Pages

Specifičnosti sadržaja i strukture financijskih izvještaja banaka
Specifičnosti sadržaja i strukture financijskih izvještaja banaka
Luka Babun
Ovaj diplomski rad bavi se strukturom i sadržajem financijskih izvještaja banaka. Banke su sastavni dio svakodnevnog života te imaju utjecaj na novčane tokove, ali i likvidnost gospodarstva. Banke kao kreditne institucije spadaju u velike poduzetnike, a dozvolu za rad dobivaju od strane Hrvatske narodne banke koja ujedno i nadzire, te regulira njihov rad. Banke su krajem tekuće godine dužne podnositi financijske izvještaje pružajući zainteresiranim korisnicima precizan...
Specifičnosti strateškog menadžmenta u industrijama sa sezonalnim oscilacijama potražnje
Specifičnosti strateškog menadžmenta u industrijama sa sezonalnim oscilacijama potražnje
Dominik Palčić
Rad se bavi prikazom specifičnosti strateškog menadžmenta u industrijama sa sezonalnim oscilacijama potražnje, s posebnim naglaskom na specifičnosti strateškog menadžmenta u hrvatskoj industriji piva. Provedenim istraživanjem su utvrđene posebnosti i hrvatske industrije piva i strateškog menadžmenta u njoj. Velika je ovisnost o vremenskim uvjetima, koji utječu i na dolaske stranih gostiju, što posljedično dovodi do porasta potrošnje piva. Planiranje potražnje predstavlja...
Specifičnosti sustava internih kontrola na primjeru leasing društva
Specifičnosti sustava internih kontrola na primjeru leasing društva
Katarina Križanović
U uvjetima dinamične i turbulentne okoline koju karakteriziraju ojačana globalna konkurencija, neizvjesnost potražnje i opstanka na tržištu, više nego ikad na važnosti dobiva precizno definiranje ciljeva organizacije, te usmjereno djelovanje ka ostvarenju tih ciljeva. To u najvećoj mjeri podrazumijeva proaktivan pristup identifikaciji i upravljanju rizicima kojima je poduzeće izloženo, a koji mogu ugroziti ostvarenje postavljenih ciljeva i neprekinutost poslovanja poduzeća. Kako...
Specifičnosti temeljnih računovodstvenih kategorija u osiguravajućim društvima
Specifičnosti temeljnih računovodstvenih kategorija u osiguravajućim društvima
Philipp Miloš
U radu su istražena obilježja djelatnosti osiguranja, računovodstveni okvir i kriteriji priznavanja temeljnih računovodstvenih kategorija te se kroz prikaz financijskih izvještaja na primjeru dva osiguravajuća društva, Croatia osiguranja i EUROHERC osiguranja istražio sadržaj i struktura financijskog izvještavanja osiguravajućih društava. Prikazane su evidencije imovine, kapitala i obveza kao sastavni dio izvještaja o financijskom položaju te prihoda i rashoda kao sastavni dio...
Specifičnosti upravljanja zelenim lancima opskrbe u sportskoj industriji
Specifičnosti upravljanja zelenim lancima opskrbe u sportskoj industriji
Iva Miličević
Svako poduzeće posluje s ciljem ostvarenja postavljenih ciljeva i željom za ostvarenje dobiti. Međutim, globalizacijom i tehnološkim razvojem sve više se u plan poslovanja pojavljuje korporativna odgovornost poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje sve je poznatije i prepoznatljivije u poslovanju. Osim zahtjeva i potreba kupaca te željom za ostvarenje profita, poduzeća moraju u svoje poslovanje uvesti upravljanje zelenim lancima opskrbe. Nadalje, osim cijene proizvoda, potrošači...
Specifičnosti utjecaja društvene odgovornosti poduzeća na lokalnu zajednicu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Specifičnosti utjecaja društvene odgovornosti poduzeća na lokalnu zajednicu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Ivana Pavlović
Društvena odgovornost predstavlja prednost gospodarstva da pridonosi održivom razvoju uz pomoć zajednice kroz rad s ljudima kako bi se poboljšali uvjeti u kojima živimo. S aspekta poduzeća društvena odgovornost briga je poduzeća o zaštiti okoliša i interesima društva. Društveno odgovorno poslovanje predstavlja izazov menadžmenta 21. stoljeća i sve se više primjenjuje. Primjena društveno odgovornog poslovanja najvidljivija je kod velikih organizacija, ali primjenjuju ga i...
Specifičnosti vodstva u mikro i malim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Specifičnosti vodstva u mikro i malim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Ana Stjepanjek
U ovom radu istražene su specifičnosti stilova vodstva u mikro i malim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Vodstvo je ključna potreba za bilo koje poduzeće koje teži poslovnom uspjehu, pogotovo u vrijeme pokusnog perioda. Mala poduzeća sa svega par zaposlenika mogu najviše profitirati poboljšanjem vodstva i menadžerskih sposobnosti kao rezultat usvajanja dobre poslovne prakse. Mikro i mala poduzeća su kralježnica svake države jer su isprepleteni sa svakim dijelom društva i...
Specifičnosti vodstva u poduzetničkim organizacijama
Specifičnosti vodstva u poduzetničkim organizacijama
Ines Vuković
Autori koji su pokušali definirati vodstvo imaju svaki svoj stav o vodstvu. Ne postoji jedna definicija vodstva po kojoj se vođe trebaju ponašati. Iz mnogih definicija može se zaključiti da je vodstvo proces, utjecaj, postizanje cilja i timski rad. Vođa pokušava navesti ljude, svoje zaposlenike na njihova razmišljanja i način vođenja. Njegova uloga je usmjeriti i motivirati svoje sljedbenike. Mora biti prije svega etični vođa što znači da poštuje, služi i iskren je prema...
Specifičnosti vođenja pripadnika "generacije Z"
Specifičnosti vođenja pripadnika "generacije Z"
Martina Tropčić
Svako razdoblje određeno je nekim događajima, izumima, pojavom nove tehnologije, novim spoznajama što neminovno utječe na ljude, njihovo ponašanje i razmišljanje. Sukladno tome, utječe na vodstvo koje podrazumijeva vođenje pojedinaca i utjecanje na njih kako bi se postigao određeni cilj. Na vođama je da otkriju što pokreće i motivira pojedince kako bi mogli uspješno na njih utjecati. Prema tome, svakom razdoblju se može pridružiti određena generacija zaposlenika. Pojava...
Splet prodavaonica kao čimbenik posjećenosti trgovačkih centara
Splet prodavaonica kao čimbenik posjećenosti trgovačkih centara
Ivana Maslać
U ovom radu, promatran je splet prodavaonica kao čimbenik posjećenosti trgovačkih centara na primjeru Grada Zagreba. Stoga, naglasak je bio stavljen na teorijsku obradu problema rada, ali i na empirijsko istraživanje percipiranosti važnosti spleta prodavaonica kao čimbenika posjećenosti trgovačkih centara. Trgovački centar predstavlja skupinu građevina i drugih poslovnih objekata, unaprijed planiranu i razvijenu a kojom se upravlja po principu jedne građevine. Trgovački...
Sportske organizacije usmjerene na lokalni ekonomski razvoj
Sportske organizacije usmjerene na lokalni ekonomski razvoj
Ana Berke
Belišće se često naziva „gradom papira“ zbog tvrtke Duropack Belišće d.o.o., nekadašnjeg Kombinata d.d. Belišće, s dugom tradicijom te vrlo uspješnim poslovanjem. Ova lokalna sredina se također nerijetko naziva i „gradom sporta“, prvenstveno zbog mnogobrojnih svjetskih, europskih i državnih rezultata sportaša i klubova ovog grada. Grad Belišće se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, a prema popisu stanovništva 2011.godine imao je 10 825 stanovnika. Stanovništvo...
Sportski marketing na primjeru manje poznatijih sportova
Sportski marketing na primjeru manje poznatijih sportova
Martin Šundov
U današnje vrijeme sport je s obzirom na svoju društvenu i gospodarsku ulogu i svoj veliki publicitet, izuzetno pogodan za gospodarske aktivnosti. Stoga, poduzetništvo u sportu ima široke mogućnosti primjene zbog mogućnosti animiranja, na različite načine, širokih masa ljudi. Sportski programi su povezani sa komplementarnim djelatnostima, kao što su proizvodnja i prodaja sportske opreme, odjeće, obuće i prehrambenih artikala, turizam i razne druge uslužne djelatnosti...

Pages