Pages

UTJECAJ ČIMBENIKA RAZVOJA URBANIH SREDINA NA IZOSTANKE I STOPE ISPISA UČENIKA U JAVNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU
UTJECAJ ČIMBENIKA RAZVOJA URBANIH SREDINA NA IZOSTANKE I STOPE ISPISA UČENIKA U JAVNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU
Davor Bernardić
Ulaganje u obrazovanje ima višestruku ulogu u razvoju gospodarstva i društva općenito. Iako obrazovanje na makroekonomskoj razini predstavlja ključan čimbenik razvoja, njegov utjecaj jednako je očit i na mikrorazini pojedine obitelji. Također, ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje daje izričit poticaj gospodarskom razvoju, puno više nego što je moguće postići samo osnovnoškolskim obrazovanjem. Naime, samo kvalitetnim i široko zasnovanim srednjoškolskim obrazovanjem i...
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Dijana Vuković
Uloga državne revizije iznimno je bitna u javnim poduzećima jer ukazuje na probleme koji umanjuju učinkovitost njihova poslovanja, povećava transparentnost javnog sektora i utječe na stvaranje dodane vrijednosti za korisnike usluga javnih poduzeća. U radu se razmatra revizija učinkovitosti kao jedna od novijih vrsta državne revizije koja može povećati učinkovitost i uspješnost javnih poduzeća, kada bi se učestalo provodila. Međutim, postoje ograničavajući čimbenici...
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Dina Tomšić
Dinamičke sposobnosti odnose se kapacitet hotimičnog i svrsishodnog transformiranja, prilagođavanja te razvijanja resursne baze poduzeća. Zbog učinka obnavljanja, smatraju se vitalnim sposobnostima i tacitnom energijom poduzeća. Radi se o pristupu razvijenom unutar resursne teorije strategije, koji čini okvir za bolje konkuriranje poduzeća u kompleksnoj okolini. Reputacija je neodvojivo obilježje poduzeća koje ga prati u svim njegovim transakcijama i interakcijama. Ona je, uz...
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Dajana Ćorić Bojčić
Disertacija na teorijskoj i empirijskoj osnovi evaluira autoričin model testiranjem pretpostavki o utjecajima između tehnološke, organizacijske i prediktivne komponente poslovne inteligencije i donošenja nestrukturiranih odluka. Teorijski dio rada obrađuje područje poslovnog odlučivanja s glavnim fokusom na strateško odlučivanje i donošenje nestrukturiranih odluka te pojam poslovne inteligencije s pripadajućim strukturama i tehnologijama. Empirijski dio rada bavi se testiranjem...
Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda
Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda
Dora Gaćeša
Ova doktorska disertacija bavi se složenom dinamikom obiteljske kupovine prehrambenih proizvoda, istražujući interaktivan proces između roditelja i djece. Dok su roditelji tradicionalno odgovorni za nabavu prehrambenih proizvoda, utjecaj djece na obiteljsku kupovinu sve je veći te obuhvaća cijeli proces donošenja odluka o kupovini. Istražujući odnose između eksplicitnih i implicitnih stavova roditelja i djece o hrani, otkriveno je da roditelji značajno oblikuju stavove djece. Ovim...
Uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnoga cjeloživotnoga obrazovanja
Uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnoga cjeloživotnoga obrazovanja
Ivana Vrdoljak
Problematika ovog rada je uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnog cjeloživotnog obrazovanja, a definirana je polazeći od analize dosadašnjih istraživanja koja su ukazala kako postoji potreba za istraživanjem prikladnosti primjene teorije potvrde očekivanja u kontekstu namjere upisa studenata na formalni poslijediplomski program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na...
Uloga upravljanja promjenama na inovativnost društva za tržišno komuniciranje
Uloga upravljanja promjenama na inovativnost društva za tržišno komuniciranje
Andrea Rubik
Društvo za tržišno komuniciranje je specifično projektno strukturirana organizacija, znanjem intenzivnih poslovnih usluga, dok su kreativnost i inovativnost značajan faktor u određivanju organizacijske uspješnosti i dugoročnog opstanka. Dok se njihova organizacija i struktura stalno i brzo mijenja ovisno o projektima, mogućnostima nove tehnologije i potrebama novih tržišta. Mnoga društva za tržišno komuniciranje dugoročno rastu i opstaju, stvaraju održivu konkurentsku...
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Danijel Mlinarić
Sustavni rizik neizostavni je dio financijske stabilnosti, a time i ukupne stabilnosti neke zemlje. Nositelji sustavnog rizika mogu biti banke, osiguravateljne institucije, uzajamni fondovi novčanog tržišta, hedge fondovi, hipotekarna kompanije, investicijski fondovi ili druge financijske institucije, no svakako su najznačajnije banke kao najvažnije institucije u većini zemalja u svijetu. Sustavni rizik kompleksna je kategorija koja obuhvaća endogene i egzogene rizike pojedine...
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Darko Karić
U doktorskom radu je provedeno istraživanje o utjecaju demografskih promjena na kretanje i strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj na vrlo reprezentativnom uzorku. U istraživanju su temeljito obrazložene tekuće i projicirane demografske promjene te njihov utjecaj na kretanje osobne potrošnje, aproksimirane potrošnjom u trgovini na malo. Na temelju prikupljenih podataka o individualnoj potrošnji po dobi na mikrorazini, izvršena je segmentacija potrošnje po potrošačkim dobnim...
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Natalija Kokolek
U ovoj disertaciji se u teorijskom dijelu pruža detaljan uvid dosadašnjih znanstvenih spoznaja o području digitalne transformacije, dok se u empirijskom dijelu rada identificiraju ključni čimbenici koji u cjelini imaju veliki utjecaj na uspješnost uvođenja i implementacije transformacijskog procesa u poduzećima. Također, ispitan je učinak stupnja digitalne transformacije i ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije na glavne pokazatelje poslovanja i uspješnosti poduzeća...
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Luka Buntić
U doktorskom radu „Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru“ istražuje se utjecaj odrednica dinamičkih sposobnosti i odrednica tržišnih čimbenika na adaptabilnost poslovnog modela poduzeća. Rad se sastoji od empirijskog i teorijskog dijela istraživanja. U teorijskom dijelu istraživanja istražuje se postojeća znanstvena literatura iz predmetnog područja, dok se kroz metodološke postupke pruža...

Pages