Pages

Analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Zagrebačka pivovara d.o.o.
Analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Zagrebačka pivovara d.o.o.
Dario Frkat
Predmet diplomskog rada obuhvaća provedbu analize financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Zagrebačka pivovara d.o.o u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Analizirano poduzeće je najveći proizvođač piva u pivarskoj industriji Republike Hrvatske te najveći uvoznik svjetski poznatih piva iz raznih zemalja. Kako bi se dobila slika o tome koliko neko poduzeće uspješno ili neuspješno posluje, potrebno je analizirati njihove financijske izvještaje. Informacije dobivene...
Analiza financiranja poduzeća fondovima rizičnog kapitala u Hrvatskoj i u Europskoj uniji
Analiza financiranja poduzeća fondovima rizičnog kapitala u Hrvatskoj i u Europskoj uniji
Domagoj Mišević
Većina razvijenih zemalja temelji se na malom i srednjem gospodarstvu koje potiče i ima najveći utjecaj na gospodarski rast zemlje. Visokorizični projekti koji zahtijevaju novac za istraživanje, razvoj i prodaju najčešće su financirani od strane alternativnih investicijskih fondova odnosno najčešće putem fondova rizičnog kapitala. Riječ je o fondovima čija se ulaganja provode u ranoj fazi i temelje se na visokim povratima, profesionalnom savjetovanju poduzetnika i brigom...
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća "ENI CROATIA B.V. Hrvatska podružnica, Zagreb"
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća "ENI CROATIA B.V. Hrvatska podružnica, Zagreb"
Marko Pandža
Vertikalnom analizom bilance može se zaključiti da je društvo proizvodno jer u svojoj strukturi posjeduje najviše dugotrajne materijalne imovine. Tokom promatranog razdoblja iznos dugotrajne materijalne imovine nije se puno mijenjao, što se potvrđuje i horizontalnom analize bilance. Također se u bilanci može vidjeti postojanje radnog kapitala koji se prema 2014. godini blago smanjuje. Vertikalna analiza računa dobiti i gubitka prikazuju gubitak u 2010. godini, no već sljedećih...
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća Đuro Đaković d.d.
Analiza financisjkih izvještaja poduzeća Đuro Đaković d.d.
Goran Perutović
U ovom radu je provedena analiza financijskih izvještaja poduzeća Đuro Đaković d.d. te ocjena ukupnog poslovanja poduzeća na temelju analiziranih temeljnih financijskih izvještaja. Temeljni financijski izvještaji su analizirani primjenom postupka horizontalne i vertikalne analize koja je provedena pomoću komparativnih i strukturnih financijskih izvještaja te putem financijskih pokazatelja kojima je ocjenjena sigurnost i uspješnost poslovanja kao i novčani tijek poslovanja....
Analiza i komparacija financijskih izvještaja poduzeća Tankerska plovidba d.d. i poduzeća Atlantska plovidba d.d.
Analiza i komparacija financijskih izvještaja poduzeća Tankerska plovidba d.d. i poduzeća Atlantska plovidba d.d.
Tomislav Marković
Financijski izvještaji su svakako značajan informacijski potencijal. Potrebno ih je analizirati kako bi se povećala njihova upotrebljivost u samom upravljanju poduzećem. Shodno tome analiza financijskih izvještaja se može opisati kao proces primjene različitih analitičkih postupaka pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. U radu su prikazana dva poduzeća sa istom osnovnom djelatnošću kako bi se mogla...
Analiza i komparacija kontrolinga u HEP-u d.d i HEP- toplinarstvu d.o.o.
Analiza i komparacija kontrolinga u HEP-u d.d i HEP- toplinarstvu d.o.o.
Matija Lončarek
Uvođenje kontrolinga u poduzeće pridonosi povećanju efikasnosti i efektivnosti u radu menadžmenta, a time bržem i boljem prilagođavanju poduzeća dinamičnoj okolini. Do tih saznanja došla je i Hrvatska elektroprivreda koja je krajem 80-ih godina prošlog stoljeća uvela kontroling u svoje poslovanje čime je započela revoluciju u svom poslovanju. Iako se dugo vremena smatralo kako kontroling ne treba javnim poduzećima, rezultati su pokazali suprotno. Hrvatska elektroprivreda je...
Analiza i perspektive razvoja tržišta faktoringa u Republici Hrvatskoj
Analiza i perspektive razvoja tržišta faktoringa u Republici Hrvatskoj
Elia Škiljaica
Cilj ovog rada je istražiti sveobuhvatno hrvatsko tržište faktoringa, definirati i opisati razvoj predmetne industrije od nastanka krize do danas, prikazati na koji način se regulira tržište i koje sve kriterije faktoring društva moraju zadovoljiti kako bi mogli obavljati poslove faktoringa. U ovoj vrsti poslovanja se radi o kratkoročnom financiranju pri kojem kupac određenih dobara ili usluga prodaje svoja potraživanja faktoring društvu po sniženoj cijeni prije roka dospijeća...
Analiza i primjena biogoriva u Republici Hrvatskoj
Analiza i primjena biogoriva u Republici Hrvatskoj
Zdravko Bikić
Predmet ovog diplomskog rada je analiza i primjena biogoriva u Republici Hrvatskoj. Cilj rada obuhvaća sadašnju problematiku zagađenja okoliša. Sektor prometa je najveći zagađivač okoliša, a biogorivo se nudi kao rješenje za smanjenja zagađenja okoliša. U radu se vidi problematika proizvodnje biogoriva ukoliko se ono proizvodi na poljoprivrednoj površini, što automatski znači smanjenje područja za proizvodnju hrane što vodi većoj cijeni hrane. Izvori koji su se koristili u...
Analiza i značaj eksternih rizika za poslovanje poduzeća
Analiza i značaj eksternih rizika za poslovanje poduzeća
Petra Brdarević
Suvremene uvjete poslovanja karakterizira povećana dinamika i kompleksnost okruženja, globalizacija poslovanja, jača konkurencija i povećana neizvjesnost. Kako bi zadržale svoju poziciju na tržištu ili išle korak naprijed, poduzeća moraju posvetiti posebnu pozornost analizi i upravljanju rizicima. Učinkovit sustav upravljanja rizicima jedno je od najbitnijih preventivnih i proaktivnih instrumenata koji omogućuju poduzeću ranu i sustavnu spoznaju, prepoznavanje prilika i...
Analiza igara sa sekvencijalnim izborom na primjeru velikih aviokompanija
Analiza igara sa sekvencijalnim izborom na primjeru velikih aviokompanija
Tomislav Miličić
Teorija igara je kompleksna disciplina koja omogućuje optimalno pronalaženje rješenja u poznatoj međuovisnoj poslovnoj ili nekoj drugoj životnoj situaciji. Ona je studija o interakciji između inteligentnih donositelja odluka. U igrama, svaki igrač ima niz strategija iz kojih može odabrati svoj potez, a zbog interakcije, isplativost ne ovisi samo o strategiji tog igrača, već o strategijama svih igrača u igri. Svaki će igrač izabrati strategiju koja će maksimizirati njegovu...
Analiza implementacije načela održivog razvoja turizma u turoperatorskom poslovanju
Analiza implementacije načela održivog razvoja turizma u turoperatorskom poslovanju
Josip Hodalić
Ideja i koncept održivog razvoja turizma temelje se na razvijenoj ekološkoj, sociokulturnoj i ekonomskoj svijesti. Održivi razvoj turizma proizašao je iz kontinuiranog ekološki negativnog učinka turizma na turističku destinaciju. Turistička poduzeća i svi sudionici na turističkom tržištu moraju preispitati na koji način utječu na promjene u okviru održivog razvoja turizma. Osnovni cilj istraživanja ovog diplomskog rada je istražiti na koji način turoperatori, pomoću...
Analiza implementacije načela pravednosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Analiza implementacije načela pravednosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Jozo Mišetić
U poreznom sustavu Republike Hrvatske ne poštuju se u potpunosti načela horizontalne i vertikalne pravednosti, što ga čini nepravednim prema dijelu poreznih obveznika, čime se krše njihova prava iz članka 51. Ustava Republike Hrvatske. Hrvatska je, što se tiče izgrađenosti poreznog sustava, u trendu sa zemljama Europske unije. U Hrvatskoj je još uvijek bitan čimbenik politička korupcija koja koči gospodarski napredak zemlje. Porezni sustav trebao bi predstavljati gospodarsku...

Pages