijske situacije poduzeća Valmar grupa d.d.
Analiza financijske situacije poduzeća Valmar grupa d.d.
Dario Polovina
Financijska situacija kao kompleks u novcu iskazane sposobnosti za postizanje uspjeha dio je ukupnog poduzeća kao sistema i ukupnosti poslovanja kao jedinstvenog procesa koji se odvija kao kompleks povezivanja operativnih dijelova u kraćim razdobljima u jedinstven proces dugotrajnog razvitka. Financijsku situaciju stoga treba promatrati kao dio ukupnog poduzeća kao sistema i ukupnosti poslovanja kao procesa. U radu je analizirana financijska situacija, analizom četiri kompozicijska...
Analiza financijske stabilnosti Croatia osiguranja d.d.
Analiza financijske stabilnosti Croatia osiguranja d.d.
Matija Vrhovski
Osiguranje je privredna, uslužna djelatnost koja štiti čovjeka i njegovu imovinu od posljedica rizičnih događaja te kao takvo ima izrazito bitnu ulogu u društvu. Cilj ovog diplomskog rada je pobliže prikazati ulogu osiguravajućih društava, djelatnosti kojima se bave te zakonski okvir kojeg se moraju pridržavati. U radu će se analizirati poduzeće Croatia osiguranje d.d. i njegova financijska stabilnost. Financijska stabilnost ocijenit će se pomoću vertikalne i horizontalne...
Analiza financijskih  izvještstaja na primjeru "Končar-elektroindustrija"
Analiza financijskih izvještstaja na primjeru "Končar-elektroindustrija"
Mateja Sučević
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar–Elektroindustrija d.d. pokazala je da, unatoč otežanim gospodarskim uvjetima, i dalje uspijeva ostvarivati izvrsne poslovne rezultate, koji se očituju zadržavanjem vodeće tržišne pozicije u proizvodnom i prodajnom sektoru i ostvarivanjem jednog od najsnažnijih financijskih rezultata u zemlji. Kako bi Končar – Elektroinustrija d.d. i u budućnosti bio izvrsno pozicionirano poduzeće treba uložiti dodatne napore u pronalaženju...
Analiza financijskih izvještaja Chromos-boje i lakovi d.d.
Analiza financijskih izvještaja Chromos-boje i lakovi d.d.
Ana Janković
U ovorn radu provedena je petogodišnja analiza poslovanja poduzeća Chromos boje i lakovi d.d. s ciljem ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Analiza je provedena pomoću horizontalne i vertikalne analize temeljnih financijskih izvještaja, te pomoću financijskih pokazatelja i pokazatelja na temelju novčanog toka. Iz horizontalne i vertikalne analize bilance vidljivo je kako se ukupna imovina iz godine u godinu smanjivala, dok je dugotrajna imovina kroz svih pet godina...
Analiza financijskih izvještaja konkurenata u hotelskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja konkurenata u hotelskoj industriji
Valentina Pindrić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom financijskih izvještaja dvaju konkurentnih poduzeća. Rad se sastoji od tri glavna poglavlja. U prvom dijelu rada analizira se hotelijerstvo te iznosi teorijski dio o hotelijerstvu. Također, analizira se hotelijerstvo u Republici Hrvatskoj i važnost hotelijerstva u Hrvatskoj te se analiziraju čimbenici na hotelskom tržištu koji utječu na poslovanje hotela. U drugom dijelu riječ je o uvodu u financijsku analizu gdje su objašnjeni glavni pojmovi te...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Ivana Krajček
Sami financijski izvještaji ne govore puno o stanju poduzeća. Zbog toga svaki pojedini korisnik financijskih izvještaja koristi određene postupke analize financijskih izvještaja ovisno što želi saznati o poduzeću. Postoje neke od ustaljenih metoda analize kao što su vertikalna i horizontalna analiza i analiza pomoću pokazatelja. Vertikalna analiza financijskih izvještaja se temelji na strukturnim financijskim izvještajima koji su korisni kod uspoređivanja podataka jednog...
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Marko Vreš
Naftna industrija je jedna od najvećih svjetskih industrija te ima veliki utjecaj na sve segmente gospodarstva. Puno gospodarskih sektora i kućanstva koriste proizvode naftne industrije. U svijetu posluje puno naftnih kompanija, od kojih neke posluju na svjetskoj razini dok su se neke specijalizirale za određene segmente poslova. Velike kompanije ostvaruju ogromne profite na godišnjoj razini te su u ovom radu izabrane dvije manje kompanije, INA Grupa i OMV Grupa za potrebe provedbe...

Pages