Pages

Višekriterijski model poslovnog odlučivanja u sustavu javne nabave
Višekriterijski model poslovnog odlučivanja u sustavu javne nabave
Darko Josipović
U Republici Hrvatskoj se kao kriterij za odabir ponude pretežno primjenjuje kriterij najniže cijene. Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude vrlo je rijetka, što je u opreci s praksom drugih država članica Europske unije, gdje je pristup upravo suprotan u smislu da primjena kriterija najniže cijene predstavlja iznimku. Istina je kako je, s gledišta naručitelja, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude složenija jer iziskuje kudikamo više priprema i analiza....
Vjerski turizam Marije Bistrice
Vjerski turizam Marije Bistrice
Nikolina Lepčin
Razvoj vjerskog turizma seže u daleku prošlost kada su ljudi odlazili na hodočasnička putovanja iz raznih motiva, od sudjelovanja u obredima, štovanja bogova te iskazivanja pobožnosti u hramovima, džamijama i crkvama. Kasnije se motivi proširuju te ljudi sve više odlaze u vjerska središta kako bi istražili ponudu kraja i zadovoljili svoje potrebe za putovanjem. Danas vjerski turizam poprima sve veću važnost u cijelom svijetu. Sve se više razvijaju vjerska središta, koja osim...
Vjerski turizam na primjeru svetišta Majke Božje Bistričke
Vjerski turizam na primjeru svetišta Majke Božje Bistričke
Karla Barišić
Turizam je postao jedan od najznačajnijih sektora u svjetskom gospodarstvu, a raznolikost turističkih oblika i interesa omogućila je razvoj brojnih specijaliziranih oblika putovanja. Jedan od tih oblika je vjerski turizam koji se temelji na posjetama vjerskim mjestima koja imaju duhovni i religijski značaj. Vjerski turizam privlači vjernike, hodočasnike i znatiželjnike koji žele istražiti i doživjeti različite aspekte vjere, duhovnosti i kulturnog nasljeđa. Vjerska mjesta, kao...
Vjerski turizam u Fatimi
Vjerski turizam u Fatimi
Magdalena Cvitić
Vjerski turizam je grana turizma koja uključuje ljude koji putuju u vjerske svrhe (kao što je hodočašće) ili za razgledavanje sadržaja od vjerskog značaja. Vjerski turizam važna je grana turizma iz više razloga. Omogućuje ljudima da se povežu sa svojom vjerom na način na koji to inače ne bi mogli. U kontekstu Portugala, Fátima je jedan od gradova najprikladnijih za razvoj turističkih aktivnosti povezanih s religijom. Jedna je od glavnih točaka privlačenja velikog broja...
Voda kao prirodni resurs
Voda kao prirodni resurs
Ozana Strunje
Voda postaje sve zastupljenija tema na vanjsko-političkom planu. Iako primarno povezana s klimatskom diplomacijom, voda danas predstavlja jedan od prioritetnih područja međunarodne razvojne suradnje na globalnoj razini. S obzirom na važnost vode za život te njenu čvrstu povezanost sa društveno-ekonomskim razvojem čovječanstva, za svaku je državu važno posjedovati relevantne informacije koje će služiti kao podloga donositeljima politika o vodnim resursima. Prema količini...
Voda kao prirodni resurs u agroekosustavu
Voda kao prirodni resurs u agroekosustavu
Josipa Širić
Voda je najzastupljenija tvar u građi svih živih bića te vodom zadovoljavamo osnovnu ljudsku potrebu. Voda je i transportni medij, sredstvo za proizvodnju energije, hrane, roba, lijekova, prostor za rekreaciju. Ukupni količina svježe vode u tekućem stanju, koja je dostupna za razne ljudske potrebe, u neprekidnom su opadanju. Tako se raspoloživost dostupnih vodnih resursa u zadnji 50 godina smanjila gotovo dvostruko. Navedeno se može pojasniti prije svega intenzivnim rastom broja...
Vodikova ekonomija
Vodikova ekonomija
Magdalena Bešlić
U suvremenom svijetu koji se odlikuje iznimnim gospodarskim i tehnološkim napretkom, sve je više očita i negativna strana nekontroliranog napretka koja se najočitije manifestira na okolišu. Suočeni s izazovom potrebe za napretkom i održavanjem već postojećeg napretka, znanstvenici i političari pokušavaju pronaći najbolji način da tehnologija kojom se čovječanstvo koristi bude čista. Jedan od najboljih odgovora na takva nastojanja nalazi se upravo u vodiku, plinu bez boje i...
Vodstvo i žene vođe u suvremenom poslovanju
Vodstvo i žene vođe u suvremenom poslovanju
Anita Reizović
Rijetki menadžeri razumiju koliko je značajan njihov stil vođenja na učinak i zadovoljstvo njihovih zaposlenika. Oni određuju materijalne i nematerijalne nagrade i kazne koje često oblikuju ponašanje zaposlenika te utječu na učinak, motivaciju i stav. Postoji mnogo literature koja se bavi tematikom vodstva i različitim stilovima vođenja. U osnovi možemo reći da su se razvila tri stila vodstva: autokratski, demokratski i laissez-faire. U zadnjem desetljeću se stilovi vodstva...
Volatilnost vozarina na pomorskom tržištu u pandemijsko doba
Volatilnost vozarina na pomorskom tržištu u pandemijsko doba
Mia Dragica Milković
Stabilnost opskrbnih lanaca posljednjih godina ugrožena je pod utjecajem raznih pritiska, a pandemija uzrokovana COVID-19 virusom dodatno je uzdrmala cjelokupno svjetsko tržište. Najveći dio svjetske trgovine odvija se pomorskim putem, a poremećaji uzrokovani COVID-19 virusom uzrokovali su poremećaje na pomorskom tržištu kao niti jedna kriza ranije. Brodarska poduzeća, ali i sva ostala čije sirovine ili roba dolaze pomorskim putem suočeni su s velikim izazovima. Osim što je...
Volontiranje u novom svjetlu : uloga covid-19 pandemije kao katalizatora promjena u praksama volontiranja
Volontiranje u novom svjetlu : uloga covid-19 pandemije kao katalizatora promjena u praksama volontiranja
Josipa Božić
Cilj istraživanja bio je identificirati suštinske promjene u praksama volontiranja unutar udruge "Krijesnica" koje su se dogodile tijekom i nakon globalne pandemije Covid-19. Provedena je temeljita anketa između 68 volontera iz organizacije, što čini respektabilan postotak povratnih odgovora od 68% u odnosu na ukupan broj registriranih volontera, koji iznosi 100. Istraživanje je obuhvatilo analizu zastupljenosti volontera prema spolu, dobi i stručnoj spremi, njihove aktivnosti i...
Vođenje humanitarne organizacije u kriznim uvjetima
Vođenje humanitarne organizacije u kriznim uvjetima
Robert Markt
Izgradnja, upravljanje i vođenje sustava u gospodarstvu, državi ili vojsci godinama pa čak i stoljećima predstavlja izazov ne samo za dionike tih sustava već i za znanstvenu zajednicu. To su sustavi koji su utemeljeni na strukturama, na ulogama, na procedurama, na interesu. S druge strane nevladine organizacije, neprofitne organizacije, udruge građana do jučer smatrane organizacijama na marginama društva u vremenu u kojem jedna kriza smjenjuje drugu, u vremenu u kojem gotovo svi...
Vođenje projekata i važnost faze planiranja u isporuci poslovnih rješenja u djelatnosti telekomunikacija
Vođenje projekata i važnost faze planiranja u isporuci poslovnih rješenja u djelatnosti telekomunikacija
Iva Ljubičić Runje
Unatoč činjenici da je projektni menadžment i vođenje projekta u djelatnosti telekomunikacija sastavni dio servisnog portfelja i dalje možemo vidjeti kako projekti često ne ostvare očekivane ciljeve. Uzroci mogu biti različiti, no ovaj rad prvenstveno ima za cilj istražiti važnost faze planiranja u životnom ciklusu projekta u kojem se primjenjuju tradicionalne metode upravljanja projektima za kupce. Poslovna rješenja u djelatnosti telekomunikacija podrazumijevaju široki spektar...

Pages