Pages

Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Luka Buntić
U doktorskom radu „Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru“ istražuje se utjecaj odrednica dinamičkih sposobnosti i odrednica tržišnih čimbenika na adaptabilnost poslovnog modela poduzeća. Rad se sastoji od empirijskog i teorijskog dijela istraživanja. U teorijskom dijelu istraživanja istražuje se postojeća znanstvena literatura iz predmetnog područja, dok se kroz metodološke postupke pruža...
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Karolina Kokot
Istraživački problem predmetnog doktorskog rada odnosi se na ispitivanje utjecaja heterogenosti članova tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća. Preciznije, analizirano je ostvaruju li poduzeća kojima upravlja tim vrhovnih menadžera s višom razinom heterogenosti i višu razinu performansi. Nadalje, u model istraživanja uključeno je korporativno poduzetništvo kao moderirajuća varijabla odnosa između svih dimenzija heterogenosti i performansi poduzeća. U cilju...
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Tea Silvia Vlahović Mlakar
Pristup očuvanju okoliša osobito je važan za suvremeno poslovanje poduzeća u području hotelijerstva, gdje se u posljednjih nekoliko godina počinje prepoznavati potencijal inovativnosti u rješavanju problema povezanih uz klimatsku krizu. Ciljevi doktorskog rada bili su otkriti ulogu inovativnosti zelenog marketinga u učinkovitom upravljanju markom hotela te istražiti utjecaj varijable inovativnost zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, pozitivnu usmenu predaju...
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Ivana Đunđek Kokotec
Istraživački problem doktorskog rada bio je usmjeren na ispitivanje utjecaja institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja potvrđuju tezu kako prisutnost institucionalnih investitora u vlasničkoj strukturi dioničkih društava pozitivno utječe na vrijednost poduzeća ograničavanjem djelovanja menadžmenta poduzeća da djeluje isključivo u svoju korist, čime se smanjuje jaz između vlasničkih intencija i...
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
David Skala
Dječje prehrambene navike alarmantno skreću prema izboru nezdrave hrane, a na svakodnevnoj razini samo 17 % djece konzumira preporučeni unos povrća. Dosadašnja literatura ispitivala je ponašanje djece prema izboru hrane procjenjujući samo određene stavove, stoga ovaj rad ispituje razumijevanje utjecaja i implicitnih i eksplicitnih stavova na stvarno ponašanje djece pri izboru zdrave hrane. Također, ključan čimbenik jest promjena ponašanja, stoga ovaj rad testira učinkovitost...
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Tomislav Novoselec
U radu je pojmovno objašnjena poduzetnička osobnost te njena snažna uloga u poslovanju poduzeća. Dodatno su istaknuti dosadašnji diskursi znanstvenog izučavanja poduzetničke osobnosti, a posebna je pozornost usmjerena sistematizaciji i teorijskom objašnjenju petnaest karakteristika osobnosti poduzetnika temeljem rada Filion (2011.) kao idejne okosnice ovoga rada. Temeljem konstrukata ličnosti recentnih psiholoških ispitivačkih instrumenata poduzetničke osobnosti, a sukladno...
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tin Horvatinović
Kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu predstavljaju najrazvijenije mehanizme za razumijevanje poduzetničkog djelovanja. Oba pristupa prvotno su razvijena za fazu osnivanja poduzeća, ali protekom vremena prvenstveno se istražuju u postojećim poduzećima. Tema ovog rada je testirati utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj uzimajući u obzir kontekst poslovanja. Rezultati pokazuju kako kauzalni...
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Lana Lovrenčić Butković
Današnja razina globalizacije i intenziviranje svjetske konkurencije rezultirala je povećanjem broja poduzeća koja teže internacionalizaciji svog poslovanja, a internacionalizacija građevinskih poduzeća dobiva sve veći značaj i dolazi u fokus istraživačkog interesa unutar, ali i izvan akademske zajednice. Ona predstavlja veliki izazov pogotovo za menadžere i vlasnike građevinskih poduzeća prije svega zbog specifičnosti same građevinske industrije. Odabir koju poslovnu...
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata
Mijo Renić
Područje doktorske disertacije obuhvaća upravljanje odnosima s klijentima (engl. Customer Relationship Management - CRM) kao jednu od važnijih odrednica marketinške filozofije poslovanja. Problem istraživanja disertacije je: na koji način različiti odnosi prema klijentima utječu na njihovu percepciju pravednosti poduzeća i lojalnosti, gledano kroz čimbenike koji utječu na održavanje i poboljšanje odnosa s klijentima: percipirana kvaliteta usluge, percipirano razlikovanje...
Utjecaj međunarodnih alternativnih fondova na realnu ekonomiju
Utjecaj međunarodnih alternativnih fondova na realnu ekonomiju
Miroslav Ilić
Fondovi alternativnog kapitala zauzimaju vrlo značajno mjesto u financijskom sustavu i u realnoj ekonomiji. U europskom sustavu fondova alternativnog kapitala vrlo su značajni međunarodni tokovi kapitala. Za međunarodne tokove kapitala alternativnih fondova poseban značaj ima međunarodna konkurentnost za alternativne investicije koja uvjetuje razlike u razini investicija fondova alternativnog kapitala između pojedinih zemalja. Također dosadašnja razina investicija alternativnih...
Utjecaj mikrostrukture hrvatskog tržišta stranih sredstava plaćanja na kretanje deviznog tečaja kune u odnosu na euro
Utjecaj mikrostrukture hrvatskog tržišta stranih sredstava plaćanja na kretanje deviznog tečaja kune u odnosu na euro
Ivan Budimir
Zbog svoje važnosti, područje deviznih tečajeva vrlo je istraživano područje ekonomije. Do uvođenja eura 1. siječnja 2023. devizni tečaj kune prema euru bio je sidro monetarne politike koji je osiguravao postizanje cilja središnje banke – stabilnosti cijena. Iako je devizni tečaj bio sidro monetarne politike, središnja banka nije jedini subjekt koja je mogla na njega utjecati. Kako na formiranje deviznog tečaja, odnosno na funkciju ponude i funkciju potražnje utječe mnoštvo...
Utjecaj necjenovnih čimbenika na konkurentnost posttranzicijskih zemalja Europske unije
Utjecaj necjenovnih čimbenika na konkurentnost posttranzicijskih zemalja Europske unije
Borna Vidović
U doktorskoj disertaciji analizira se utjecaj necjenovnih čimbenika na konkurentnost jedanaest posttranzicijskih zemalja članica Europske unije (Poljska, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Češka, Slovačka, Litva, Latvija, Estonija i Mađarska) u razdoblju od 4. tromjesečja 2000. do 2. tromjesečja 2020. godine. Teorijski dio rada prikazuje osnovne teorije konkurentnosti s posebnim naglaskom na diferenciranje cjenovne i necjenovne konkurentnosti. U empirijskom dijelu...

Pages