Pages

Zaštita potrošača u proizvodima životnog osiguranja s elementima ulaganja
Zaštita potrošača u proizvodima životnog osiguranja s elementima ulaganja
Stella Šimunović
U radu se prikazuje pregled temeljnih pojmova i propisa vezano uz zaštitu potrošača u proizvodima životnog osiguranja s elementima ulaganja. Navedene su osnovne definicije proizvoda životnog osiguranja s elementima ulaganja i pojma potrošača u navedenom proizvodu, kako ga definira zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske. Prikazan je povijesni razvoj zakonodavnog okvira Europske unije vezano uz proizvode životnog osiguranja s elementima ulaganja, te trendovi potrošača...
Zaštita potrošača u pružanju usluga
Zaštita potrošača u pružanju usluga
Andrea Ivanković
Tema ovog rada je pregled i analiza čimbenika koji karakteriziraju zaštitu potrošača u Europskoj uniji (EU) i Republici Hrvatskoj, uže usmjereno na tržište pružanja usluga. Tržište usluga je tržište koje karakterizira širok raspon usluga, te raznolikost istih, kao i specifičnosti određenih usluga i njihovog utjecaja na potrošače. Svaki segment tržišta usluga je specifičan, kako u svojim učincima, tako i u pogledu dobrih i loših praksi, te kako sveobuhvatna analiza...
Zaštita prava potrošača kod ugovora o organiziranju putovanja
Zaštita prava potrošača kod ugovora o organiziranju putovanja
Martina Ivaniš
Individualizacija i globalizacija putovanja te razvoj internetskog tržišta, doveli su do nužnih izmjena u zakonodavstvu Europske unije. Osnovni cilj ovoga rada je znanstvena analiza hrvatskog i europskog zakonodavnog okvira kod zaštite prava potrošača kao putnika prilikom korištenja turističkih usluga te analiza prava i obveza pružatelja usluga paket aranžmana, odnosno usluga koje proizlaze iz ugovora o organiziranju putovanja. Svrha je rada prikazati potrebu za reformom Direktive...
Zaštita prava potrošača na digitalnom tržištu
Zaštita prava potrošača na digitalnom tržištu
Ivan Leko
Digitalno tržište postaje tržište sa najvećim potencijalom za rast, kako u svjetskim razmjerima, tako i na području Europske Unije, posebno uzimajući u obzir jedinstveno tržište putem kojeg je potrošačima omogućeno brže i jednostavnije korištenje potrebnih usluga putem digitalnih kanala. Cilj diplomskog rada je istražiti kakvo povjerenje potrošači imaju i koliko su sigurni prilikom korištenja financijskih usluga putem digitalnih kanala. Pojedini korisnici takvih...
Zaštita prava potrošača pri kupnji elektroničkih uređaja
Zaštita prava potrošača pri kupnji elektroničkih uređaja
Monika Kušt
Ovaj diplomski rad temelji se na istraživanju svijesti potrošača o njihovim pravima pri kupnji elektroničkih uređaja te analizira kako potrošačka politika utječe na zaštitu tih prava. Unatoč zakonskoj zaštiti, pitanje je kako potrošači percipiraju tu zaštitu i koliko su svjesni svojih prava. Tržište elektroničkih uređaja pruža niz izazova u vezi s potrošačkim pravima, uključujući zakone, jamstvene rokove i pritužbe. S obzirom na brzi tehnološki napredak, potrošači...
Zaštita privatnih mreža korištenjem vatrozida
Zaštita privatnih mreža korištenjem vatrozida
Ante Marić
Sigurnost informacijskih sustava postala je jedna od najvažnijih točki fokusa u svakodnevnom poslovanju. Mrežni resursi velikih korporacija te malih i srednjih poduzeća postali su česta meta napada s obzirom da preuzimanje kontrole nad tim resursima može pružiti napadačima veliku materijalnu korist. Međutim, unatoč velikim rizicima koji mogu nastupiti ukoliko adekvatne mjere zaštite nisu implementirane, mala i srednja poduzeća se ponekad odlučuju na odustajanje od primjene ovih...
Zaštita trećih oštećenih osoba ugovorom o osiguranju od automobilske odgovornosti
Zaštita trećih oštećenih osoba ugovorom o osiguranju od automobilske odgovornosti
Sofija Šutalo
Obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti uređuju se oni odnosi temeljem kojih se oštećenim osobama osigurava naknada štete. Već u trenutku kada se pojavilo prvo motorno vozilo koje je samom svojom upotrebom dovelo i do prvih prometnih nezgoda počela se u svim zemljama svijeta razvijati ideja da se zakonski uredi pitanje odgovornosti vlasnika odnosno korisnika motornih vozila za one štete koje pretrpe treće osobe. Prvi način koji se pojavio kao osiguranje od štete koja...
Zaštita voda kao društvena odgovornost poduzeća
Zaštita voda kao društvena odgovornost poduzeća
Mateja Kozarić
U ovom radu piše se o razvoju društveno odgovornog poslovanja i zaštiti voda od strane društveno odgovornih poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje je stvarnost, koju je nametnula globalizacija, obilježava ga razvoj informacijskih tehnologija, bolja organiziranost civilnog sektora, bolje obrazovani potrošači i ekološki osvještenije građanstvo. Pošto je voda jedan od najvažnijih prirodnih resursa, zaštiti voda se treba u potpunosti posvetiti. Skoro sve djelatnosti sa sobom...
Zdrava hrana u supermarketima
Zdrava hrana u supermarketima
Nives Dogša
U posljednjih dvadesetak godina značajno se, gotovo i drastično promijenio sveobuhvatni način života suvremenoga čovjeka: povećao se broj stanovnika u gradovima, a smanjio u ruralnim sredinama, napravljen je odmak od domaće, ekološke hrane, ubrzao se životni ritam i, shodno tome, promijenila se i prehrana, kao i cjelovit odnos prema njoj. Kako bi se spriječila daljnja šteta uzrokovana nezdravom prehranom koja prati naznačeni tempo života i rada, u zadnje se vrijeme sve više i...
Zdravstveni sustav i načini njegovog financiranja
Zdravstveni sustav i načini njegovog financiranja
Marko Bešker
Zdravstveni sustav treba imati za cilj unaprijediti zdravlje stanovništva i očuvati ga, međutim javlja se problem načina financiranja zdravstvenog sustava. Financiranje zdravstvenog sustava predstavlja bitnu odrednicu zdravstva, a postoje tri temeljne metode financiranja: Bismarckov model, Beveridgeov model te tržišni model. Bismarckov model funkcionira na načelu solidarnosti i uzajamnosti, odnosno na temelju doprinosa koje plaća radno aktivno stanovništvo. Beveridgeov model je...
Zelena i digitalna tranzicija zemalja EU
Zelena i digitalna tranzicija zemalja EU
Maja Popijač
Zelena i digitalna tranzicija predstavljaju ključne strategije zemalja Europske unije koje za cilj imaju suočavanje sa izazovima 21. stoljeća. Zelena i digitalna tranzicija se međusobno prepliću i podržavaju, a cilj im je ostvariti održiv i konkurentan ekonomski razvoj uz istovremeno očuvanje okoliša. Zelena tranzicija fokusira se na smanjenje emisija stakleničkih plinova, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i zaštitu biodiverziteta. S druge strane digitalna...
Zelena javna nabava
Zelena javna nabava
Nina Klepić
Zelena javna nabava je instrument kojim se potiče održiva proizvodnja i potrošnja nabavom proizvoda, usluga i radova sa smanjenim utjecajem na okoliš. Ovaj koncept stvoren je iz potrebe za rješavanjem negativnih socijalnih, ekonomskih i ekoloških prilika jer trenutačna dinamika trošenja prirodnih resursa nije održiva. Tijela javne vlasti, koristeći svoju kupovnu moć za odabir ekološki prihvatljivih proizvoda, usluga i radova, pružaju važan doprinos održivoj proizvodnji i...

Pages