Pages

Značaj nautičkih sajmova u turističkoj ponudi Republike Hrvatske na primjeru Biograd Boat Showa
Značaj nautičkih sajmova u turističkoj ponudi Republike Hrvatske na primjeru Biograd Boat Showa
Dora Jelić
Ovaj diplomski rad istražuje značajnu ulogu nautičkih sajmova u turističkoj industriji Republike Hrvatske, fokusirajući se na Biograd Boat Show kao glavni primjer. Nautički sajmovi imaju višestruku ulogu u promicanju nautičkog turizma, poticanju gospodarstva, produljenju turističke sezone i predstavljanju hrvatske pomorske baštine. Konkretno, Biograd Boat Show služi kao platforma za lokalne i međunarodne tvrtke za izlaganje proizvoda, potiče gospodarski rast povećanjem prihoda...
Značaj niskotarifnog zračnog prometa u gradskom turizmu Republike Hrvatske
Značaj niskotarifnog zračnog prometa u gradskom turizmu Republike Hrvatske
Matea Radoš
Posljednih godina turizam u Hrvatskoj dobiva na sve većoj važnosti. Iz godine u godinu bilježi se kontinuirani rast inozemnih turista koji dolaze na ljetovanje dok sezona polako ali sigurno postaje sve duža. Niskotarifni zračni prijevoznici imaju značajnu ulogu za razvoj hrvatskog turizma, dok bi Hrvatska s druge strane trebala još više poraditi na tome da se uvede još veći broj linija koje povezuju hrvatske gradove sa inozemnim odredištima, i to ne samo u ljetnim mjesecima,...
Značaj pomorskog prometa za otočni turizam u Hrvatskoj
Značaj pomorskog prometa za otočni turizam u Hrvatskoj
Anamarija Glasnović
Rad sažima temeljne značajke pomorskog turizma koji su ključni za razvoj otočnog turizma u Hrvatskoj. Otočni turizam jedan je od najposebnijih oblika selektivnog turizma i kao takav je vrlo značajan za Hrvatsku jer je naša obala bogata otocima i jedna je od majznačajnijih u Europi obzirom na brojnosti i mogućnost razvoja otočnog turizma.
Značaj poslovnih anđela u financiranju startup poduzeća
Značaj poslovnih anđela u financiranju startup poduzeća
Tea Briški
Fokus ovog rada je definiranje značaja poslovnih anđela za financiranje startup poduzeća. Poslovni anđeli su neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlada poduzeća i poduzetnike te im pomažu u razvoju poduzeća. Oni financiraju startup poduzeća visokog rizika koja ne zadovoljavaju uvjete za financiranje od strane banaka ili fondova rizičnog kapitala te osim vlastitim kapitalom, doprinose razvoju poduzeća svojom ekspertizom, vještinama te...
Značaj poslovnih anđela za financiranje poduzetničkog pothvata
Značaj poslovnih anđela za financiranje poduzetničkog pothvata
Lucija Zgurić
Zaključak Poslovni anđeli su uspješni poduzetnici te uspješni lideri tvrtki/korporacija koji financiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata. To su neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu. Njihova je najveća vrijednost “pametno financiranje” — odnosno pružanje ekspertize, vještina...
Značaj primjene fleksibilnog proračuna u doba pandemije virusa COVID-19
Značaj primjene fleksibilnog proračuna u doba pandemije virusa COVID-19
Marko Ferić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati i pojasniti važnost primjene koncepta standardnih cijena, glavnog poslovnog plana i fleksibilnog proračuna u nesigurnim i nestabilnim vremenima kao što je to bilo tijekom 2020. godine u doba pandemije virusa COVID-19. Temeljem postavljenih teorija nekoliko autora doneseni su najvažniji zaključci vezani uz standardne troškove, glavni poslovni plan te fleksibilni proračun. Praktični dio obrađen je kroz brojne primjere koji trebaju olakšati i...
Značaj proračunskih klasifikacija u komparaciji proračunske potrošnje između županija
Značaj proračunskih klasifikacija u komparaciji proračunske potrošnje između županija
Diana Krndija
Proračun predstavlja akt, odnosno jedan je od najvažnijih dokumenata na razini države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dijelom javnog sektora Republike Hrvatske. U proračunu su na cjelovit i detaljan način objedinjene informacije o prihodima, primicima, te rashodima i izdacima. Također, na sistematiziran način u proračunu je prikazana struktura proračunske potrošnje ovisno o korištenoj proračunskoj klasifikaciji. U radu se objašnjava transparentnost...
Značaj radijsko-frekvencijske identifikacije za sigurnost poslovanja
Značaj radijsko-frekvencijske identifikacije za sigurnost poslovanja
Andrea Šibalić
Poslovna sigurnost predstavlja standardni način zaštite poslovnih procesa, važno je naglasiti da je pitanje zaštite poslovanja nužnost u svakom poslovnom obliku. Sigurnost je kontrola neizvjesnosti pri čemu se prepoznata opasnost svodi u granice prihvatljivog rizika. Diplomski rad tematizira sigurnost primjene radijsko-frekvencijske identifikacije na primjeru grupacije Inditex. Radio-frekvencijska identifikacija naziv je za tehnologiju koja automatski identificira objekte pomoću radio...
Značaj računovodstva za kontroling
Značaj računovodstva za kontroling
Ivana Vrkić
Kontroling je funkcija unutar poduzeća bez koje je teško zamisliti poslovanje poduzeća. Iako postoji mnoštvo literature koja se bavi proučavanjem računovodstva i kontrolinga, jako je malo literature koja uspoređuje i prikazuje poveznicu među njima. Ovim radom se povezuju ova dva područja te se na taj način znanstveno doprinosi značaju i važnosti kontrolinga te točnosti i preciznosti računovodstvenih podataka. Nakon objašnjenog i iznesenog profila kontrolinga iznosi se...
Značaj računovodstvene profesije u izvještavanju internih i eksternih korisnika
Značaj računovodstvene profesije u izvještavanju internih i eksternih korisnika
Ivana Konjević
Prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima dio je procesa uslijed kojeg nastaje financijski izvještaj. Financijski izvještaj finalni je proizvod računovodstvenog prikupljanja podataka. Proces prikupljanja i obrade podataka o nastalim poslovnim događajima obavlja računovođa te sastavlja financijske izvještaje. Financijske izvještaje koje sastavi računovođa koriste interni i eksterni korisnici. Internim korisnicima su potrebni kako bi uvidjeli kuda usmjeriti svoje...
Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama
Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama
Tomislav Korotaj
Financijske prijevare, uključujući pranje novca, predstavljaju ozbiljan problem u današnjem poslovnom svijetu. Banke kao najznačajnije financijske institucije posebno su izložene riziku prijevare i polako, ali sigurno pribjegavaju novim rješenjima u toj borbi. Računovodstvena djelatnost iznjedrila je novu profesiju - tzv. forenzično računovodstvo. Uloga revizije u poslovanju više je usmjerena na unaprjeđenje kvalitete rada organizacije. Novi forenzični odjeli primarno su...
Značaj revizijskih aktivnosti Europskog revizorskog suda za kreiranje javnih politika i zaštitu financijskih interesa Europske unije
Značaj revizijskih aktivnosti Europskog revizorskog suda za kreiranje javnih politika i zaštitu financijskih interesa Europske unije
Antea Radić
Revizijske aktivnosti i metodologija rada Europskog revizorskog suda zanimljivo su područje istraživanja iz više razloga. Jedan od njih je svakako i činjenica da se Sud bavi revizijom javnog sektora, ali ne može se smatrati tipičnom vrhovnom revizijskom institucijom. Sud je osnovan sa svrhom revizije financija Europske unije koja je nadnacionalna zajednica 28 država članica koje su samo djelomično prenijele svoj suverenitet na europske institucije. U obavljanju svojih revizijskih...

Pages