Pages

Zadovoljstvo korisnika samoposlužnim blagajnama u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika samoposlužnim blagajnama u Republici Hrvatskoj
Matea Perlić
Cilj ovog rada je ukazati na važnost istraživanja i mjerenja zadovoljstva korisnika. Zadovoljstvo pruženom uslugom vodit će korisnike do ponavljanja kupnje, širenja pozitivnog iskustva u javnosti te lojalnosti. S obzirom na specifična obilježja usluga te sve većeg utjecaja tehnologije na poslovanje, ključno je istražiti potrebe i želje svojih korisnika kao i potencijalne probleme kako bi se isti otklonili te se time povećalo sveukupno zadovoljstvo korisnika. Cilj rada bio je...
Zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj
Iliana Sekol
Struktura tržišta telekomunikacijskih usluga je izuzetno važan čimbenik razvoja svake zemlje. Naime, što vlada veći stupanj konkurencije na spomenutom tržištu cijene usluga su povoljnije a samim time i pristupačnije širem sloju građana. Veća i povoljnija dostupnost telekomunikacijskih usluga ima za posljedicu veću dostupnost informacija za sve građane a time posljedično utječe i na obrazovanje. Nove i moderne tehnologije na velika vrata ulaze u Hrvatsku donoseći sa sobom...
Zadovoljstvo korisnika turističkih kartica
Zadovoljstvo korisnika turističkih kartica
Marija Neđeral
Osnovni ciljevi rada suutvrđivanje zadovoljstva korisnika turističkih kartica koje u današnje vrijeme predstavljaju turistički proizvod za postizanje konkurentske prednosti te otkrivanje idealnog programa kartice. Praćenjem zadovoljstva korisnika analizira se uspješnost programa Zagreb Card-a i uspješnost u odnosu na drugu turističku karticu. Primarno istraživanje je pokazalo kako je kod turista prilikom odabira turističke kartice presudilo njihovo pozitivno iskustvo sa prethodnim...
Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar
Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar
Anela Jabučar
Zračni prijevoz je najmlađa prometna grana te se u današnjim suvremenim uvjetima razvija veoma brzo. U osnovi, zračni prijevoz ima prijevoz putnika osobito na dalje destinacije zbog svoje najveće prednosti, brzine prijevoza. Zbog utjecaja globalizacije stanje na tržištu zračnog prijevoza karakterizira jaka konkurencija, a liberalizacijom hrvatskog zračnog prijevoza dolazi do povećanja potrošnje u međunarodnom prijevozu putnika. Upravo pod navedenim utjecajima, zahtjevi zračnog...
Zadovoljstvo mladih korisnika autobusnim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo mladih korisnika autobusnim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Martina Lovrić
U razvijenom, moderniziranom i suvremenom svijetu prijevoz postaje iznimno bitna i neophodna stavka za svakog suvremenog građanina, a autobusni prijevoz kao najrašireniji oblik masovnog prijevoza predstavlja dio svakodnevice većine stanovništva. Oblici prijevoza su se kroz povijest razvili u velikoj mjeri pa smo od primitivnih oblika napredovali do najsuvremenijih „pametnih“ oblika prijevoza. Danas je u Republici Hrvatskoj autobusni prijevoz poprilično razvijen te je...
Zadovoljstvo osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika materijalnim nagrađivanjem i nematerijalnim motiviranjem
Zadovoljstvo osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika materijalnim nagrađivanjem i nematerijalnim motiviranjem
Ivana Simonović
Uspjeh organizacije ovisi o količini motivacije zaposlenika u organizaciji. Stoga je za menadžment izrazito važno istražiti i odrediti područja motivacije. Materijalna motivacija jedna je od najvažnijih faktora koji motiviraju zaposlenike, no cjelokupni motivacijski sustav mora uključivati različite nematerijalne poticaje za rad koji zadovoljavaju potrebe ljudi u organizaciji. Zaposlenik koji je zadovoljan sa materijalnim i nematerijalnim strategijama nagrađivanja ulaže sav svoj...
Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću
Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću
Marko Samaržija
Diplomski rad pod naslovom „Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću“ ima dva cilja: (1) teorijska analiza zadovoljstva plaćom i organizacijske predanosti, te (2) provođenje empirijskog istraživanja kojim utvrđujemo razinu zadovoljstva plaćom i organizacijske predanosti kod zaposlenika, odnosno povezanost između ta dva pojma. U teorijskom dijelu rad govori općenito o plaći, determinantama i dimenzijama zadovoljstva plaćom, te posljedicama zadovoljstva...
Zadovoljstvo poduzeća poslovanjem u poduzetničkoj zoni
Zadovoljstvo poduzeća poslovanjem u poduzetničkoj zoni
Dragutin Hođa
Poduzetnička zona je područje određeno za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s izgrađenom komunalnom infrastrukturom i prometnicama. U ovom radu provedeno je istraživanje koje otkriva koliko su poduzeća zadovoljna poslovanjem u poduzetničkoj zoni. Istraživanje se temelji na intervjuu s osobama zaposlenim na visokim pozicijama u tim poduzećima. Osim samog zadovoljstva poduzetničkom zonom, ispitanici daju osvrt i na suradnju s lokalnom upravom i na ulogu države u promicanju...
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru
Lidija Vidaković
Zadovoljstvo poslom je jedna od često istraživanih tema u psihologiji i ekonomiji. U malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru važno je istražiti zadovoljstvo poslom zato što mala i srednja poduzeća zauzimaju najveći udio u informacijskom sektoru Republike Hrvatske, a ako zaposlenici nisu zadovoljni, poduzeća mogu propasti. Poduzećima je bitno da su njihovi zaposlenici zadovoljni jer žele zadržati kvalitetne zaposlenike i smanjiti troškove novog zapošljavanja i...
Zadovoljstvo potrošača u B2C elektroničkoj trgovini
Zadovoljstvo potrošača u B2C elektroničkoj trgovini
Marina Posavec
Tema ovog rada je istraživanje povjerenja kupaca u elektroničkoj trgovini putem Web servisa eBay. eBay je Web servis koji svojim korisnicima pruža online uslugu kupnje i prodaje putem aukcija ili prema zaključenim cijenama. Cilj ovog rada je definirati zadovoljstvo potrošača kvalitetom usluge, vrijednost za kupca te pobliže objasniti funkcionalnost elektroničke kupovine, primjenu eBaya te njegove glavne prednosti i nedostatke. Provedenim anketnim istraživanjem iznijet će se...
Zadovoljstvo starijih potrošača programima vjernosti u maloprodaji
Zadovoljstvo starijih potrošača programima vjernosti u maloprodaji
Mario Marčinko
Trgovci raznim metodama prate košarice svojih kupaca i njihovo ponašanje te na taj način donose razne zaključke vezane za unapređenje prodaje. Jedna od strategija praćenja potrošačkih navika, ali i stimuliranja prodaje, jesu programi vjernosti kojima trgovci mogu identificirati svoje kupce i odrediti koji su im najznačajniji, odnosno najprofitabilniji. Cilj trgovaca na malo jest razviti dugoročan odnos sa željenim segmentom kupaca. Suočeni s trendom starenja stanovništva u...
Zadovoljstvo turista kvalitetom hotelske usluge. Studija slučaja - obiteljski hotel na Makarskoj rivijeri
Zadovoljstvo turista kvalitetom hotelske usluge. Studija slučaja - obiteljski hotel na Makarskoj rivijeri
Ivana Divić
Brojna poduzeća u hotelskoj industriji svakodnevno se susreću s neočekivanim, dinamičnim i temeljitim promjenama na međunarodnom tržištu. Turisti očekuju potpunu uslugu te dobar omjer cijene i kvalitete. Postojeći hoteli, kako bi opstali, moraju ulagati u poboljšanje kvalitete kako bi ispunili zahtjeve i očekivanja krajnjih korisnika. Pružanje kvalitetne usluge jedan je od glavnih izazova s kojima će se susresti hotelski menadžment u nadolazećem razdoblju te ujedno i jedan od...

Pages