Paginacija

Zlato i Bitcoin kao investicijske klase
Zlato i Bitcoin kao investicijske klase
Luka Kukura
Budući da je trenutna stopa inflacije u Hrvatskoj čak 13,1%, a globalna recesija je na pomolu investitori žele pronaći sigurno utočište kako bi se zaštitili od inflacije i očuvali vrijednost svoje imovine. Diverzifikacijom portfelja ulaganjem u različite investicijske klase poput niskorizičnog zlata i visokorizičnog Bitcoina, investitori žele disperzirati rizik svojeg ulaganja. Pojavom Bitcoina 2009. godine kao pretečom svih kriptovaluta, javnost je po prvi put bila upoznata s...
Znanje i osviještenost opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti
Znanje i osviještenost opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti
Marta Končarević
Brzi tehnološki napredak i intenzivnija primjena informacijskih i digitalnih tehnologija povećali su ranjivost na kibernetičke napade, čime je samo pitanje kibernetičke sigurnosti postalo sve važnije. Fokus diplomskog rada stavljen je na sam koncept kibernetičke sigurnosti, kibernetičke prijetnje i rizike s kojima se pojedinci suočavaju, te se stavlja naglasak na proaktivne i reaktivne mjere, kao i na važnost adekvatnog znanja i kontinuirano usavršavanje pojedinaca kao ključni...
Značaj bihevioralne ekonomike u razvoju zaštite potrošača
Značaj bihevioralne ekonomike u razvoju zaštite potrošača
Ivana Čiček
Potrošači kao nositelji potražnje od ključnog su interesa za društvo, razvoj gospodarstva i poduzeća. Stoga je nužno istraživati načine kako oni donose odluke i kako se ponašaju, a kako bi se različitim politikama moglo bolje štitit interese i usmjeravati njihovo ponašanje. U slučajevima u kojima je ljudsko ponašanje uzrokovano nedostatkom znanja ili informacija, obrazovanje i informativne kampanje mogu pomoći u rješavanju tog problema. Zaštita i očuvanje prava svih...
Značaj digitalizacije za proces upravljanja ljudskim potencijalima
Značaj digitalizacije za proces upravljanja ljudskim potencijalima
Patricija Šola
Upravljanje ljudskim potencijalima unutar organizacije znači odabir ciljeva, utvrđivanje politike, planiranje, organiziranje, koordinaciju i nadziranje djelatnosti u području ljudskih potencijala. Ono uključuje poduzimanje upravljačkih akcija kako bi se postigli svi odabrani ciljevi i ostvarila svrha zbog koje i postoji upravljačka funkcija kao podsustav funkcioniranja organizacije. Sama funkcija upravljanja ljudskim potencijalima bavi se čovjekom koji je sudionik svih procesa i to u...
Značaj donacija u financiranju neprofitnih organizacija
Značaj donacija u financiranju neprofitnih organizacija
Tatjana Medved
U vrijeme krize izvori finacijskih sredstava teže su dostupni u profitnom i neprofitnom sektoru. Najvažniji izvori sredstava neprofitnih organizacija su članarine, prihodi od prodaje vlastitih proizvoda, subvencije, dotacije, donacije i slično. Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava, a mogu biti u novcu, sredstvima i uslugama. Dijele se ovisno o tome od koga su primljene, a mogu biti dane iz proračuna, od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, trgovačkih...
Značaj društvenih medija u marketingu turističke destinacije
Značaj društvenih medija u marketingu turističke destinacije
Matea Ribić
Marketing u turizmu, pa tako i marketing turističke destinacije, specifičan je i kompleksan te zahtijeva velike napore i uključenost velikog broja subjekata. Upravljanje turističkom destinacijom i njezinim razvojem te provođenjem ključnih marketinških aktivnosti nastoji se stvoriti imidž destinacije te odgovarajuću razinu prepoznatljivosti i konkurentnosti na tržištu. S obzirom na rastuću važnost društvenih medija, kako u svakodnevnim životima ljudi, tako i u poslovnom...
Značaj društvenih mreža u promociji kamping ponude: primjer autokampa Šimuni
Značaj društvenih mreža u promociji kamping ponude: primjer autokampa Šimuni
Daniela Vrdoljak
Promocija kamping ponude putem društvenih mreža predstavlja vrlo bitan dio on-line marketinga turističkih destinacija koji više ne prepoznaje lokalna tržišta, nego na turističku ponudu i potražnju gleda na globalnoj razini. Društvene platforme poput Facebook-a, TripAdvisora i Instagrama su značajno utjecale na industriju putovanja. Za mnoge turiste one su postali ključni ''alat'' za pronalaženje idealne destinacije. Značajan porast društvenih medija kao važnog faktora prilikom...
Značaj društvenih mreža u promociji maloprodavača hranom
Značaj društvenih mreža u promociji maloprodavača hranom
Katja Kovačić
Društvene mreže su u današnje vrijeme postale sve značajnije kako u privatnim životima ljudi, tako i za poslovanje poduzeća. Sve više poduzeća prepoznaje veliki potencijal društvenih mreža kao mogućnost proširenja i napredovanja poslovanja. Također, postale su bitne za sve sfere poslovanja pa tako i za maloprodaju, a u ovome radu se poseban naglasak stavlja na maloprodavače hranom. Trenutno, tvrtke svih veličina eksperimentiraju s marketingom na društvenim mrežama. Poduzeća...
Značaj drvnih klastera u Hrvatskoj za konkurentnost drvne industrije
Značaj drvnih klastera u Hrvatskoj za konkurentnost drvne industrije
Vedran Gardijan
U drvnoj industriji u Hrvatskoj još dominiraju poduzeća sa zaokruženim proizvodnim procesom što govori o slaboj ili nikakvoj suradnji tvrtki, koja su po veličini mala i srednja, spora u modernizaciji, usmjerena na domaće tržište i nekonkurentna. Trend što bržeg zastarijevanja proizvoda i promjena preferencija kupaca, na svjetskoj razini, stavlja poduzeća iz Hrvatske u nepovoljan položaj jer zbog tehnoloških ograničenja ne mogu konkurirati poduzećima u Europskoj uniji. Zbog...
Značaj elektroničkog potpisa za malo i srednje poduzetništvo
Značaj elektroničkog potpisa za malo i srednje poduzetništvo
Adela Milkić
Uvodno autorica piše o obilježjima i važnosti malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Upravo ona smatraju se ključnim pokretačem cjelokupnog gospodarstva jedne zemlje. Pojava Interneta donijela je promjene i u načinu poslovanja, te se razvio novi oblik poslovanja, odnosno elektroničko poslovanje. E-poslovanje donijelo je povećanje brzine i reakcija tvrtki na globalne promjene, udaljenost je prestala biti presudan faktor u poslovanju, a globalno tržište je postalo mjesto...
Značaj elektroničkog teretnog lista u međunarodnom transportu robe
Značaj elektroničkog teretnog lista u međunarodnom transportu robe
Marin Horvat
Ovaj rad bavi se elektroničkim prijevoznim ispravama, preciznije elektroničkim teretnim listom u različitim granama prijevoza. Modernizacija i sve veća primjena inovativnih tehnologija u procesu transporta izazvale su prelazak sa papirnih fizičkih dokumenata na elektroničke dokumente. Iako je elektronički teretni list digitalna inačica teretnog lista u papirnoj verziji, postoje značajne razlike kako u njihovoj primjeni, tako i u koristima koje pružaju sudionicima u opskrbnom lancu....
Značaj financijske analize za proces donošenja odluka na primjeru poduzeća Huawei Technologies
Značaj financijske analize za proces donošenja odluka na primjeru poduzeća Huawei Technologies
Lucijan Krpan
U ovom radu obrađena je tematika vezana uz financijsku analizu kroz teorijski te praktični pristup na primjeru poduzeća Huawei Technologies. U obradi analize temeljnih financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja prikazano je da je financijska analiza važan (ako ne i najvažniji) alat pri donošenju odluka menadžmenta i drugih zainteresiranih strana. Ispravna analiza financijskih izvještaja može dati odličnu podlogu za odlučivanje i donošenje ispravnih odluka vodstva...

Paginacija