Pages

Zastupljenost lokalne hrane u HORECA sektoru
Zastupljenost lokalne hrane u HORECA sektoru
Sonja Ganić
U posljednjih nekoliko godina sve je više naglašena ideja o razvoju lokalnog prehrambenog sustava, odnosno proizvodnje lokalno uzgojene hrane. Sustavlokalne hrane obuhvaća procese sađenja, proizvodnje, obrade, a u konačnici i samu prodaju hrane unutar određenoga geografskog prostora. Tako se uz pojam lokalne hrane vezuje i pojam 'kratki lanac opskrbe' sa smanjenim brojem posrednika. Međutim, ne postoji pravno usuglašena definicija pojma lokalne hrane, odnosno određivanje granice...
Zaštita i sigurnost podataka u integriranim računovodstvenim informacijskim sustavima
Zaštita i sigurnost podataka u integriranim računovodstvenim informacijskim sustavima
Kristina Bajac
U vrijeme snažnog utjecaja globalizacije i konkurencije teško je pronaći područje poslovanja koje nije pod utjecajem informacijskih tehnologija. Sukladno tome integrirani računovodstveni informacijski sustavi postali su nezaobilazni u današnjem visoko integriranom poslovnom svijetu. Visoka razina primijenjenosti i visoka razina integriranosti računovodstvenih informacijskih sustava nameće sve češća pitanja o sigurnosti podataka i informacija. Organizacije i računovodstveni odjeli...
Zaštita od inflacije na hrvatskom tržištu kapitala
Zaštita od inflacije na hrvatskom tržištu kapitala
Matija Čemerin
Zaštita od inflacije podrazumijeva investiranje u zlato, obveznice, dionice i nekretnine kako bi se smanjio negativan utjecaj inflacije odnosno, učinak pada kupovne moći. Zbog nedostatka adekvatne strategije za zaštitu od inflacije, ovaj diplomski rad razmatra mogućnost zaštite od inflacije na hrvatskom tržištu kapitala koristeći šest sektorskih indeksa izlistanih na Zagrebačkoj burzi (ZSE). Na temelju podataka od travnja 2013. do prosinca 2022. godine, provedena je analiza...
Zaštita okoliša uvođenjem ekoloških poreza u Republici Hrvatskoj i koliko smo usklađeni s Europskom unijom
Zaštita okoliša uvođenjem ekoloških poreza u Republici Hrvatskoj i koliko smo usklađeni s Europskom unijom
Ružica Berišić
U današnje vrijeme, porast broja stanovnika i broja ekonomija u svijetu imaju veliki utjecaj na svjetske resurse koji su ograničeni. Ekološki problemi postaju globalni i zbog toga im se treba posvetiti velika važnost. Upravo zbog toga nužno je kreirati politiku zaštite okoliša koja bi ostvarila ciljeve održivog gospodarskog razvoja, očuvanje bioraznolikosti, zaštite ekosustava te globalne ekološke ravnoteže. Ovim radom definirat će se pojmovi zaštite okoliša, održivog razvoja...
Zaštita osobnih podataka u elektroničkom poslovanju
Zaštita osobnih podataka u elektroničkom poslovanju
Patricia Ravić
U ovom radu prikazana je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation- dalje GDPR) u elektroničkom poslovanju financijskih institucija. Uvođenje GDPR-a postavilo je nove standarde i uvjete korištenja osobnih podataka posebno u slučajevima kada se radi o fizičkim osobama. Financijski sektor zbog svojeg specifičnog djelokruga koristi osobne podatka kao sastavni dio regularne obrade dokumentacije i izvještavanja. Upravo iz tog razloga financijski...
Zaštita potrošača i financijska pismenost kao preduvjet stvaranja financijski odgovornih potrošača
Zaštita potrošača i financijska pismenost kao preduvjet stvaranja financijski odgovornih potrošača
Tina Ralašić
Suvremeni svakodnevni život nezamisliv je bez financijskih institucija i njihovih usluga, a posljednja globalna kriza ukazala je na važnost zaštite potrošača i fenomen financijske pismenosti. Zaštita potrošača ističe zakone i propise koje financijske institucije moraju poštivati prilikom pružanja informacija. Financijska pismenost pak donosi i financijska znanja, ponašanje i vještine potrebne za donošenje informiranih i odgovornih potrošačkih odluka. Stoga je cilj ovoga rada...
Zaštita potrošača kod pružanja usluga javnog prijevoza
Zaštita potrošača kod pružanja usluga javnog prijevoza
Diana Obranović
Zaštita potrošača kod pružanja usluga javnog prijevoza postaje sve češća tema u svakodnevici iz razloga što se osviještenost potrošača trajno povećava i jača, čime zaštita potrošača ujedno dobiva sve veći značaj. Kako bi došlo do daljnjih promjena te poboljšanja kvalitete pružene usluge, neophodno je da zahtjevi i potrebe potrošača najprije budu adekvatno i pravovremeno prepoznati kroz sve vrste javnog prijevoza. Da bi se tržišno natjecanje između različitih grana...
Zaštita potrošača kod ugovora o financijskom leasingu
Zaštita potrošača kod ugovora o financijskom leasingu
Ida Rudnički
U ovom diplomskom radu istražuju se metode i prava zaštite potrošača kod ugovora o financijskom leasingu. Polazište je definiranje posla leasinga, vrsta leasinga te osnovnih značajki financijskog leasinga. U kontekstu financijskog leasinga daje se dublji uvid u stavke ugovora o financijskom leasingu. Također, dodatan naglasak stavlja se na potencijalne rizike pri ugovaranju financijskog leasinga na koje bi potrošači trebali obratiti pozornost. Definiranjem prava potrošača u...
Zaštita potrošača na primjeru osiguranja od automobilske odgovornosti
Zaštita potrošača na primjeru osiguranja od automobilske odgovornosti
Ivana Pušić
U posljednje vrijeme se sve više priča o problemu financijske pismenosti osiguranika glede vlastitog osiguranja. Nastoji se pronaći najbolji sustavni koncept kako bi se riješio problem umanjenosti zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Problem se očituje pri sve većoj nemotiviranosti osiguranika da uopće čitaju ugovor o osiguranju prije samog potpisa. Nezainteresiranost osiguranika najčešće vodi do krivih informacija i problema s osiguravajućim kućama. Glavni cilj...
Zaštita potrošača u on-line kupovini i financijskim transakcijama
Zaštita potrošača u on-line kupovini i financijskim transakcijama
Andreja Ćosić
Kako bi pružatelji elektroničkih usluga održali korak s konkurencijom nužna je prilagodba novonastalim uvjetima na tržištu. Pri tome se posebna pozornost treba posvetiti potrošačima i njihovim pravima i sigurnosti jer upravo su potrošači glavni pokretači novih trendova i pokretači tržišnog razvoja. Korištenje on-line transakcija sa sobom povlači uklanjanje barijera klasične trgovine i omogućava cijelodnevnu dostupnost tržišta potrošaču pri čemu je nužna uspostava...
Zaštita potrošača u on-line kupovini i financijskim transakcijama
Zaštita potrošača u on-line kupovini i financijskim transakcijama
Josipa Krajnović
Trgovina danas na tržištu doživljava znatne promjene. Uz tradicionalan oblik prodaje i klasične kanale distribucije, javlja se i on-line trgovina koja omogućava kupovinu na daljinu putem Interneta. Razvoj on-line trgovine javio se kao posljedica rasta i razvoja naprednih tehnologija i inovacija u poslovanju. Internet je izmijenio svijet oko nas, počeo je sudjelovati u kreiranju našeg razvoja, ponašanja, društvenih normi, pa čak i promjene navika. U radu će se objasniti kako...
Zaštita potrošača u on-line transakcijama u trgovini
Zaštita potrošača u on-line transakcijama u trgovini
Maja Marčec
Kupovina proizvoda on-line bilježi stalni rast posljednjih godina, što povećava potrebu za zaštitom potrošača u tom aspektu trgovine. Potrošači se danas još uvijek ne osjećaju potpuno zaštićeni prilikom on-line kupovine, te se boje zlouporabe osobnih podataka i podataka kreditne kartice. Postoje vladine i nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava potrošača, te je njihova zadaća informirati potrošača o njihovim pravima u on-line kupovini proizvoda. Glavni razlozi iz...

Pages