Paginacija

Važnost kibernetičke sigurnosti u upravljanju poslovnim procesima na primjeru INA d.d.
Važnost kibernetičke sigurnosti u upravljanju poslovnim procesima na primjeru INA d.d.
Maro Dodig
Digitalizacija i razvoj novih tehnologija omogućili su nove oblike poslovanja, a uz njih i nove oblike opasnosti za poslovanje. Kibernetička sigurnost je, kao i običan lanac, jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika. Stvaranje što sigurnijeg okružja u svakom segmentu online poslovanja je u današnje vrijeme imperativ za stabilan rad svakog poduzeća. Ono omogućava nesmetan rad i nisku stopu rizika narušavanja kvalitete poslovanja što definitivno predstavlja izazov za...
Važnost ključnih zaposlenika za upravljanje kontinuitetom poslovanja
Važnost ključnih zaposlenika za upravljanje kontinuitetom poslovanja
Luka Mohač
Upravljanje kontinuitetom poslovanja je razvoj planova i predviđanje neočekivanih incidenata na koje poduzeće mora biti spremno odgovoriti kao bi neometano nastavili s poslovanjem. Kako bi se to ostvarilo bitno je analizirati rizike i identificirati ključne zaposlenike za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Ključni zaposlenici upoznati su s temeljnim funkcijama i procesima poduzeća te uz pravu edukaciju i identifikaciju uloge u upravljanju kontinuitetom poslovanja poduzeće se lakše...
Važnost kompetentnih i motiviranih zaposlenika za uspješnost poslovanja nacionalnih parkova
Važnost kompetentnih i motiviranih zaposlenika za uspješnost poslovanja nacionalnih parkova
Marko Rumenović
Znanstvenike i istraživače je oduvijek zanimala motivacija i kompetentnost zaposlenika za obavljanje posla, posebice u doba kad ljudi postaju ključni kapital organizacija za opstanak na tržištu i ostvarivanje konkurentske prednosti. Nacionalni parkovi jesu zaštićena područja koja svojom ljepotom i izvornom vrijednošću masovno privlače posjetitelje. S obzirom na osjetljivost područja, menadžeri u nacionalnim parkovima moraju privući, educirati i motivirati zaposlenike koji će...
Važnost koncepta održivog razvoja turizma : primjer Nacionalnog parka Plitvička jezera
Važnost koncepta održivog razvoja turizma : primjer Nacionalnog parka Plitvička jezera
Mihaela Vrbanac
Završni rad istražuje važnost koncepta održivog razvoja turizma kroz primjer Nacionalnog parka Plitvička jezera. Rad analizira kako je održivost postala ključna komponenta razvoja turizma, naglašavajući potrebu za očuvanjem prirodne i kulturne baštine. Kroz istraživanje posjetiteljskih trendova i upravljanja parkom, rad prikazuje napore koji su poduzeti kako bi se minimizirao negativni utjecaj turizma na ekosustav parka. Također se istražuju inicijative za promociju edukacije...
Važnost korištenja digitalne tehnologije u operacijskom menadžmentu
Važnost korištenja digitalne tehnologije u operacijskom menadžmentu
Matej Šilović
Živimo u društvu koje prolazi kroz brzu digitalnu transformaciju, mijenjajući način na koji različiti igrači u opskrbnim lancima i tehnološkim sustavima međusobno komuniciraju i vrše svoje uloge. Na primjer, način na koji tvrtke i korisnici međusobno komuniciraju promijenio se u digitalnom gospodarstvu pod utjecajem računalne tehnologije i brzog dijeljenja informacija. Tvrtke danas prikupljaju velike količine podataka za analizu ponašanja potrošača, dok potrošači mogu...
Važnost korporativnog građanstva u strateškom usmjerenju multinacionalnih korporacija na primjeru Elan d.o.o.
Važnost korporativnog građanstva u strateškom usmjerenju multinacionalnih korporacija na primjeru Elan d.o.o.
Ana Marija Rosić
Svrha ovog diplomskog rada je utvrditi ulogu korporativnog građanstva u poslovanju multinacionalnih korporacija. Koncept korporativnog građanstva koji kroz četiri dimenzije koje obuhvaća – ekonomsku, pravnu, etičku i filantropsku podržava različite investicije korporacija u društvenu okolinu u kojoj posluje. Cilj svake korporacije je dugoročno biti održiv na tržištu. Velika involviranost potrošača te mnogobrojna konkurencija postavljaju ljestvicu visoko u svim aspektima...
Važnost kulturnih manifestacija u razvoju turizma na primjeru Dubrovačkih ljetnih igara
Važnost kulturnih manifestacija u razvoju turizma na primjeru Dubrovačkih ljetnih igara
Iva Prugovečki
Turizam je danas u Hrvatskoj najznačajnija gospodarska grana,a turistička putovanja postaju jedna od osnovnih ljudskih potreba. Samo sunce i more nisu višedovoljni za privlačenjeturista u destinaciju jer turisti traže nešto više. Kulturni turizam postaje sve popularniji turistima koji svoj odmor odluče provesti aktivnije. U svjetskim turističkim kretanjima bilježi se stalan porast interesa za putovanjima koja sadržavaju kulturnu komponentu. Turisti su počeli tražiti nova...
Važnost kulturološkog treninga za međunarodni zadatak za uspješnost kulturološke prilagodbe ekspatrijata
Važnost kulturološkog treninga za međunarodni zadatak za uspješnost kulturološke prilagodbe ekspatrijata
Doris Kotrla
Ovaj rad se odnosi na temu važnost kulturološkog treninga za međunarodni zadatak za uspješnost kulturološke prilagodbe ekspatrijata. Kroz rad se objašnjava važnost kulturološkog treninga za uspješnost kulturološke prilagodbe ekspatrijata zbog sve veće globalizacije te širenja velikih poduzeća izvan granica. Međunarodno poslovanje je danas neizbježno. Iz tog razloga ekspatrijatizam je počeo biti sve češća pojava u svakom poduzeću. Zapošljavanje novih zaposlenika ili...
Važnost kvalitete u uslužnoj djelatnosti hotelskih poduzeća
Važnost kvalitete u uslužnoj djelatnosti hotelskih poduzeća
Tatjana Žegarac
Kvalitetu možemo promatrati sa stajališta proizvođača, potrošača, tržišta i društva. Ovaj rad je fokusiran na kvalitetu sa stajališta kupaca, odnosno gostiju hotela u Hrvatskoj. Riječ je o kvaliteti u uslužnim djelatnostima i utjecaju na zadovoljstvo i ponašanje potrošača. Analizirat će se utjecaj kvalitete usluge na zadovoljstvo kupaca i ponašanja kupaca u hotelima u Republici Hrvatskoj. Također, analizirat će se čimbenici kvalitete usluga, kako bi se uvidjelo koji...
Važnost kvalitetnog selekcijskog procesa za suvremene organizacije
Važnost kvalitetnog selekcijskog procesa za suvremene organizacije
Natali Šalamon
Važnost dobro odabranih i kvalitetnih selekcijskih procesa prepoznata je u poslovnoj praksi suvremenih organizacija te je poznato da kvalitetan selekcijski proces predstavlja konkurentsku prednost u današnje vrijeme. Predmet istraživanja diplomskog rada je cjelovit selekcijski proces, od početne faze selekcijskog procesa pa do detaljne analize selekcijskih metoda i tehnika koje se najčešće koriste u suvremenom poslovanju. Analiziraju se faze, modeli i metrijska obilježja selekcijskih...
Važnost lokacije trgovačkog centra pri odabiru prodavaonice odjeće i obuće
Važnost lokacije trgovačkog centra pri odabiru prodavaonice odjeće i obuće
Manuela Matijević
Pojava trgovačkih centara donosi nove promjene koje se sve više uočavaju u kupovnim navikama potrošača. Potrošači zamjenjuju kupovinu u centru grada sa kupovinom u zatvorenim trgovačkim centrima. Razlog tome je taj što ih privlače ključni maloprodavači koji se nalaze u trgovačkim centrima. Trend pojave trgovačkih centara nakon Amerike širi se u Europu te u Hrvatsku, a primjetno je da također postoje različite strane i domaće definicije trgovačkih centara ovisno o zemljama...
Važnost malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s naglaskom na Sisačko - moslavačku županiju
Važnost malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s naglaskom na Sisačko - moslavačku županiju
Monika Grd
Poduzetništvo je u sadašnjim okolnostima ključan faktor razvoja svjetskog gospodarstva, a malo gospodarstvo postaje sve prisutniji pojam. Mala poduzeća su u Republici Hrvatskoj, ali i u Sisačko – moslavačkoj županiji najbrojniji i zapošljavaju najviše zaposlenih, no pokazatelji poslovanja pokazuju kako se treba povećati aktivnost gospodarstva jer pokazatelji nisu na zadovoljavajućoj razini. U razvoju malog gospodarstva bitne su inovacije i spremnost poduzetnika na promjene ali i...

Paginacija