Pages

Značajke održivog razvoja i društvene odgovornosti u strategiji javnog željezničkog putničkog prijevoza
Značajke održivog razvoja i društvene odgovornosti u strategiji javnog željezničkog putničkog prijevoza
Damir Herceg
Predmet istraživanja ovog specijalističkog poslijediplomskog rada su značajke društvene odgovornosti i održivog razvoja koji se mogu prepoznati u potrebama za razvojem javnog prijevoza putnika, sa fokusom na željeznički prijevoz i proizvođače željezničkih vozila. Iako ekonomski, socijalni i ekološki aspekti prometa pokazuju komparativne prednosti korištenja željeznice, ona je još uvijek prilično zanemarena u odnosu na cestovni promet čemu pridonose neusklađeni tehnički i...
Značajke planiranja interne revizije
Značajke planiranja interne revizije
Elena Dragić
Radi ostvarivanja učinkovitosti revizijskog posla i usklađenosti odjela interne revizije sa zaposlenicima nužno je unaprijed isplanirati obavljanje interne revizije. Poslovi interne revizije moraju se planirati, kontrolirati i dokumentirati u svrhu određivanja prioriteta, ostvarivanja ciljeva te efikasne alokacije i korištenja ograničenih revizijskih resursa.
Značajke poslovanja malih obiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Značajke poslovanja malih obiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Iva Previšić
Obiteljska su društva važan gospodarstveni čimbenik na domaćem tržištu i komparativnim tržištima. Unatoč tomu, nisu uređena kao izdvojeni tip trgovačkog društva te nisu predmet zakonske regulacije ni druge klasifikacije. U tim društvima obitelj ima prevladavajući utjecaj na vođenje društva, kroz vlasničku ili upravljačku strukturu. Obiteljske tvrtke koje su ustrajale generacijama unatoč promjeni uvjeta teže operativnoj izvrsnosti, ali ne isključivo. Također su vješti u...
Značenje i popularnost prodavaonica rabljenih odjevnih predmeta
Značenje i popularnost prodavaonica rabljenih odjevnih predmeta
NUŠA ROSIĆ
U posljednjih nekoliko godina, često radi ekonomske situacije u zemlji, sve je više prodavaonica rabljenih odjevnih predmeta, tzv. prodavaonica iz druge ruke (second hand prodavaonice). U vrijeme krize i neimaštine mnogi su se odjevni predmeti kupovali u prodavaonicama rabljenih odjevnih predmeta, a taj trend se nastavio i do danas. U početku takvih prodavaonica nije bilo puno i ljudi su od njih zazirali, ali vremena su se promijenila i sve je manje onih kojima je neugodno obući nešto...
Značenje i važnost elektroničke trgovine kao kanala prodaje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj
Značenje i važnost elektroničke trgovine kao kanala prodaje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj
Paula Markser
Elektronička trgovina je već duže vrijeme najpopularniji kanal prodaje za kupce i potrošače, no njezina je popularnost izrazito narasla pojavom pandemije CORONA virusa, kao i svih mjera koje su uvedene kako bi se zaustavilo širenje virusa, jer se većina trgovaca morala fokusirati na prodaju svojih proizvoda velikim dijelom putem elektroničke trgovine. Stoga su i vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva prodaju svojih proizvoda pokušali preusmjeriti na elektroničku ...
Značenje i važnost marketinških odluka u maloprodaji
Značenje i važnost marketinških odluka u maloprodaji
Ana Šiljeg
SAŽETAK Predmet istraživanja ovog rada je percepcija kupaca o važnosti elemenata marketinškog spleta u maloprodaji. Marketinške odluke u maloprodaji obuhvaćaju: odluke o ciljnom tržištu, o asortimanu proizvoda i njegovoj nabavi, usluzi i ambijentu prodavaonice, cijeni proizvoda, promociji te odluke o lokaciji. Komuniciranje između prodavača i potrošača u maloprodajama podrazumijeva kontinuiranu aktivnost prije, za vrijeme i poslije kupnje, istodobno u oba smjera. Samo u takvim...
Značenje robnih terminskih tržišta u vrijeme ekonomske krize
Značenje robnih terminskih tržišta u vrijeme ekonomske krize
Sarah Ivanković
U ovom radu, obrađen je utjecaj robnih terminskih tržišta u kriznim vremenima. Terminsko trgovanje predstavlja robno trgovanje robnim i financijskim terminskim ugovorima. Ono ima poglavito značajnu ulogu u suvremenim uvjetima poslovanja, jer investitorima pruža zaštitu od rizika kao i mogućnost ostvarivanja velikih zarada. Terminsko trgovanje poglavito je razvijeno u razvijenim gospodarskim sustavima – Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Japanu i dr.. Terminsko...
Značenje, uloga i perspektive prodajnih profesionalaca u farmaceutskoj industriji s osvrtom na nove prodajne okolnosti uzrokovane pandemijom Covid-19
Značenje, uloga i perspektive prodajnih profesionalaca u farmaceutskoj industriji s osvrtom na nove prodajne okolnosti uzrokovane pandemijom Covid-19
Ivan Jurić
U ovom diplomskom radu se analizirala uloga i značenje prodajnih profesionalaca unutar farmaceutske industrije kroz povijest i danas. U prvom dijelu rada se pobliže objasnila uloga prodajnog profesionalca, definicija zanimanja te značaj u industrijama općenito. S obzirom na to da se uz pojam prodajnog profesionalca često veže pojam osobne prodaje i taj pojam se također obradio u sklopu ovog rada. Ova dva pojma su se tako stavila u okvir promotivnih i prodajnih aktivnosti prijeko...
Zračni promet Republike Hrvatske i inovacije u zračnim izletničkim turama
Zračni promet Republike Hrvatske i inovacije u zračnim izletničkim turama
Dora Zorko
U ovom radu predstavlja se zračni promet Republike Hrvatske i inovacije u zračno izletničkim turama. Rad sagledava razvoj zračnog prometa od njegovog nastanka pa sve do danas. Regulatorni okviri su pridonijeli razvoju strategije zračnog prometa u svijetu i u Hrvatskoj. Hrvatske zračne luke pokušavaju pratiti postojeće svjetske suvremene trendove zbog uske povezanosti i međuovisnosti turizma i gospodarstva države. Putnik više ne traži samo zračni prijevoz do destinacije već...
Zračni promet u funkciji razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije
Zračni promet u funkciji razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije
Vedrana Matijas Mandić
Zračni promet najmlađa je grana prometnog sustava koja opslužuje putničke te posebno turističke tokove. Postoje brojne prednosti koje zračni promet izdvajaju u odnosu na ostale prometne grane. Povezanost prometa i turizma je isprepletena i bez suvremenog prometa nema ni suvremenog turizma te je danas razvoj turizma nezamisliv bez i usko povezan sa zračnim prometom. Najveći udio prometne potražnje u zračnom prijevozu potaknut je upravo turizmom na obalnom pojasu Hrvatske. Cilj ovog...
ČIMBENICI IZBORA PRODAVAONICE PREHRAMBENIH EKOLOŠKIH PROIZVODA ZA PRIPADNIKE GENERACIJE Y
ČIMBENICI IZBORA PRODAVAONICE PREHRAMBENIH EKOLOŠKIH PROIZVODA ZA PRIPADNIKE GENERACIJE Y
Ivana Raič
Središnja tema diplomskog rada je provesti istraživanje i detaljnu analizu čimbenika koji mogu utjecati na pripadnike generacije Y kada odabiru maloprodajni oblik za kupnju prehrambenih ekoloških proizvoda te zaključiti koji su im od tih čimbenika najvažniji. Teorijski dio rada daje pregled kupovnog ponašanja generacije Y, njihovih preferencija u izboru maloprodajnog oblika te stavova o ekološkoj prehrani i načinu života. Nakon toga slijedi poglavlje o tržištu prehrambenih...
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA MLADE PRI KUPOVINI ORGANSKIH PROIZVODA
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA MLADE PRI KUPOVINI ORGANSKIH PROIZVODA
Robert Vozetić
Održivi razvoj i organska hrana aktualne su teme u svijetu posljednjih nekoliko desetaka godina. Sve gospodarske grane i područja traže nove načine kako osigurati dugoročni opstanak i razvoj određenog proizvoda ili usluge na tržištu. Kao rješenje, nalazi se upravo održivi razvoj i organska proizvodnja koja teži zadovoljenju maksimalne ekonomske koristi, uz poboljšanje kvalitete života ljudi na Zemlji, kao i očuvanju i zaštiti okoliša. Potrošači se, također, sve...

Pages