Pages

Čimbenici lojalnosti marki zračnih prijevoznika kod turističkih i poslovnih korisnika
Čimbenici lojalnosti marki zračnih prijevoznika kod turističkih i poslovnih korisnika
Iva Zelenika
Zračna industrija veliko je tržište koje se suočava s konstantnim promjenama. Iako postoji velika potražnja, ona je naravno i ograničena. Kako bi došlo do razvijanja konkurentske prednosti marke zračnog prijevoznika, najbolja strategija koju mogu koristiti je razvijanje lojalnosti kod potrošača. U radu se pomoću anketnog istraživanja analiziraju i utvrđuju važnosti pojedinih čimbenika koji utječu na stvaranje lojalnih turističkih i poslovnih putnika. Rezultati istraživanja...
Čimbenici motivacije u ranoj fazi karijere-usporedba stavova mladih u Republici Hrvatskoj s najrazvijenijim zemljama Europske unije
Čimbenici motivacije u ranoj fazi karijere-usporedba stavova mladih u Republici Hrvatskoj s najrazvijenijim zemljama Europske unije
Dijana Gradski
U suvremenom poslovnom svijetu, ljudski potencijali ne smatraju se više troškom nego inputom koji poduzeću može stvoriti značajnu dodanu vrijednost, ali i konkurentsku prednost, pa kroz 21. stoljeće nastaju razne teorije i tehnike motiviranja sa svrhom povećanja efikasnosti ljudskog rada. S vemenom se razvio koncept menadžmenta ljudskih potencijala čiji je cilj pratiti rad svakog zaposlenika, a strategije nagrađivanja razviti do individualne razine. Danas je sve veći fokus na...
Čimbenici odanosti organizaciji generacije Y
Čimbenici odanosti organizaciji generacije Y
Maja Šuman
Postoje različiti unutarnji i vanjski, odnosno financijski i nefinancijski čimbenici koji utječu na stavove zaposlenika koji pripadaju generaciji Y i njihovu odanost organizaciji, te je za poslodavce veliki izazov zadržavanje i motiviranje milenijalaca koji su sa svojim obilježjima i razmišljanjima različiti od pripadnika generacije X i generacije Baby-boomera. Istraživanja pokazuju da se povećanje odanosti zaposlenika generacije Y može postići ulaganjem u njihov razvoj kroz...
Čimbenici potražnje za turističkim uslugama u RH
Čimbenici potražnje za turističkim uslugama u RH
Anđelina Grubelić
Poboljšanje životnog standarda i globalizacijski procesi na turističkom tržištu bitno su utjecali na promjene ponašanja turističkih potrošača. Dolazi do afirmiranja dodatnih, novih potreba, i do promjena u stavovima potrošača prema kvaliteti. Suvremeni turisti donose odluke o izboru turističke destinacije ovisno o tome zadovoljava li ponuda njihove potrebe, pruža li im nezaboravan doživljaj. Traže da ih se ponudom zainteresira, privuče i zadrži. Oni žele upoznati lokalnu...
Čimbenici prihvaćanja mobilnih aplikacija za dostavu hrane od strane potrošača
Čimbenici prihvaćanja mobilnih aplikacija za dostavu hrane od strane potrošača
Valentina Hrgovčić
Tehnološka postignuća poput pojave interneta, razvoja pametnih telefona i digitalnih platformi dovela je do razvoja nove vrste poslovnog modela, a riječ je o ekonomiji dijeljenja. Zbog praktičnosti i različitih mogućnosti koje nudi, tržište ekonomije dijeljenja raste iz dana u dan, a uz tržište mobilnih aplikacija predstavlja jedno od najbrže rastućih djelatnosti. Pojava mobilnih aplikacija za dostavu hrane na tržištu jedna je od vrsta ekonomije dijeljenja, a na području...
Čimbenici utjecaja na impulzivnu online kupovinu u modnoj industriji
Čimbenici utjecaja na impulzivnu online kupovinu u modnoj industriji
Ana Petrović
Impulzivna kupovina složeno je područje istraživanja, a tomu je pridonijela činjenica kako ju je nemoguće generalizirati. Ona ovisi o internim i eksternim čimbenicima koji mogu biti drugačiji za svakog kupca. Pojedini segmenti impulzivne kupovine učestalim istraživanjem uspješno su definirani, no razvojem tehnologije i interneta pojavila se online kupovina koja svakodnevno postaje sve popularnija. Novo online okruženje dovelo je do razvoja impulzivne online kupovine u kojoj...
Čimbenici utjecaja na kredibilitet u elektroničkoj komunikaciji od usta do usta na društvenim mrežama
Čimbenici utjecaja na kredibilitet u elektroničkoj komunikaciji od usta do usta na društvenim mrežama
Vita Sever
Cilj ovog diplomskog rada je istražiti i analizirati ulogu kredibiliteta u elektroničkoj komunikaciji od usta do usta na društvenim mrežama te identificirati i analizirati teorijske i empirijske spoznaje o ključnim čimbenicima utjecaja na kredibilitet. Brz tehnološki napredak i široka upotreba Interneta širom svijeta uzrokovali su evoluciju Web 2.0, nove generacije World Wide Weba. Zbog dvosmjernih komunikacijskih sadržaja, sve više potrošača koristi Web 2.0. alate za razmjenu...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje ekoloških prehrambenih proizvoda trgovačke marke
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje ekoloških prehrambenih proizvoda trgovačke marke
Mateja Salopek
Trgovačke marke, ili još i privatne marke, marke distributera, postale su potrošački fenomen među potrošačima, ali i među istraživačima tržišta. Inicijalno su one slovile kao proizvodi niske cijene i niske kvalitete te kao proizvodi koji su nužno kupovani tijekom recesijskih godina. Danas se trgovačke marke najčešće promatraju kroz perspektivu potrošačevog ponašanja i spremnosti na kupnju, kroz njihov utjecaj na imidž prodavaonice te čimbenike na kojima ove marke...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje energetski učinkovitih proizvoda među potrošačima generacije Y
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje energetski učinkovitih proizvoda među potrošačima generacije Y
Ante Bosnić
Promicanje energetske učinkovitosti je jedan od načina globalnog smanjenja emisija stakleničkih plinova. Posebice je u interesu država u razvoju koje se bore sa smanjenim emisija te kućanstava koja bi zatvaranjem jaza između namjere i kupnje te jaza u energetskoj učinkovitosti, mogla profitirati od nižih tekućih troškova energije. Primjenom okvira teorije planiranog ponašanja identificirali su se i vrednovali interni, društveni i eksterni čimbenici kako bi se pomoglo u...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje privatne marke u kategoriji kave
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje privatne marke u kategoriji kave
Iva Vulinec
Trendovi koji se vežu uz privatne marke jesu povećanje udjela na tržištu, povećanje njihove kvalitete, promjena imidža privatnih marki, premještanje potrošnje s proizvođačke na privatne marke, te sam potrošač koji je neodlučan i pokazuje veliku promjenjivost kada je u pitanju izbor marke. Na namjeru kupnje privatne marke utječu brojni čimbenici i njihov utjecaj se konstantno mjenja. Tako je i u kategoriji kave prehrambenom proizvodu koji svakodnevno koriste sve dobne skupine...
Čimbenici utjecaja na stvaranje lojalnosti virtualnim grupama
Čimbenici utjecaja na stvaranje lojalnosti virtualnim grupama
Katarina Matunec
Virtualne grupe imaju potencijal da marketinškim stručnjacima pruže bolje razumijevanje potrošača i priliku za kreiranje zajednice. Dostupna literatura pokazuje da čimbenici percipirana stručnost, bliskost, sličnost, informacijski utjecaj i normativni utjecaj utječu na stvaranje lojalnosti virtualnoj grupi, kreiranjem pozitivnih međuljudskih odnosa. Cilj rada je, stoga, istražiti ulogu interpersonalnih čimbenika u izgradnji lojalnosti virtualnim grupama. Kako bi se ispunio...
Čimbenici valutne izloženosti u Hrvatskoj
Čimbenici valutne izloženosti u Hrvatskoj
Maja Miletić
Hrvatske banke i financijske institucije izložene su velikom broju tržišnih rizika. Ukoliko dođe do promjene tečaja domaće valute u odnosu na stranu valutu, dolazi do pojave valutnog rizika, koji je jedan od najznačajnijih rizika u poslovanju banaka i financijskih institucija, a tako se prevaljuje i na građanstvo putem odobrenih kredita s valutnom klauzulom, kroz pojavu valutno induciranog kreditnog rizika. Pravovremeno i pravilno upravljanje tim rizicima razlikuje profitabilne i...

Pages