Paginacija

Čimbenici učinka na obilježja vođenja nasljednika na primjeru obiteljskih vinarija Međimurske županije
Čimbenici učinka na obilježja vođenja nasljednika na primjeru obiteljskih vinarija Međimurske županije
Lucija Hren
Tema ovog rada je istražiti utjecaj šest odabranih čimbenika (pozitivan odnos roditelj- dijete, stjecanje znanja, dugoročna orijentiranost, suradnja, uloga nasljednika i orijentiranost na rizik) na vodstvo iduće generacije, a svrha rada je bolje razumijevanje razvoja „nasljednika-sljedbenika“ u budućeg vođu i njegov pristup vodstvu u malom obiteljskom poduzeću, konkretnije u obiteljskim vinarijama. S tom je svrhom provedeno istraživanje obiteljskih vinarija u Međimurskoj...
Čimbenici valutne izloženosti u Hrvatskoj
Čimbenici valutne izloženosti u Hrvatskoj
Maja Miletić
Hrvatske banke i financijske institucije izložene su velikom broju tržišnih rizika. Ukoliko dođe do promjene tečaja domaće valute u odnosu na stranu valutu, dolazi do pojave valutnog rizika, koji je jedan od najznačajnijih rizika u poslovanju banaka i financijskih institucija, a tako se prevaljuje i na građanstvo putem odobrenih kredita s valutnom klauzulom, kroz pojavu valutno induciranog kreditnog rizika. Pravovremeno i pravilno upravljanje tim rizicima razlikuje profitabilne i...
Članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću
Članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću
Josip Jelavić
Društvo s ograničenom odgovornošću kao društvo kapitala jedan je od najčešće biranih oblika za obavljanje poslovne djelatnosti u većini zemalja. Ono što ga čini najčešće biranim oblikom društva njegova je pravna elastičnost zbog koje omogućuje ostvarivanje različitih ciljeva. Ono što se glede članstva u dioničkom društvu temelji na dionici, u društvu s ograničenom odgovornošću sadržano je u poslovnom udjelu. U društvu s ograničenom odgovornošću poslovni udio...
Škole strateškog menadžmenta i njihova primjena u srednjim i velikim poduzećima Međimurske županije
Škole strateškog menadžmenta i njihova primjena u srednjim i velikim poduzećima Međimurske županije
Josip Capan
Znanstvenici i menadžeri istraživanju procesa strateškog menadžmenta pristupaju na vrlo različite načine. Djeluju proaktivno. Ti različiti načini, pristupi i pogledi sintetizirani su u formi škola razmišljanja o procesu strateškog menadžmenta, te poimanju i formiranju strategije kao njegove temeljne odrednice. Svaka škola daje svoje jedinstvene odgovore na pitanja: što je strategija?, kako se percipira? i na koje se sve načine može formirati i implementirati? U radu su...
Štedni i isplatni proizvodi dobrovoljne mirovinske štednje
Štedni i isplatni proizvodi dobrovoljne mirovinske štednje
Ana Mavračić
Za mnoge zemlje Europe, pa tako i za Republiku Hrvatsku, karakteristična je negativna demografska slika uzrokovana procesom starenja stanovništva uslijed povećanja kvalitete života i produljenja očekivanog trajanja života te niže stope fertiliteta. Dodatne probleme u Republici Hrvatskoj predstavljaju ispodprosječna stopa aktivnosti radno sposobnog stanovništva, niža prosječna efektivna dob izlaska s tržišta rada, iznadprosječna stopa nezaposlenosti (posebice mladih) te...
Štedno-ulagački proizvodi banaka u Republici Hrvatskoj
Štedno-ulagački proizvodi banaka u Republici Hrvatskoj
Iva Latinović
Štednja je izraz koji se u Republici Hrvatskoj upotrebljava za štednju građana. Danas postoji mnogo mogućnosti gdje se novac građana može uložiti. Okosnica financijskog sustava u Republici Hrvatskoj su kreditne institucije, čiji rad uređuje i nadzire Hrvatska narodna banka. Najvažnija financijska institucija je banka. Banka prima depozite od najšire javnosti, odobrava kredite i institucija je platnog prometa. Banke danas svojim komitentima nude različite štedno-ulagačke...
Šume i gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj
Šume i gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj
Dora Mesic
U radu je definiran pojam, podjele i značenje šuma i gospodarenje istim u Republici Hrvatskoj. Navedene su funkcije šuma te međunarodni sustavi certificiranja šume i drvne industrije. Korištena je domaća i strana literatura iz relevantnih knjiga, znanstvenih te stručnih članaka. Također je prikazano šumarstvo i srodne djelatnosti u RH, uključujući povijest šumarstva u usporedbi s današnjim vremenom. Javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. je u vlasništvu države te on...
ŽENE  I  RAD U SUVREMENOM DRUŠTVU KROZ PRIZMU DVOSTRUKOG TERETA
ŽENE I RAD U SUVREMENOM DRUŠTVU KROZ PRIZMU DVOSTRUKOG TERETA
Jelena Jovanović
Sintagma pritisak vremena, korisnost i dvostruki teret najbolje opisuje situaciju u suvremenom društvu. Propitujući ulogu žene u suvremenom društvu pojam dvostrukog tereta gotovo je nezaobilazan. On podrazumijeva dvostranu ulogu žene: hraniteljice i majke. Lome se mnoga teorijska koplja a istraživačica Myrdal22 ističe kako više nije u fokusu potreba zaštite prava oženjene žene na rad, već pravo zaposlene žene na rad i na djecu. Specifičan pristup provedenom istraživanju...
ŽENE MENADŽERI U HRVATSKOJ
ŽENE MENADŽERI U HRVATSKOJ
Lucija Bulat
Već su odavno teorija i praksa potvrdile žene kao kvalificirane menadžere. U svijetu je veliki broj primjera priznatih i uspješnih žena poduzetnica i menadžera poput Helen Rubenstein, koju još nazivaju „majkom reparativne kozmetike“ ili Winfrey Oprah koja je ujedno i najbogatija žena zabavnog svijeta. Afirmacija žena u sustav vođenja deficitarnija je u tranzicijskim zemljama nego zemljama razvijenog kapitalizma (SAD, Zapadna Europa). Trend deficitarnosti afirmacije žena vođa...
ŽIVOTNI CIKLUS PODUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
ŽIVOTNI CIKLUS PODUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Ana-Marija Franjić
Tema ovog rada bila je životni ciklus organizacije, te cilj bio analizirati različite modele životnog ciklusa prema različitim autorima i cijeli rad prezentirati na primjeru. Ono što je zajedničko svim autorima koji su se bavili ovom temom je činjenica da životni ciklus organizacije možemo usporediti sa životnim ciklusom živog bića te primijeniti četiri ključne faze kao što su rođenje, rast, starenje i umiranje. Naravno ove faze imaju različite nazive, i moglo bi se reći...
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA NA PRIMJERU WEB PORTALA
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA NA PRIMJERU WEB PORTALA
Lorena Plantić
Rad obrađuje temu „Životni ciklus projekta na primjeru web portala“. Na samom početku istaknuta je važnost i sve dinamičniji rast upotrebe projektnog menadžmenta kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj. Životni ciklus projekta predstavlja termin projektnog menadžmenta koji omogućuje uspješnije upravljanje podjelom projekta u tri faze: početna faza, faza provedbe i faza zaključivanja projekta. Podaci pokazuju rastući trend posjedovanja i nabave kućnih ljubimaca, što...
Željeznička pruga u središtu grada - neučinkovita prometnica za gradsku četvrt Donji Grad, ali učinkovita za gradsku četvrt Trnje
Željeznička pruga u središtu grada - neučinkovita prometnica za gradsku četvrt Donji Grad, ali učinkovita za gradsku četvrt Trnje
Benko Mrkoci
U procesu urbanizacije, grad Zagreb kao cjelina bilježi rast ukupnoga broja stanovnika i ukupnoga broja zaposlenih, no taj proces nije ravnomjerno raspoređen na sve njegove dijelove. Željeznička pruga koja prolazi središtem grada, u nastavku definirana kao neučinkovita prometnica, utječe negativno na društveno-ekonomske aktivnosti gradske četvrti Donji Grad, ali učinkovito na g.č. Trnje. Danas ona svojim infrastrukturnim rješenjem potiče prometnu zagušenost, što uzrokuje pad...

Paginacija