Pages

Značaj financijskih izvještaja za uspješno upravljanje poduzećem
Značaj financijskih izvještaja za uspješno upravljanje poduzećem
Ivan Sonarić
Analiza financijskih izvješća najvažniji je dio ocjene poslovanja društva. Analiza omogućava odgovor na pitanje kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju i kako poboljšati rezultat u narednom razdoblju. Ona predstavlja preduvjet racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva. Željeni rezultati poslovanja poduzeća ne mogu se dobiti bez adekvatnih financijskih izvještaja te je obveza svakog poduzeća redovno sastavljati obračune i dostavljati ih nadležnim tijelima....
Značaj hrvatske vojske kroz prizmu članstva u NATO Savezu
Značaj hrvatske vojske kroz prizmu članstva u NATO Savezu
Klara Gašparović
Vojna industrija Republike Hrvatske najviše se počela razvijati za vrijeme Domovinskog rata kada se javila velika potreba za naoružanjem hrvatske vojske i dragovoljaca te se od tada sve više ulaže u vojnu opremu. Već tada su se počeli isticati određeni proizvođači te vrste opreme što je rezultiralo i njihovim kasnijim priznanjem na globalnoj razini. Ulaskom u NATO Savez, 2009. godine, Hrvatska je dodatno povećala svoju sigurnost i količinu opreme kako ljudske tako i materijalne....
Značaj i objava bilješki uz financijsko izvještivanje banaka
Značaj i objava bilješki uz financijsko izvještivanje banaka
Ana Dangubić
Banke i bankarsko poslovanje igraju jednu od ključnih uloga u suvremenom gospodarstvu. Alokacijom sredstava utječu na gospodarski rast i razvoj svake pojedine zemlje. U svojem svakodnevnom poslovanju susreću se sa više vrsta rizika kao što su kreditni rizik, kamatni rizik, tržišni rizici te operativni rizik. Zbog same kompleksnosti njihovog poslovanja, ali i njihove uloge, postoji potreba za regulacijom njihovog poslovanja te nadzorom kako bi se utvrdilo da li poštuju važeće zakone...
Značaj i perspektive razvoja osiguranja poljoprivrede
Značaj i perspektive razvoja osiguranja poljoprivrede
Leon Leko
Predmet istraživanja u ovom diplomskom radu je poljoprivredno osiguranje te njegov značaj i perspektiva. Cilj rada je sistematizirati karakteristike i ponudu poljoprivrednog osiguranja Europske unije i Republike Hrvatske, te utvrditi značaj i perspektivu poljoprivrednog osiguranja. Osiguranje danas predstavlja jedan od temeljnih metoda transfera rizika, kako za privatne tako i za poslovne korisnike. Isto vrijedi i za poljoprivredu koja je iznimno rizičan posao, a...
Značaj i uloga franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Značaj i uloga franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Ema Culi
Tema specijalističkog poslijediplomskog rada obrađuje značaj i ulogu franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Franšiza kao model poslovanja predstavlja način širenja poslovanja uz značajne prednosti kao što je potreba za manjim inicijalnim kapitalom za početak poslovanja, manji je rizik od neuspjeha, koristi se uspješno i poznato poslovno ime i stečena reputacija na tržištu, a standardni proizvod i kvaliteta se prodaju kroz potvrđeni sistem poslovanja....
Značaj industrije video igara s osvrtom na stanje u Republici Hrvatskoj
Značaj industrije video igara s osvrtom na stanje u Republici Hrvatskoj
Mislav Karamatić
Industrija video igara u današnjem svijetu predstavlja jednu od najmoćnijih medijskih industrija u svijetu svakodnevno ostvarujući rastuće poslovne rezultate, broj zaposlenih u njoj kao i rastuće trendove širenja tržišta diljem svijeta. Video igra je elektronička igra koja se može igrati na računalnom uređaju, kao što je osobno računalo, igraća konzola ili mobilni telefon. Osim osobnih računala, postoje i drugi uređaji koji imaju sposobnost igranja igara, ali nisu namjenski...
Značaj informacijsko komunikacijske tehnologije za razvoj društvenog poduzetništva
Značaj informacijsko komunikacijske tehnologije za razvoj društvenog poduzetništva
Marina Juričić
Informacijsko komunikacijska tehnologija predstavlja ključan resurs u poduzeću jer omogućava organizaciji rast, stabilnost i konkurentnu prednost na tržištu. Cilj diplomskog rada je istražiti i prikazati stanje i trendove informacijsko-komunikacijske tehnologije u poduzetništvu, odnosno uloga iste u promociji na primjeru udruge Marijanski zavjet za domovinu. Te dokazati mogu li udruge iskoristiti opću privrženost društvenim mrežama i aktivirati korisnike istih na povezivanje...
Značaj kibernetičkog kriznog menadžmenta za sigurnost poslovanja na primjeru telekomunikacijskog poduzeća
Značaj kibernetičkog kriznog menadžmenta za sigurnost poslovanja na primjeru telekomunikacijskog poduzeća
Katarina Jelić
Napretkom tehnologije raste i broj prijetnji s kojima se poduzeća susreću, a posebnu pozornost hakera zaokupljaju telekomunikacijska poduzeća koja u svakodnevnom poslovanju koriste osobne podatke korisnika. Upravo ranjivost koju telekomunikacijska poduzeća imaju te manjak znanja o sigurnosti poslovanja u telekomunikacijskoj industriji navode na pisanje ovog rada. Na početku rada upoznajemo se s teorijskim znanjima o kriznom menadžmentu te s njegovom ulogom u zaštiti kibernetičke...
Značaj međunarodnih financijskih institucija za gospodarsku diplomaciju
Značaj međunarodnih financijskih institucija za gospodarsku diplomaciju
Irena Magdić
Gospodarska diplomacija se bavi ekonomskim odnosima između država, ali i između država i drugih aktera. Diplomacija je najstariji način suradnje među državama i ima mnoštvo klasifikacija, a ovaj rad se usredotočuje na gospodarsku diplomaciju, njezine značajke i funkcije. Funkcije se odnose na promociju domaćeg gospodarstva i domaćeg proizvoda, privlačenje inozemnih investitora uz zaštitu tuzemnog tržišta te probitak na inozemno i međunarodno tržište. Pri tome, za razvoj...
Značaj mobilnih tehnologija pri uvođenju edukacijsko - zabavnih prostorija za studente
Značaj mobilnih tehnologija pri uvođenju edukacijsko - zabavnih prostorija za studente
Ivona Miljko
Mobilne komunikacije su postale neizostavni dio svakodnevnog života. Gotovo više i ne postoji segment gdje mobilna tehnologija ne nalazi svoju primjenu. Mobilno poslovanje odnosno poslovanje u pokretu označava početak nove ere inovacija u poslovanju. Osobna računala i Internet odredili su izgled elektroničkog poslovanja, dok je mobilno poslovanje dobilo zadatak proširenja i poboljšanja načina organiziranja i vođenja posla i tako promijenila odnose između poduzeća, klijenata,...
Značaj nabavne funkcije u prehrambenoj industriji
Značaj nabavne funkcije u prehrambenoj industriji
Marija Sabljić
Upravljanje lancem opskrbeu prehrambenoj industriji uključuje aktivnosti ili radnje od proizvodnje, distribucije i potrošnje za učinkovito upravljanje pitanjima kvalitete i sigurnosti hrane. Uloga nabave postala je više strateška, što je dovelo do promjena u upravljuanju nabavom. Uloga strategije nabave također se povećala, a danas je neophodno da tvrtke imaju strategije nabave kako bi definirale svoje djelovanje u tom sustavu. Strategija nabave sastoji se od nekoliko elemenata a...
Značaj nafte i robnih burzi u zemljama u razvoju
Značaj nafte i robnih burzi u zemljama u razvoju
Filip Lisec
Pojam zemlje u razvoju obuhvaća gospodarstva između razine razvijenog i nerazvijenog čija tržišta kapitala nemaju visok stupanj razvoja, već se umjesto vrijednosnih papira trguje robom. Robne burze podrazumijevaju kupovinu i prodaju plemenitih metala, nafte te poljoprivrednih proizvoda. Riječ je o prirodnim bogatstvima koji mogu doprinijeti gospodarskom razvoju pa se zato stručni doprinos rada ogleda kroz uvid u značajnost robnih burzi za zemlje u razvoju. Među robama...

Pages